Tổng hợp bìa giáo án cực đẹp

Tổng hợp bìa giáo án cực đẹp

doc 13 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 23/10/2018 Lượt xem 402Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tổng hợp bìa giáo án cực đẹp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thư ngỏ:
Xin chia sẻ với các thầy, cô giáo những mẫu bìa mà tôi sưu tầm và thiết kế trong nhiều năm qua để các thầy, cô tham khảo. Kính chúc các thầy, cô sức khỏe, năm học mới đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, cũng như trong cuộc sống luôn hạnh phúc.
Đồng nghiệp của các thầy, cô!
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG
 TRƯỜNG THPT VĨNH XUÂN
 ----------– & —----------
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------– & —----------
GIAÙO AÙN
 Giaùo vieân: Trần Xuân Ngọc
Tæ: Tiếng Anh
Naêm hoïc: 2010 –2011
Năm học: 2010- 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------– & —----------
GIAÙO AÙN
Tổ: VTM
gi¸o viªn: Nguyễn Thanh Hải
Năm học: 2010 - 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------– & —----------
Tổ: VTM
gi¸o viªn: Nguyễn Thanh Hải 
Năm học: 2010 – 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------– & —----------
Gi¸o ¸n: english 8
Tổ: Tiếng Anh
GV: Nguyễn Thanh Hải
N¨m häc : 2010-2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------– & —----------
GI¸O ¸N: 
Tổ: Tiếng Anh
GV: Nguyễn Thanh Hải
Năm hoc: 2010 - 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------– & —----------
Tổ: Tiếng Anh
GV: Nguyễn Thanh Hải
Năm hoc: 2010 – 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------– & —----------
Gi¸o ¸n 
Tiếng Anh 7
Tổ: Tiếng Anh
GV: Nguyễn Thanh Hải
Năm hoc: 2010 – 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------– & —----------
Tổ: Tiếng Anh
GV: Nguyễn Thanh Hải
Năm hoc: 2010 - 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------– & —----------
Tổ: Tiếng Anh
GV: Nguyễn Thanh Hải
Năm hoc: 2010 – 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------˜«™---------
M«n tiÕng anh 6
Giaùo vieân: Nguyễn Thanh Hải
Tæ: Tiếng Anh
Naêm hoïc: 2010 –2011

Tài liệu đính kèm:

  • docTONG HOP BIA GIAO AN CUC DEP.doc