Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bóng tối nằm phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần ánh sáng truyền tới Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất Nguyệt thực sảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng