Đề cương kiểm tra học kỳ I môn Lịch sử 7

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2017 – 2018

Môn: LỊCH SỬ 7

I.TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )

1. Hãy chọn ý đúng trong các câu sau (1điểm):

 Câu 1: Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng:

a. Nước Ý b. Nước Anh c. Nước Pháp d. Nước Nga

 Câu 2: Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng:

a. Đề cao vai trò của Giáo hội Ki-tô.

b. Đề cao giá trị chân chính của con người.

c. Đề cao khoa học tự nhiên.

d. Đề cao quyền lực của chế độ phong kiến.

Câu 3: Phát minh quan trọng về khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc dưới thời Tống:

a. La bàn b. Thuốc súng c. Nghề in d. Đóng thuyền.

 Câu 4: Về tư tưởng, tôn giáo nào sau đây là hệ tư tưởng chính của giai cấp phong kiến Trung Quốc:

a. Đạo giáo b. Nho giáo c. Phật giáo d. Thiên chúa giáo.

Câu 5: Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên và quyết định dời đô về:

a. Hoa Lư (Ninh Bình) b. Bạch Hạc (Phú Thọ)

c. Đại La (Hà Nội) d. Thiên Trường (Nam Định).

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 804Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương kiểm tra học kỳ I môn Lịch sử 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2017 – 2018 
Môn: LỊCH SỬ 7 
I.TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) 
1. Hãy chọn ý đúng trong các câu sau (1điểm): 
 Câu 1: Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng: 
a. Nước Ý b. Nước Anh c. Nước Pháp d. Nước Nga 
 Câu 2: Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng: 
a. Đề cao vai trò của Giáo hội Ki-tô. 
b. Đề cao giá trị chân chính của con người.
c. Đề cao khoa học tự nhiên.
d. Đề cao quyền lực của chế độ phong kiến. 
Câu 3: Phát minh quan trọng về khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc dưới thời Tống:
a. La bàn b. Thuốc súng c. Nghề in d. Đóng thuyền. 
 Câu 4: Về tư tưởng, tôn giáo nào sau đây là hệ tư tưởng chính của giai cấp phong kiến Trung Quốc: 
a. Đạo giáo b. Nho giáo c. Phật giáo d. Thiên chúa giáo. 
Câu 5: Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên và quyết định dời đô về: 
a. Hoa Lư (Ninh Bình) b. Bạch Hạc (Phú Thọ)
c. Đại La (Hà Nội) d. Thiên Trường (Nam Định). 
Câu 6: Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt vào thời gian:
a. Năm 1005 b. Năm 1009 c. Năm 1010 d. Năm 1054. 
Câu 7: Dưới thời Trần, ruộng đất của quý tộc vương hầu do vua ban được gọi là: 
a. Điền trang b. Thái ấp c. Lãnh địa d. Trang viên 
Câu 8: Đặc điểm nền thủ công nghiệp nhà Trần sau chiến tranh: 
a. Do bị chiến tranh tàn phá nên không phát triển. 
b. Thủ công nghiệp hoàn toàn do nhà nước quản lí.
c. Hạn chế việc mở các xưởng thủ công nghiệp trong cả nước.
d. Thủ công nghiệp rất phát triển. 
2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (...) (1 điểm): 
“Năm 968, ............(1)..................lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là.............(2)..................đóng đô tại..............(3)..................Mùa xuân năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là..............(4)..................sai sứ sang giao hảo với nhà Tống”. 
Hoặc: 
“Mùa xuân năm 970, ..............(1)..................đặt niên hiệu là..............(2)..................sai sứ sang giao hảo với..............(3)...................Đinh Bộ Lĩnh phong vương cho các con, cử các..............(4)..................như Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lê Hoàn nắm giữ các chức vụ chủ chốt”. 
3. Nối ý ở cột A với ý ở cột B để có kết quả đúng. (1 điểm): 
A (nhân vật lịch sử)
B (câu nói, sự kiện)
1. Trần Thủ Độ
a. Chỉ huy quân nhà Trần tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. 
2. Trần Khánh Dư
b. “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. 
3. Trần Quốc Tuấn
c. Tác giả của bài “Tụng giá hoàn kinh sư” ca ngợi chiến thắng của quân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần hai. 
4. Trần Quang Khải
d. “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng”.
e. Thiếu niên trẻ tuổi không được dự hội nghị Bình Than, nghe tin quân Nguyên xâm lược đã tức giận bóp nát quả cam lúc nào không biết. 
Hoặc: 
A (nhân vật lịch sử)
B (câu nói, sự kiện)
1. Ngột Lương Hợp Thai
a. Tướng giặc bị chém đầu tại trận Tây Kết. 
2. Toa Đô
b. Tướng giặc chỉ huy 50 vạn quân tiến vào xâm lược nước ta lần hai và 30 vạn quân ở lần ba. 
3. Thoát Hoan
c. Tướng giặc bị bắt sống tại trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng vào tháng 4-1288. 
4. Ô Mã Nhi
d. Tướng giặc chỉ huy 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào xâm lược nước ta lần thứ nhất. 
II. TỰ LUẬN: (7.0 điểm) 
Câu 1: Nêu đặc điểm giáo dục và văn hóa thời Lý. 
Câu 2: Em có nhận xét gì về nghệ thuật dưới thời Lý?
Câu 3: So sánh đặc điểm quân đội thời Trần và thời Lý. 
Câu 4: Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần?
Câu 5: Hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần. Kết quả của những biện pháp đó. 
Câu 6: Nêu tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. 
Câu 7: Phân tích những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.
Câu 8: Em có nhận xét đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly? 
Hết.

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ CƯƠNG SỬ 7 KI I 2017.doc