Tiết 8, Bài 8: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau - Đào Duy Xuân

I.Mục tiêu:

1, KT:

- Mô tả được thí nghiệm chứng tỏ sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng

-Viết được công thức tính áp suất chất lỏng, nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức

- Nêu được nguyên tắc bình thông nhau và dùng nó để giải thích một số hiện tượng thường gặp

2, KN:

-Vận dụng được công thức tính áp suất chất lỏng để giải các bài tập đơn giản

- Quan sát hiện tượng thí nghiệm, rút ra nhận xét

II.Chuẩn bị:

Mỗi nhóm: 1 bình hình trụ có đáy C, lỗ A, B ở thành bịt màng cao su

1 bình trụ thuỷ tinh có đĩa đáy rời

1 bình chứa nước, cốc múc, giẻ khô

1 bình thông nhau

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 435Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 8, Bài 8: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau - Đào Duy Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:
Tiết 8, bài 8: áp suất chất lỏng- bình thông nhau
I.Mục tiêu:
1, KT: 
- Mô tả được thí nghiệm chứng tỏ sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng
-Viết được công thức tính áp suất chất lỏng, nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức
- Nêu được nguyên tắc bình thông nhau và dùng nó để giải thích một số hiện tượng thường gặp
2, KN:
-Vận dụng được công thức tính áp suất chất lỏng để giải các bài tập đơn giản
- Quan sát hiện tượng thí nghiệm, rút ra nhận xét
II.Chuẩn bị:
Mỗi nhóm: 1 bình hình trụ có đáy C, lỗ A, B ở thành bịt màng cao su
1 bình trụ thuỷ tinh có đĩa đáy rời
1 bình chứa nước, cốc múc, giẻ khô
1 bình thông nhau
III.Hoạt động dạy và học:
1) Kiểm tra bài cũ:
HS1: ? áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất và ghi rõ các đơn vị đại lượng
HS2: Làm bài tập 7.1, 7.2 SBT
HS3: Làm bài tập 7.3 SBT
2) Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập:
-Nêu tình huống HS tắm biển, lặn sâu:
? Có cảm giác gì khi lặn sâu
? Vì sao có hiện tượng đó, bài học này sẽ giúp giải quyết điều đó
-HS trả lời theo thực tế
Tiết 8, bài 8: 
áp suất chất lỏng bình thông nhau
Hoạt động 2: Nghiên cứu sự tồn tại của áp suất chất lỏng
-Yêu cầu HS đọc vấn đề đặt ra ở SGK, đọc thí nghiệm 1
-Cho HS tiến hành thí nghiệm 1 và trả lời câu C1, câu 2 
- Cho lớp thảo luận, giáo viên thống nhất 
-Yêu cầu HS đọc và tiến hành thí nghiệm 2 
-Đọc và trả lời câu 3
-Giáo viên thống nhất ý kiến 
*Yêu cầu HS rút ra kết luận qua 2 thí nghiệm 
-Giáo viên thống nhất ý kiến , cho HS ghi vở 
-HS đọc SGK
-HS tiến hành, quan sát kết quả, trả lời câu1, câu2
-Thảo luận
-HS tiến hành theo nhóm
-Trả lời câu 3
-Ghi nhận xét
-ý tìm từ điền vào kết luận
-HS ghi vở
I-Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:
1)Thí nghiệm 1
2)Thí nghiệm2
3)Kết luận:
Chất lỏng không chỉ gây ra áp suất lên đáy bình mà lên cả thành bình và các vật ở trong lòng chất lỏng
Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính áp suất chất lỏng
-Giáo viên đưa ra gợi ý , yêu cầu HS lập luận để rút ra công thức 
? Biểu thức tính áp suất chất lỏng 
-Giáo viên đưa -- -- -- -- 
ra hình vẽ	 -- -- -- -- --
-Yêu cầu HS -- -- -- -- 
so sánh PA, PB, PC .A .B .C	
Giải thích rút ra nhận xét
-GVhướng dẫn HS cách xác định h
-HS lập luận theo gợi ý của Gv
-Rút ra biểu thức
-HS so sánh
-Dựa vào công thức tính để giải thích, nhận xét
-HS tiếp thu
II-Công thức tính áp suất chất lỏng
p = d.h
Trong đó: 
 p là áp suất chất lỏng
 d là trọng lượng riêng chất lỏng
 h là chiều cao cột chất lỏng
P(Pa) , d(N/m3), h(m)
Hoạt động 4: Nghiên cứu bình thông nhau:
-Yêu cầu HS đọc câu C5, nêu dự đoán
-Gợi ý HS tính PA, PB, bằng CT
-Yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm rút ra nhận xét
-GV thống nhất, cho HS ghi vở
-HS đọc câu 5, dự đoán
-HS tính PA, PB so sánh
-HS làm thí nghiệm nhận xét
-HS ghi vở
III-Bình thông nhau:
Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn luôn cùng một độ cao
Hoạt động 5: Vận dụng:
-Yêu cầu SH trả lời câu C6.
-GV gợi ý, hướng dẫn HS trả lời các câu từ câu C7 đến câu C9
-HS trả lời
-HS làm bài
IV-Vận dụng:
3)Dặn dò:
- GV nêu câu hỏi để HS trả lời các ý chính trong bài
- Gọi 2 HS đọc ghi nhớ
 - Học bài theo ghi nhớ + vở ghi
- Đọc phần “có thể em chưa biết”
- Làm các bài tập ở SBT
- Đọc bài áp suất khí quyển
--------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau - Đào Duy Xuân - Trường THCS Ngàm Đăng Vài.doc