Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn thi: Giáo dục công dân lớp 9

Câu 1: (5 điểm)

 Em hãy phân tích và chứng minh nhận định: “Dân chủ và kỷ luật là sức mạnh của một tập thể”.

 Em đã làm gì để thực hiện tốt dân chủ và kỷ luật trong trường, lớp nơi em đang học tập và rèn luyện?

Câu 2: (6 điểm)

 Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

 Là học sinh chúng ta cần phải làm gì để góp phần thực hiện thành công sự nghiệp vẻ vang này?

Câu 3: (5 điểm)

 Có ý kiến cho rằng: Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của con người. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

 Là học sinh chúng ta cần làm gì để thực hiện nhiệm vụ lao động của mình?

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 09/03/2020 Lượt xem 685Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn thi: Giáo dục công dân lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
	Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9
	Ngày thi: 28/3/2012
	Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề).
Câu 1: (5 điểm)
	Em hãy phân tích và chứng minh nhận định: “Dân chủ và kỷ luật là sức mạnh của một tập thể”.
	Em đã làm gì để thực hiện tốt dân chủ và kỷ luật trong trường, lớp nơi em đang học tập và rèn luyện?
Câu 2: (6 điểm)
	Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
	Là học sinh chúng ta cần phải làm gì để góp phần thực hiện thành công sự nghiệp vẻ vang này?
Câu 3: (5 điểm)
	Có ý kiến cho rằng: Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của con người. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
	Là học sinh chúng ta cần làm gì để thực hiện nhiệm vụ lao động của mình?
Câu 4: (4 điểm)
	Em hãy phân tích vai trò của việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. Lấy ví dụ cụ thể?
----------------------Hết-------------------
Họ tên thí sinh:.........................................................................Số báo danh:............
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
	Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9
	Ngày thi: 28/3/2012
	Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề).
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1: (....... điểm)
Nêu được khái niệm dân chủ và kỷ luật. Lấy được ví dụ (...... điểm).
Tác dụng của dân chủ và kỷ luật:
Tác dụng của dân chủ: (...... điểm) Tạo cơ hội, điều kiện để mỗi người đóng góp ý kiến thể hiện quan điểm của mình về các công việc chung. Lấy ví dụ.
Tác dụng của kỷ luật: (....... điểm)
Đảm bảo cho mỗi người có ý thức tôn trọng tập thể.Lấy vd.
Đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả trong tập thể. Lấy vd.
Liên hệ học sinh: (...... điểm)
Tích cực, nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng các phong trào thi đua của lớp, trường. Lấy vd.
Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của trường, lớp đề ra. Lấy vd.
Câu 2: (....... điểm)
Giải thích được: (........ điểm)
Thanh niên Việt Nam là thế hệ trẻ, là tương lai của đất nước, đi đầu trong mọi lĩnh vực của cuộc sốngLấy vd (..... điểm)
Thanh niên Việt Nam không ngừng học tập, sang tạo, năng động trong việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào cuộc sống. Tu dưỡng đạo đức, có tư tưởng chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, có ý thức rèn luyện kỹ năng sốngLấy vd (....điểm)
Thanh niên Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, hoạt động lao động sản xuấtgóp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. (.... điểm)
Thanh niên Việt Nam là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các phong trào cộng đồng như tình nguyện, hiến máu nhân đạo(...... điểm)
Liên hệ học sinh: (...... điểm)
Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện đạo đức để chuẩn bị hành trang cho tương lai
Phát huy, tiếp bước truyền thống tốt đẹp của các thế hệ anh chị đi trước về cống hiến và dựng xây đất nước.
Câu 3: (....... điểm)
Nêu khái niệm lao động. Lấy vd (...... điểm)
Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng của con người vì lao động tạo ra của cải, vật chất nuôi sống bản thân và duy trì sự tồn tại xã hội(...... điểm)
Lao động là nghĩa vụ của mỗi cá nhân đối với bản than mình, gia đình mình và với xã hội. (...... điểm)
Lao động là nguồn hạnh phúc: Lao động mang lại thu nhập, kinh tế cho mình, cho gia đình và cho xã hội. (..... điểm)
Liên hệ học sinh: (....... điểm)
Tham gia tự giác các buổi lao động tại trường, lớp, khu dân cư.
Giúp gia đình các công việc nhà.
Có thái độ tôn trọng người lao động và thành quả lao động (như tôn trọng những người lao công, phục vụ)
Câu 4: (......... điểm)
Khái niệm đạo đức và pháp luật. (...... điểm)
Vai trò:
Sống có đạo đức giúp mỗi người có ý thức tự giác thực hiện chuẩn mực xã hội, hình thành những phẩm chất tốt đẹp trong con người (lòng nhân ái, bao dung, vị tha). (...... điểm)
Sống tuân theo pháp luật: Thực hiện những quy định của pháp luật giúp công dân hình thành ý thức tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với xã hội, và tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác và xã hội, góp phần thực hiện kỉ cương xã hội. Lấy vd (...... điểm)
Sống có đạo đức và pháp luật là điều kiện, yếu tố giúp mỗi người sống tốt hơn, làm những điều có ích cho mọi người và xã hội, được mọi người kính trọng và yêu quýLấy vd (..... điểm)
---------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe-HSG-ThaiNguyen-L9-20112012-GDCD.doc