200 câu hỏi và đáp án ôn tập thi công chức Quảng Ngãi đợt 2 môn tin học

1. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + Z tương ứng với tính năng nào

dưới đây:

Hủy thao tác vừa thực hiện

2. Khi đang soạn thảo văn bản với Microsoft Word, tổ hợp phím tắt nào cho

phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:

Ctr + A

3. Khi đang soạn thảo văn bản với Microsoft Word, muốn tắt đánh dấu chọn

khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

Bấm phím mũi tên di chuyển

4. Khi đang soạn thảo văn bản với Microsoft Word, để chèn tiêu đề trang (đầu

trang và chân trang), ta thực hiện:

Insert  Header and Footer

pdf 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 600Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "200 câu hỏi và đáp án ôn tập thi công chức Quảng Ngãi đợt 2 môn tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 
200 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP THI CÔNG CHỨC QUẢNG NGÃI 
ĐỢT 2 MÔN TIN HỌC ( full) 
1. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + Z tương ứng với tính năng nào 
dưới đây: 
Hủy thao tác vừa thực hiện 
 2. Khi đang soạn thảo văn bản với Microsoft Word, tổ hợp phím tắt nào cho 
phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo: 
Ctr + A 
 3. Khi đang soạn thảo văn bản với Microsoft Word, muốn tắt đánh dấu chọn 
khối văn bản (tô đen), ta thực hiện: 
Bấm phím mũi tên di chuyển 
 4. Khi đang soạn thảo văn bản với Microsoft Word, để chèn tiêu đề trang (đầu 
trang và chân trang), ta thực hiện: 
Insert  Header and Footer 
 5 . Khi đang soạn thảo văn bản với Microsoft Word, muốn lưu hồ sơ với một 
tên khác, ta thực hiện: 
File -> Save as hoặc nhấn F12 
 6. Trong Microsoft Word 2007, để trình bày văn bản theo hướng giấy 
dọc, trong hộp thoại Page Setup, tại khung Orientation ta chọn mục: 
Portrait 
 7. Trong Microsoft Word 2007, để trình bày văn bản theo hướng giấy ngang, 
trong hộp thoại Page Setup, tại khung Orientation ta chọn mục: 
Landscape 
 8. Trong soạn thảo văn bản Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + O dùng để? 
Mở tài liệu mới 
9. Khi làm việc với bảng (Table) trong Microsoft Word 2007, để di chuyển đến 
ô liền trước ô hiện thời, ta nhấn phím: 
Mũi tên trái 
2 
10. Trong Microsoft Word 2007, để in từ trang 5 đến trang 9 của tệp văn bản 
hiện tại, ta thực hiện: 
File Print; Tại ô Pages nhấn “5-9” 
 11. Trong Microsoft Word 2007, để in trang 5 và trang 9 của tệp văn bản hiện 
tại, ta thực hiện: 
File  Print; Tại ô Pages nhấn “5,9” 
 12. Khi làm việc với bảng (Table) trong Microsoft Word 2007, để di chuyển từ 
ô hiện tại sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng, ta nhấn phím: 
Tab hoặc mũi tên phải 
 13. Trong soạn thảo văn bản Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + V dùng để? 
Dán đoạn văn bản đã copy 
 14. Trong Microsoft Word 2007, để căn chỉnh lề văn bản theo ý muốn, trong 
hộp thoại Page Setup, tại khung Margins ta chọn mục: 
Custom Margins 
 15. Trong Microsoft Word 2007, để in tất cả các trang lẻ của tệp văn bản hiện 
tại, ta thực hiện: 
File  Print  Only Print Odd Pages 
 16. Khi làm việc với bảng (Table) trong Microsoft Word 2007, hộp thoại 
Borders and Shading cho phép thiết lập: 
Thay đổi một số thuộc tính về khoảng cách từ chữ tới nét đường viền 
 17. Trong soạn thảo văn bản Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + C dùng để? 
Copy văn bản đã bôi đen 
18. Trong Microsoft Word 2007, muốn chia đoạn văn bản thành 2 hoặc nhiều 
cột, trong hộp thoại Page Setup, ta chọn: 
Columns  Two 
 19. Trong Microsoft Word 2007, để in tất cả các trang chẵn của tệp văn bản 
hiện tại, ta thực hiện: 
File  Print  Only Print Even Pages 
3 
 20. Khi làm việc với bảng (Table) trong Microsoft Word 2007, muốn gộp ô, ta 
bôi đen các ô cần gộp rồi chọn tính năng: 
Merge Cells 
 21. Trong Microsoft Word, để xuống dòng nhưng chưa kết thúc đoạn văn bản 
ta dùng tổ hợp phím nào sau đây: 
Shift + Enter 
 22. Trong Microsoft Word, muốn mở nhanh hộp hội thoại in, ta nhấn tổ 
hợp phím: 
Ctrl + P 
23. Trong Microsoft Word, để xóa một từ phía bên phải con trỏ soạn thảo, ta 
nhấn tổ hợp phím: 
Ctrl + Delete 
 24. Tính năng Change Case trong Microsoft Word dùng để: 
