Toán học 6 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG:

- Học sinh được ôn tập về số tự nhiên: các phép tính, các tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9. Học sinh làm quen với một số thuật ngữ và ký hiệu về tập hợp, hiểu một số khái niệm: lũy thừa, số nguyên tố, hợp số, ước và bội, ước chung và ƯCLN, bội chung và BCNN.

- Rèn kỹ năng thực hiện đúng các phép tính, biết vận dụng tính chất của các phép tính để tính nhanh, tính nhẩm. Học sinh biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán. Học sinh nhận biết được số chia hết cho 2(3,5,9), tìm được ước và bội của một số, ƯCLN và ước chung, BCNN và bội chung của 2 hay nhiều số.

- Giáo dục tính cẩn thận chính xác cho học sinh. Học sinh biết vận kiến thức đã học vào giải bài tập, biết chọn cách giải hợp lí khi giải toán.

 

doc 1 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 12/03/2020 Lượt xem 48Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán học 6 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I: 
ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG:
Học sinh được ôn tập về số tự nhiên: các phép tính, các tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9. Học sinh làm quen với một số thuật ngữ và ký hiệu về tập hợp, hiểu một số khái niệm: lũy thừa, số nguyên tố, hợp số, ước và bội, ước chung và ƯCLN, bội chung và BCNN.
Rèn kỹ năng thực hiện đúng các phép tính, biết vận dụng tính chất của các phép tính để tính nhanh, tính nhẩm. Học sinh biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán. Học sinh nhận biết được số chia hết cho 2(3,5,9), tìm được ước và bội của một số, ƯCLN và ước chung, BCNN và bội chung của 2 hay nhiều số.
Giáo dục tính cẩn thận chính xác cho học sinh. Học sinh biết vận kiến thức đã học vào giải bài tập, biết chọn cách giải hợp lí khi giải toán.

Tài liệu đính kèm:

  • docMT CHUONG I.doc