Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán 5 - Trường Tiểu học Quân Khê

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: (1đ)

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Số thập phân gồm bảy trăm, sáu đơn vị, ba phần mười và 8 phần nghìn được viết là:

A.706,380 B.760,308 C.706,308 D.706,38

b) Hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là:

A.20 cm B.75 cm2 C. 40 cm2 D. 5cm2

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 1053Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán 5 - Trường Tiểu học Quân Khê", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Quân Khê
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Họ và tên: .
MÔN: TOÁN
Lớp: 5..
THỜI GIAN: 40 PHÚT
Năm học: 2017 -2018
Điểm
Lời phê của thầy (cô) giáo
.
.
.
Phần 1. Trắc nghiệm
Câu 1: (1đ)
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a) Số thập phân gồm bảy trăm, sáu đơn vị, ba phần mười và 8 phần nghìn được viết là:
A.706,380 B.760,308 C.706,308 D.706,38
b) Hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là:
A.20 cm B.75 cm2 C. 40 cm2 D. 5cm2
Câu 2: (0,5đ) Đúng ghi Đ, sai nghi S vào ô trống
 49,56 49,56 32,46 32,46
 - - - - 
 19,8 19,8 12,9 12,9
 30,7 29,76 20,56 19,56
Câu 3: (1đ) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:
13,5 x 900
13,5 x 90
1,35 x 900
1,35 x 90
1,35 x 9
 12150 12,15 1215 121,5
Câu 4: (0,5đ) Sắp xếp các số 45,21 ; 45,27 ; 19,86 ; 19,18 theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................................................................................................ 
Câu 5: (1đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 3dam2 15m2 = m2 ; 35m 23cm =.m
 9050 kg = tấnkg ; 1/2 thế kỉ =.năm
Câu 6: (1đ)
 a/ Một trường Tiểu học có 500 học sinh, 75% số học sinh trường đó là: ......
 b/ Chữ số 1 trong số 75,361 thuộc hàng : ................................
Phần 2: Tự luận
Câu 1:(2đ) Đặt tính rồi tính:
47,65 + 28,37
603,2 - 48,97 
29,04 x 8,6
 17,48: 4,6
Bài 2 : (2đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 40 m, chiều rộng kém chiều dài 5,5m; được dành 20% làm sân trước, phần còn lại để làm nhà. Tính diện tích đất làm nhà.?
Bài 3: (1đ) Tìm số tự nhiên abc, biết abc x 1,001 = 1b5,a2c.
-----Hết-----
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 5
Phần 1. (5 điểm):
Khoanh vào các ý sau: 
Câu 1:	 A (0,5đ); B (0,5đ); 
Câu 2 (0,5đ) 
 49,56 49,56 32,46 32,46
 - - - - 
 19,8 19,8 12,9 12,9
Đ
S
Đ
S
 30,7 29,76 20,56 19,56
Câu 3: (1đ) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:
13,5 x 900
13,5 x 90
1,35 x 900
1,35 x 90
1,35 x 9
 12150 12,15 1215 121,5
Câu 4 (0,5): 	19,18; 19,86; 45,21; 45,27
Câu 5 (1đ)
 3dam2 15m2 = 315 m2 ; 35m 23cm = 35,23 m
 9050 kg = 9 tấn 50 kg ; 1/2 thế kỉ = 50năm
Câu 6: (1đ)
 a/ Một trường Tiểu học có 500 học sinh, 75% số học sinh trường đó là: 375 em
 b/ Chữ số 1 trong số 75,361 thuộc hàng : phần nghìn
Phần 2. (5 điểm): 
Câu 1: (2đ) Mỗi phép tính làm đúng đạt 0,5 điểm
 47,65 17,4,8 4,6	29,04 603,2
+ 28,37 3 6 8 x 8,6 - 48,97
 76,02 0 0	3,8
 17424 554,23
 23232
 249,744
Câu 2 (2đ)
Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: (0,25đ)
40 – 5,5 = 34,5( m) (0,25 đ)
Diện tích mảnh vườn là: (0,25đ)
40 x 34,5 = 1380 (m2) (0,25đ)
Diện tích làm sân là: (0,25đ)
1380: 100 x 20 = 276 (m2) (0,25đ)
 Diện tích làm nhà là: 
1380 – 276 = 1104 (m2) (0,25 đ)
	Đáp số: 1104 m2 (0,25đ)
Câu 3: (1đ)
Theo bài rat a có: abc
 x
 1,001
 abc
 abc
 1b5,a2c 
Nên ta được: a = 1, b = 2, c = 5. Vậy abc = 125.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kiem tra Toan cuoi ki I lop 5 theo TT 22_12233222.doc