Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

I. Chuẩn bị 1. Dụng cụ - Một đèn có dây tóc đặt trong chao đèn, có thể che bằng những tấm lọc màu khác - Một bộ các tấm lọc màu đỏ, vàng, lục, lam - Một đĩa CD