Bài 15. Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện

I. Chuẩn bị Đối với mỗi nhóm học sinh: - Một nguồn điện 6V - Một công tắc - Chín đoạn dây dẫn, mỗi đoạn dài 30cm - Một ampe kế có giới hạn đo 500mA và độ chia nhỏ nhất 10mA - Một vôn kế có giới hạn đo 5V và độ chia nhỏ nhất 0,1V