Tin học - Hàm phân biệt “Số” hoặc “Chữ như số” Trong Excel

Khi dùng Công thức để tính toán trong Excel không phải lúc nào chúng ta cũng được kết quả đúng “Trăm phần trăm” (100%) ?????

 Tại sao vậy? tại máy hay tại ta?

Trả lời: “Tại anh, tại ả, tại cả đôi ta.”

A/Ta sai:

1.Ví dụ minh họa:

 Một bảng DANH SÁCH có thể lên đến cả ngàn TÊN? Nhưng ở đây chúng tôi chỉ minh họa 10 TÊN.

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 154Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tin học - Hàm phân biệt “Số” hoặc “Chữ như số” Trong Excel", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hàm phân biệt “Số” hoặc “Chữ như số”
Trong Excel
	Khi dùng Công thức để tính toán trong Excel không phải lúc nào chúng ta cũng được kết quả đúng “Trăm phần trăm” (100%) ?????
	Tại sao vậy? tại máy hay tại ta?
Trả lời: “Tại anh, tại ả, tại cả đôi ta.” 
A/Ta sai:
1.Ví dụ minh họa: 
	Một bảng DANH SÁCH có thể lên đến cả ngàn TÊN? Nhưng ở đây chúng tôi chỉ minh họa 10 TÊN.
*Bảng trên, chúng ta gõ công thức (hàm Sum) Cộng từ ô D4 đến D13: kết quả theo ý chúng ta sẽ là : 50 (năm mươi) nhưng máy chỉ cho con số 20 (hai mươi) !!!!
*Như vậy trong 10 con số 5 trong bảng thì chỉ có 4 con số 5 chính là “số thực”. Sáu con số còn lại là “số giả” mà chúng ta gọi là TEXT.
2.Hàm phân biệt Số hoặc chữ (Text):
a/Hàm ISNUMBER: Hàm ISNUMBER kiểm tra giá trị ở một ô nào đó có phải là số hay không?
+Nếu là số thì trả về TRUE;
+Nếu không phải là số thì trả về FALSE.
b/Cú pháp: 
	=ISNUMBER(value)
*Trong đó value là giá trị cần kiểm tra (bắt buột phải ghi hoặc tham chiếu)
3/Kiểm tra bảng tính trên:
-Tại F4,bạn gõ: =ISNUMBER(D4) ; Enter và kéo Công thức xuống F13 ta có kết quả như minh họa:
-Các con số 5 từ D4 đến D9 là chữ chứ không phải số.(FALSE)
-Các con số 5 từ D10 đến D13 mới là số.(TRUE)
4/ Nguyên nhân: Các con số 5 có ở cột D là do ta Trích xuất từ MÃ ở cột A bằng hàm Right.
*Minh họa:
-Từ D3 đến D9 : ta dùng Hàm RIGHT trích chữ số 5 bên phải Mã na5 của cột A ta được 5. Nhưng 5 ở đây là chữ (lỗi do ta trích xuất)
	=RIGHT(A4)
-Từ D10 đến D13: ta dùng thêm Hàm VALUE trước Hàm RIGHT thì số 5 mới thực sự là số.
	=VALUE(RIGHT(A10))
*Chú thích:
-Khi muốn biến text ở dạng số thành Số thì ta nhớ thêm Hàm VALUE trước Hàm trích xuất, hoặc Hàm VALUE tham chiếu đến các ô cần chuyển Text thành Số.
-Khi trích xuất 1 ký tự thì Hàm RIGHT gõ như trên.
5/Khắc phục sự cố trên: Để biến tất cả 5 thành số 5, có hai cách khắc phục:
a/Gõ lại Công thức: Thêm hàng VALUE trước RIGHT
	=VALUE(RIGHT(A4) 
b/Thêm cột và gõ hàm VALUE:
B/MÁY SAI ????
a/Minh họa:
*Nếu trên 5 điểm thì được Thưởng, ta áp dụng Hàm IF như sau:
	=IF(D4>8,“Thưởng”,“”)
*Vậy đúng ra chỉ có 3 em được thưởng (A;C;K) như máy tính được 5 em ???!!! (vậy thì máy cũng sai ???!!!)
B/Khắc phục: thật ra là TẠI TA SAI.
a/Vì sao sai: 
Vì chữ “x” có giá trị CODE là 120 mà 120>8 nên máy “tưởng là “x”cũng lớn hơn 8 ???!!!
Ghi chú: CODE(“X”) = 80 (X in hoa)
b/Để khắc phục: ta thêm Hàm ISNUMBER vào hàm IF nữa nhé!
*Tại E4 ta gõ công thức:
	=IF(ISNUMBER(D4),IF(D4>8,"Thưởng",""),"")
*Kết quả:
 	Xin chia sẻ một trải nghiệm trong thực tiễn!
LGB

Tài liệu đính kèm:

  • docHam_phan_biet_SO_hoac_CHU_NHU_SO_trong_Excel.doc