Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Trở lại bài toán cổ quen thuộc sau đây: Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân chẵn Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó? Ở lớp 8, ta đã biết cách giải bài toán trên bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn. Muốn vậy, ta chọn một đại lượng chưa biết, số gà chẳng hạn, làm ẩn x rồi dựa vào các mối quan hệ giữa các đại lượng để lập nên một phương trình với ẩn x Nhưng trong bài toán trên, ngoài đại lượng chưa biết là số gà, ta thấy còn có đại lượng chưa biết khác là số chó. Nếu kí hiệu x là số gà và y là số chó thì: - Giả thiết có tất cả 36 con vừa gà vừa chó được mô tả bởi hệ thức x+ y = 36 - Giả thiết có tất cả 100 chân được mô tả bởi hệ thức 2x + 4y = 100 Các hệ thức trên là những ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn Trong chương này, chúng ta sẽ làm quen với các phương trình có hai ẩn và sẽ thấy chúng được ứng dụng thế nào để giải các bài toán tương tự bài toán trên