Bài 18. Hai loại điện tích

Có hai loại điện tích là điện tích âm và điện tích dương. Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện dương và các electron mang điện âm chuyển động quanh hạt nhân Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiếm điện dương nếu bớt electron