Tiết 97, Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó - Hồ Viết Uyên Nhi

I. Mục tiêu:

 1.Kiến thức : HS nhận biết và hiểu quy tắc tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó .

 2.Kĩ năng : Có kỹ năng vận dụng quy tắc đó để tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó .

 3.Thái độ : Biết vận dụng quy tắc để giải 1 số bài toán thực tiễn .

II. Chuẩn bị:

1. GV: Hệ các bài và các VD.

2. HS: Xem trước bài 15.

III. Phương pháp:

 - Hướng dẫn, gợi mở, tìm tòi, suy luận, đặt và giải quyết vấn đề.

 

docx 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 821Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 97, Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó - Hồ Viết Uyên Nhi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/04/2014
Ngày dạy : 12/04/2014 
Tuần: 31
Tiết: 97
 §15. TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NĨ 
I. Mục tiêu:
	1.Kiến thức : HS nhận biết và hiểu quy tắc tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó .
	2.Kĩ năng : Có kỹ năng vận dụng quy tắc đó để tìm 1 số biết giá trị 1 phân số của nó .
	3.Thái độ : Biết vận dụng quy tắc để giải 1 số bài toán thực tiễn .
II. Chuẩn bị:
GV: Hệ các bài và các VD.
HS: Xem trước bài 15.
III. Phương pháp:
	- Hướng dẫn, gợi mở, tìm tòi, suy luận, đặt và giải quyết vấn đề.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:(1’) ) 6A2: 	
	2. Kiểm tra bài cũ:
 	-Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của 1 số cho trước ?
- Chữa bài 125 / 24 – SBT
à Nhận xét (ghi điểm).
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (14’)
-GV: Cho HS đọc ví dụ trong – SGK – 
-GV: Dẫn dắt HS giải ví dụ trên như trong – SGK – 
-GV: Như vậy để tìm 1 số biết của nó = 27 ta đã lấy 27 chia cho . 
-GV: Qua ví dụ trên hãy cho biết muốn tìm 1 số biết của nó bằng a, ta tính như thế nào?
Hoạt động 2: (15’)
-GV: Yêu cầu Hs lặp lại quy tắc.
-GV: Vận dụng quy tắc làm ?1, ?2.
-GV: Nhận xét, chốt ý.
-HS: Đọc VD
-HS: Chú ý
-HS: Ghi bài vào vở.
-HS: Trả lời.
-HS: Phát biểu.
-HS: Làm theo cặp.
1.Ví dụ :
Giải :
Nếu gọi số HS lớp 6A là x theo bài ra ta phải tìm x sao cho của x bằng 27 .
Ta có : x . = 27 
 x = 27 : 
x = 27. = 45
Vậy lớp 6A có 45 HS .
2. Quy tắc: 
Muốn tìm một số biết của số đĩ bằng a, ta tính a: (m,n) 
?1
?2
 4. Củng cố: ( 10’)
 	- GV cho HS nhắc lại quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đĩ.
	- Cho HS làm bài 127.
	à Nhận xét, ghi điểm.
 5. Dặn dò và hướng dẫn về nhà: ( 5’)
 	- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
	- GV hướng dẫn HS về nhà làm bài phần luyện tập.
	- Chuẩn bị tốt bài tập tiết sau luyện tập.
6. Rút kinh nghiệm: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docxBài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó - Hồ Viết Uyên Nhi - Trường THCS Đạ Long.docx