Bài 51. Bài tập quang hình học

Bài 1 (Vẽ hiện tượng khúc xạ ánh sáng) Một bình hình trụ tròn có chiều cao 8cm và đường kính 20cm. Một học sinh đặt mắt nhìn vào trong hình sao cho thành bình vừa vặn che khuất hết đáy. Khi đổ nước vào khoảng xấp xỉ 3/4 bình thì bạn đó vừa vặn nhìn thấy tâm O của đáy Hãy vẽ tia sáng từ tâm O của đáy bình truyền tới mắt