Toán về photpho và hợp chất

TOÁN VỀ PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT.

Bài 1 : Tính khối lượng muối thu được khi:

a. Cho dd chứa 11,76g H3PO4 vào dd chứa 16,8g KOH.

b. Cho dd chứa 39,2g H3PO4 vào dd chứa 44g NaOH.

c.

Bài 2: Thêm 250ml dd NaOH 2M vào 200ml dd H3PO4 1,5M.

a. Tìm khối lượng muối tạo thành?

b. Tính nồng độ mol/l của dd tạo thành.

c.

Bài 3 Đốt cháy hoàn toàn 46,5 kg photpho trong oxi dư.

a) Hòa tan sản phẩm vào lượng nước vừa đủ để điều chế dung dịch H3PO4 5M. Tính thể tích dung dịch thu được.

b) Hòa tan sản phẩm vào 300 kg nước. Tính nồng độ % của dung dịch H3PO4 thu đuợc.

Bài 4: Cho 21,3g P2O5 vào dd chứa 16g NaOH, thể tích dd sau đó là 400ml. Xác định CM của những muối tạo nên trong dd thu được.

Bài 5: Cho 12,4g P tác dụng hoàn toàn với oxi. Sau đó cho toàn bộ lượng P2O5 hoà tan hoàn toàn vào 80ml dd NaOH 25%(d=1,28). Tính C% c?a dd muối sau phản ứng.

Bài 6: a. Trộn lẫn 50ml dd H3PO4 1,5M và 75ml dd KOH 3M. Tính nồng độ CM của muối trong dd thu được.

Câu 7: Cần lấy bao nhiêu tấn quặng photphorit có chứa 60% khối lượng Ca3(PO4)2 để điều chế được 150 kg photpho, biết rằng lượng P hao hụt trong quá trình sản xuất là 4%.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.

c) Tính nồng độ % của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng .

 

doc 1 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 02/03/2020 Lượt xem 155Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán về photpho và hợp chất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
v TOÁN VỀ PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT.
Bài 1 : Tính khối lượng muối thu được khi:
Cho dd chứa 11,76g H3PO4 vào dd chứa 16,8g KOH.
Cho dd chứa 39,2g H3PO4 vào dd chứa 44g NaOH.
Bài 2: Thêm 250ml dd NaOH 2M vào 200ml dd H3PO4 1,5M.
Tìm khối lượng muối tạo thành?
Tính nồng độ mol/l của dd tạo thành.
Bài 3 Đốt cháy hoàn toàn 46,5 kg photpho trong oxi dư.
Hòa tan sản phẩm vào lượng nước vừa đủ để điều chế dung dịch H3PO4 5M. Tính thể tích dung dịch thu được.
Hòa tan sản phẩm vào 300 kg nước. Tính nồng độ % của dung dịch H3PO4 thu đuợc. 
Bài 4: Cho 21,3g P2O5 vào dd chứa 16g NaOH, thể tích dd sau đó là 400ml. Xác định CM của những muối tạo nên trong dd thu được.
Bài 5: Cho 12,4g P tác dụng hoàn toàn với oxi. Sau đó cho toàn bộ lượng P2O5 hoà tan hoàn toàn vào 80ml dd NaOH 25%(d=1,28). Tính C% c?a dd muối sau phản ứng.
Bài 6: a. Trộn lẫn 50ml dd H3PO4 1,5M và 75ml dd KOH 3M. Tính nồng độ CM của muối trong dd thu được.
Câu 7: Cần lấy bao nhiêu tấn quặng photphorit có chứa 60% khối lượng Ca3(PO4)2 để điều chế được 150 kg photpho, biết rằng lượng P hao hụt trong quá trình sản xuất là 4%.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.
c) Tính nồng độ % của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng .
Câu 9: Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dd NaOH 1,00M cho tác dụng với 50,0ml dung dịch H3PO4 0,50M ?
Câu 10: Cho 50,00 ml dung dịch H3PO4 0,50M vào dung dịch KOH.
a) Nếu muốn thu được muối trung hòa thì cần bao nhiêu ml dung dịch KOH 1,00M ?
b) Nếu cho H3PO4 trên vào 50,00 ml dung dịch KOH 0,75M thì thu được muối gì có nồng độ mol/lít là bao nhiêu ? (biết V dung dịch thu được là 100,00ml).
Câu 11: Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2g H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , đem cô dung dịch thu được đến cạn khô. Hỏi những muối nào được tạo nên và khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu ?

Tài liệu đính kèm:

  • docON TAP NITO PHOTPHO_12186639.doc