Chuyển đổi giữa chữ thường và chữ hoa 
 25. Trong Microsoft Word 2007, để chọn khổ giấy A4 khi soạn thảo 
trong Microsoft Word, ta thực hiện chọn: 
Page Layout  Size  Chọn “A4” 
 26. Trong Microsoft Word, để tách bảng tại vị trí đang chọn, ta sử dụng tổ hợp 
phím: 
Split Cells 
27. Trong Microsoft Word 2007, khi làm việc với bảng (Table), muốn 
chọn nhiều ô liên tiếp trong bảng ta thực hiện: 
Giữ chuột kéo những ô cần chọn 
28. Trong Microsoft Word 2007, khi làm việc với bảng (Table), muốn 
chọn nhiều ô không liên tiếp trong bảng ta thực hiện: 
Giữ phím Shift nhấn chọn từng ô 
 29. Trong Microsoft Word 2007, muốn đặt mật khẩu cho văn bản ta thực hiện: 
File -> Info -> Protect Document  Encrypt with Password 
 30. Trong Microsoft Word 2007, các công cụ định dạng trong văn bản 
như: Font, Paragraph, Copy, Paste, Bullets, Numbering.. nằm ở thẻ nào? 
Thẻ Home 
4 
 31. Trong Microsoft Word 2007, thẻ Insert trên thanh Ribbon cho phép sử dụng 
các chức năng: 
Page; Table; Illustrations; Header and Footer... 
 32. Trong Microsoft Word 2007, thẻ Page Layout trên thanh Ribbon có 
chức năng: 
Page setup; Paragraph; Arrange... 
 33. Trong Microsoft Word 2007, các công cụ tham chiếu văn bản như: Chèn 
chú thích, đánh mục lục tự động, nằm ở thẻ: 
References 
34. Mặc định tài liệu của Microsoft Word 2007 được lưu với định dạng là: 
.docx 
 35. Muốn Word 2007 lưu văn bản mới với định dạng của Word 2003, cần thực 
hiện thao tác nào? 
Chọn File  Save as; tại mục Save as type chọn Word 97-2003 Document 
36. Trong Microsoft Word 2007, tùy chọn "Save AutoRecover information 
every" trong hộp thoại Word Options\ Save có tác dụng gì? 
Tự động lưu văn bản sau một khoảng thời gian đặt trước 
 37. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + L có chức năng: 
Căn trái cho văn bản 
 38. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + R có chức năng: 
Căn phải cho văn bản 
 39. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + E có chức năng: 
Căn chỉnh đoạn văn bản đang chọn tại vị trí trung tâm 
 40. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + J có chức năng: 
Căn chỉnh đều cho văn bản 
 41. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + B có chức năng: 
In đậm đoạn văn bản đang chọn 
 42. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + U có chức năng: 
Gạch chân đoạn văn bản đang chọn 
5 
 43. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + I có chức năng: 
In nghiêng đoạn văn bản đang chọn 
44. Trong Microsoft Word 2007, muốn vẽ các sơ đồ cấu trúc ta sử dụng hộp hội 
thoại nào trong thẻ Insert? 
Shapes hoặc Smart Art 
 45. Trong Microsoft Word 2007, Header và Footer không cho phép chèn 
đối tượng nào? 
Âm thanh 
 46. Trong Microsoft Word, khi đang làm việc với bảng (Table), nếu con chuột 
đang ở vị trí cuối bảng mà ta muốn thêm 1 hàng mới, ta chọn phím? 
Nhấn chuột phải, chọn Insert  Insert Rows Below 
 47. Trong Microsoft Word 2007, muốn tạo bảng dạng lịch làm việc ta chọn 
chức năng: 
File  New  Calendar 
 48. Trong Microsoft Word, khi đang làm việc với bảng (Table), muốn tính toán 
dữ liệu trong bảng ta chọn chức năng: 
Formula trong thẻ Layout 
 49. Trong Microsoft Word 2007, để trộn văn bản, ta phải thực hiện thao tác: 
Mailing  Start Mail Merge  Step by Step Mail Merge Wizard 
 50. Trong Microsoft Word 2007, công cụ Format Painter có tác dụng gì? 
Sao chép định dạng của ô này để sử dụng cho ô khác 
 51. Trong Microsoft Excel, lỗi hiển thị ##### là: 
Ô tính nằm trong cột quá hẹp, không thể hiển thi hết dữ liêu trong ô 
52. Trong Microsoft Excel, lỗi hiển thị #VALUE! là: 
Nhập giá trị không cùng kiểu dữ liệu hoặc thừa giá trị 
 53. Trong Microsoft Excel, lỗi hiển thị #NAME?: là: 
Nhập sai tên hàm, công thức 
 54. Trong Microsoft Excel, lỗi hiển thị #NUM!: là: 
xem full tại đây:
https://xemtailieu.com/tai-lieu/200-cau-hoi-va-dap-an-on-tap-thi-cong-chuc-quang-ngai-mon-tin-hoc-dot-2-fu
ll-1711076.html
hoặc:
https://123doc.org/document/4793426-200-cau-hoi-va-dap-an-on-tap-thi-cong-chuc-quang-ngai-dot-2-mon-
tin-hoc-full.htm

Tài liệu đính kèm:

  • pdf200 CAU HOI VA DAP AN ON TAP THI CONG CHUC QUANG NGAI DOT 2 MON TIN HOC full_12278840.pdf