9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

1. Vẽ đoạn thẳng trên tia Ví dụ 1: Trên tia Ox, hãy vẽ đoạn thẳng OM có độ dài bằng 2 cm Cách vẽ: Mút O đã biết. Ta vẽ mút M như sau: - ĐẶt cạnh của thước nằm trên tian Ox sao cho vạch số 0 của thước trùng với gốc O của tia - Vạch số 2 (cm) của thước sẽ cho ta điểm M. Đoạn thẳng OM là đoạn thẳng phải vẽ