Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền

Yêu cầu - Gõ nội dung quảng cáo và sửa lỗi, nếu cần thiết - Định dạng ký tự và định dạng đoạn văn càng giống mẫu càng tốt Chèn hình ảnh (có sẵn trên máy tính) và chỉnh vị trí của hình ảnh - Tạo bảng, gõ và định dạng nội dung trong bảng