Giáo án Chính tả 5 - Tiết 33 - Trong lời mẹ hát

Chính tả

TIẾT 33 : TRONG LỜI MẸ HÁT

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Tiếp tục củng cố và khắc sâu quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Kĩ năng:

- Viết đúng, trình bày đúng, và đẹp bài thơ “Trong lời mẹ hát.”

3. Thái độ:

- Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở.

* Nội dung tích hợp : KNS, HCM (Khai thác nội dung gin tiếp)

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1. KN giao tiếp – tự nhận thức :

- HS hiểu được nội dung bài thơ, biết trao đổi với bạn về ý nghĩa bài viết : lời mẹ hát có bao nhiêu nhọc nhằn, lẫn ước mơ của con.

2. KN xác định giá trị :

- Nhận biết ý nghĩa của việc thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

3. KN ra quyết định :

- Biết lựa chọn những việc làm phụ giúp mẹ hàng ngày.

4. KN đặt mục tiêu :

- Biết thực hiện những việc làm góp phần làm cho gia đình hạnh phúc.

III. CHUẨN BỊ:

· GV: Bảng nhóm, bút lông.

· HS: SGK, bảng con, vở.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 1340Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả 5 - Tiết 33 - Trong lời mẹ hát", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả
TIẾT 33 : TRONG LỜI MẸ HÁT
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:	
- Tiếp tục củng cố và khắc sâu quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2. Kĩ năng: 	
- Viết đúng, trình bày đúng, và đẹp bài thơ “Trong lời mẹ hát.”
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở.
* Nội dung tích hợp : KNS, HCM (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1. KN giao tiếp – tự nhận thức :
- HS hiểu được nội dung bài thơ, biết trao đổi với bạn về ý nghĩa bài viết : lời mẹ hát có bao nhiêu nhọc nhằn, lẫn ước mơ của con.
2. KN xác định giá trị : 
- Nhận biết ý nghĩa của việc thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, nhà trường và xã hội.
3. KN ra quyết định : 
- Biết lựa chọn những việc làm phụ giúp mẹ hàng ngày.
4. KN đặt mục tiêu : 
- Biết thực hiện những việc làm góp phần làm cho gia đình hạnh phúc.
III. CHUẨN BỊ: 
GV: Bảng nhóm, bút lông.
HS: SGK, bảng con, vở.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Bầm ơi 
- GV đọc tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Yêu cầu HS nêu quy tắc viết hoa .
- GV nhận xét.
3. Bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe – viết.
Mục tiêu :Viết đúng, trình bày đúng, và đẹp bài thơ “Trong lời mẹ hát.”
Yêu cầu HS đọc bài .
GV hướng dẫn HS viết một số từ dể sai: ngọt ngào, chòng chành, nôn nao, lời ru.
Nội dung bài thơ nói gì?
GV đọc từng dòng thơ cho HS viết, mỗi dòng đọc 2, 3 lần.
GV đọc cả bài thơ cho HS soát lỗi.
GV chấm điểm một số vở .
 v Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập.
Mục tiêu : Tiếp tục củng cố và khắc sâu quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Bài 2:
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
GV lưu ý các chữ về (dòng 4), của (dòng 7) không viết hoa vì chúng là quan hệ từ.
GV chốt, nhận xét lời giải đúng.
Bài 3:
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
GV lưu ý HS đề chỉ yêu cầu nêu tên tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài đặc trách về trẻ em không yêu cầu giới thiệu cơ cấu hoạt động của các tổ chức.
GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
v	Hoạt động 3 :Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
- Trò chơi: “Ai nhanh hơn?”
Tìm và viết hoa tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức.
GV nhận xét, tuyên dương.
5. Tổng kết – Dặn dò: 
Chuẩn bị: Sang năm con lên bảy 
Nhận xét tiết học.
Hát 
HS ghi bảng con .
2 HS nêu .
Hoạt động lớp 
- 1 HS đọc bài.
Lớp đọc thầm bài thơ.
HS viết bảng con .
Ca ngợi lời hát, lời ru của mẹ có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc đời đứa trẻ.
HS nghe - viết.
HS đổi vở soát và sữa lỗi cho nhau.
Hoạt động nhóm 
1 HS đọc yêu cầu bài. 
HS làm việc theo nhóm.
Đại diện mỗi nhóm trình bày, nhận xét.
1 HS đọc bài 3 - Lớp đọc thầm.
HS lớp làm bài.
Liên hợp quốc, Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc , Tổ chức Lao động Quốc tế, Tổ chức Quốc tế và bảo vệ trẻ em 
Hoạt động lớp
HS thi đua 2 dãy.
Kiểm tra
KNS
Trực quan
Luyện tập
Hỏi đáp
Thực hành
Đánh giá
KNS
Trực quan
Thảo luận
Luyện tập
HCM
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docCHINH TA.doc