Tin học - “Tách Tên” và Công thức dồn Tên về một cột

“Tách Tên” và Công thức dồn Tên về một cột

 Ngày 30/01/2015, chúng tôi có viết bài “TÁCH HỌ VÀ TÊN ĐƠN GIẢN ” (trong Excel)-Cách đơn giản

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 132Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tin học - “Tách Tên” và Công thức dồn Tên về một cột", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
“Tách Tên” và Công thức dồn Tên về một cột
	Ngày 30/01/2015, chúng tôi có viết bài “TÁCH HỌ VÀ TÊN ĐƠN GIẢN ” (trong Excel)-Cách đơn giản:
-Bước 1: Chọn (bôi đen) toàn Danh Sách;
-Bước 2: Nhấp Data trên Menu => nhấp Text to Colums
	Trong hộp thoại: Convert Text to Colums Wizard-Step 1 of 3, chọn Delmited => Next
-Bước 3: Trong hộp thoại: Convert Text to Colums Wizard-Step 2 of 3, chọn Space => Next
-Bước 4: Trong hộp thoại: Convert Text to Colums Wizard-Step 3 of 3, Mục Destination, bạn gõ địa chỉ ô mới để dán Họ, tên Đệm và Tên sau khi tách (theo tôi bạn nên dán chồng danh sách cũ) => Finish
	Xuất hiện DANH SÁCH MỚI
*Chúng ta thấy DANH SÁCH MỚI (màu vàng), Tên sau khi được tách không đứng cùng trong một cột.
*Nếu như Danh sách có cả ngàn Tên mà chúng ta Cut (cắt) và Paste (dán) thì “biết khi mô cho xong”!!!!????
DÙNG CÔNG THỨC ĐỂ TÁCH
1.Nhận xét:
-Cột D có tên: Ba; Hương
-Cột E có tên: Anh; Hà
-Cột F có tên: Trinh; Lợi ; nga
-Cột G có tên: Cường; Đài
-Cột H có tên: Mai
-Cột I có tên: Loan
2.Lập luận: Đặt chuột tại Ô J3 (cột J hàng thứ 3 của máy)
-Nếu các ô ở cột E (tạm thời là E3) không có tên, thì lấy tên ở cột D (tức là D3)
-Nếu các ô ở cột F (tạm thời là F3) không có tên, thì lấy tên ở cột E (tức là E3)
-Nếu các ô ở cột G (tạm thời là G3) không có tên, thì lấy tên ở cột F (tức là F3)
-Nếu các ô ở cột H (tạm thời là H3) không có tên, thì lấy tên ở cột G (tức là G3)
-Nếu các ô ở cột I (tạm thời là I3) không có tên, thì lấy tên ở cột H (tức là H3)
-Không phải những trường hợp trên - Còn lại, thì tôi lấy tên ở Cột I (tạm thời là I3)
3.Lý luận:
*Ô nào không có tên, khi đếm thì ô đó bằng không (= 0). Ta sử dụng HÀM COUNTA – hàm đếm.
*Nếu ... rồi chọn (lấy), thì ta sử dụng HÀM IF – nếu ...thì
4.GÕ CÔNG THỨC:
*Tôi tạm giấu đi cột A và B 
*Tuy số lượng từ (tiếng) của từng người dài hay ngắn khác nhau, nhưng ta chỉ cần xác định số từ ngắn nhất và dài nhất thôi.
	*Phan Ba: 2 từ = 2 cột =>Ba ở cột D
	*Công Tằng Tôn Nữ Thị Hồng Loan: 7 từ = 7 cột ; 
	Loan ở cột I
*Tại J3 (hoặc K3, hoặc L3, ....), Ta gõ Công thức:
=IF(COUNTA(E3)=0,D3,IF(COUNTA(F3)=0,E3,IF(COUNTA(G3)=0,F3,IF(COUNTA(H3)=0,G3,IF(COUNTA(I3)=0,H3,I3)))))
KẾT QUẢ:
	Chúng tôi xin chia sẻ cách Tách Tên đơn giản và dùng Hàm If kết hợp với Hàm Counta để dồn Tên về cùng một cột. Mục đích để xếp thứ tự A,B,C và ....
Có nhiều cách để tách tên: Bạn dùng Hàm RIGHT (đa số người ta dùng) hoặc dùng Hàm MID (do chúng tôi soạn) để tách tên một cách chuyên nghiệp hơn – Chúng tôi đã viết ở các bài trước.
	Xin chia sẻ.

Tài liệu đính kèm:

  • docTACH_TEN_VA_CONG_THUC_DON_TEN_VE_MOT_COT.doc