Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Các chất nhìn có vẻ như liền một khối nhưng có thực chúng liền một khối hay không? Cách đây trên hai nghìn năm, người ta đã nghĩ rằng vật chát không liền một khối mà được cấu tạo từ các hạt riêng biệt rất nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, người ta không làm cách nào chứng minh được ý nghĩa của mình là đúng Mãi đến đầu thế kỉ XX, con người mói chứng minh được bằng thí nghiệm sự tồn tại của các hạt riêng biệt cấu tạo nên mọi vật và người ta gọi là nguyên tử và phân tử