Giáo án Đại lý 9 - Truyền thông về dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9

Bài: H ĐTNST

 TRUYỀN THÔNG VỀ DÂN SỐ VÀ

 SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

CHO HS LỚP 9

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

 - Biết số dân số ở nước ta là 90,7 triệu người (năm 2014)

 - Biết số dân số , mật độ dân số, thành phần dân tộc. ở địa phương.

 - Xây dựng được bài tuyên truyền về vấn đề dân số và sức khoẻ sinh sản vị thành niên theo các chủ đề:

+ các biện pháp phòng tránh thai.

+ Phòng chống lây nhiễm HIV/ AIDS.

+ Tình trạng mang thai, phá thai ở độ tuổi vị thành niên.

+ Tình trạng buôn bán trẻ em giá ở Việt Nam.

+ Có kiến thức, kĩ năng để xử lí các tình huống thực tế về dân số và sức khoẻ sinh sản vị thành niên.

- Tuổi vị thành niên; Tình bạn khác giới và tình yêu; Sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn; Mang thai ở tuổi vị thành niên và biện pháp phòng chống; Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên.

2. Kĩ năng

- Phân tích bảng số liệu thống kê, biểu đồ dân số.

- Tìm hiểu thực tế để nhận biết và trình bày trước lớp.

+ Có kĩ năng để xử lí các tình huống thực tế về dân số và sức khoẻ sinh sản vị thành niên.

 3. Thái độ

- Tham gia tuyên truyền và vận động người thân, bạn bè, cộng đồng thực hiện tốt Luật dân số và sức khoẻ sinh sản vị thành niên.

4. Định hướng hình thành các năng lực

Năng lực tư duy tổng hợp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng bản đồ và sử dụng số liệu thống kê; tìm kiếm và xử lí thông tin.

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 19/12/2020 Lượt xem 6020Lượt tải 8 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại lý 9 - Truyền thông về dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 
Ngày soạn: / /2017
Ngày giảng:
Ti ết: 4
Bài: H ĐTNST 
 TRUYỀN THÔNG VỀ DÂN SỐ VÀ 
 SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN
CHO HS LỚP 9
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
	- Biết số dân số ở nước ta là 90,7 triệu người (năm 2014)
 	- Biết số dân số , mật độ dân số, thành phần dân tộc... ở địa phương. 
 - Xây dựng được bài tuyên truyền về vấn đề dân số và sức khoẻ sinh sản vị thành niên theo các chủ đề:
+ các biện pháp phòng tránh thai.
+ Phòng chống lây nhiễm HIV/ AIDS.
+ Tình trạng mang thai, phá thai ở độ tuổi vị thành niên.
+ Tình trạng buôn bán trẻ em giá ở Việt Nam.
+ Có kiến thức, kĩ năng để xử lí các tình huống thực tế về dân số và sức khoẻ sinh sản vị thành niên. 
- Tuổi vị thành niên; Tình bạn khác giới và tình yêu; Sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn; Mang thai ở tuổi vị thành niên và biện pháp phòng chống; Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên...
2. Kĩ năng
- Phân tích bảng số liệu thống kê, biểu đồ dân số.
- Tìm hiểu thực tế để nhận biết và trình bày trước lớp.
+ Có kĩ năng để xử lí các tình huống thực tế về dân số và sức khoẻ sinh sản vị thành niên. 
 3. Thái độ
- Tham gia tuyên truyền và vận động người thân, bạn bè, cộng đồng thực hiện tốt Luật dân số và sức khoẻ sinh sản vị thành niên. 
4. Định hướng hình thành các năng lực
Năng lực tư duy tổng hợp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng bản đồ và sử dụng số liệu thống kê; tìm kiếm và xử lí thông tin.
II. Thiết bị, tài liệu dạy - học:
- SGK ĐL9; Báo chí, truyền hình, Internet
- Thu thập số liệu, dẫn chứng tại dịa phương.
- Phiếu học tập, bảng biểu, sơ đồ.
III. Tổ chức các hoạt động học: 
Tiết 4:
A. Khởi động: TUỔI VỊ THÀNH NIÊN LÀ GÌ ?
1. Mục tiêu:Tiếp cận bài học và tạo hứng thú cho HS vào bài học.
2. Phương thức: Cá nhân, cặp đôi
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS:
Tuổi vị thành niên là gì?
TÌNH YÊU là gì?
Tình yêu tuổi vị thành niên như thế nào?
Tác động tích cực của tình yêu tuổi vị thành niên
Tác động tiêu cực của tình yêu tuổi vị thành niên
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân. GV quan sát và trợ giúp HS.
Bước 3. Trao đổi thảo luận GV gọi 1 HS lên trả lời , một số HS khác bổ sung.
Bước 4. Đánh giá: GV đánh giá quá trình HS thực hiện và đánh giá kết quả cuối cùng của HS trên máy chiếu. 
B. Bài mới- chuẩn bị cho hoạt động.
1* Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm.
+ Tìm hiểu về về vấn đề dân số, mật độ dân số, thành phần dân tộc... ở địa phương.
+ các biện pháp phòng tránh thai.
+ Phòng chống lây nhiễm HIV/ AIDS.
+ Tình trạng mang thai, phá thai ở độ tuổi vị thành niên.
+ Tình trạng buôn bán trẻ em giá ở Việt Nam.
+ Chọn tiểu phẩm theo chủ đề và đóng kịch.
STT
Chủ đề
Hiện trạng
Nguyên nh ân
Hậu quả
Giải pháp
1
phá thai ở độ tuổi vị thành niên.
2
biện pháp phòng tránh thai
3
 lây nhiễm HIV/ AIDS
4
 buôn bán trẻ em.
5
Chọn tiểu phẩm theo chủ đề 
 2* GV tổ chức cho Hs xây dựng hình thành nhóm HĐ.
(- Mỗi nhóm 5 Hs, lập danh sách, tự phân công nhiệm vụ hoạt động.)
 3* GV hướng dẫn Hs hoạt động TNST (ở nhà)
H Đ1/. Tìm kiếm thông tin.
- cá nhân tìm kiếm, thu thập thông tin theo chủ đề của nhóm mình.
H Đ 2. Xử lí thông tin
Các nhóm tổng hợp chọn lọc và sắp xếp thông tin dựa trên mẫu phiếu sau:
STT
Chủ đề
Hiện trạng
Nguyên nhân
Hậu quả
Giải pháp
1
 biện pháp phòng tránh thai
2
 phá thai ở độ tuổi vị thành niên.
HĐ 3. Lựa chọn ý tưởng và tiến hành thiết kế sản phẩm
B1. Cả nhóm lựa chọn 1 hình thức trình bày cho bài truyền thông.
B2. Lựa chọn ý tưởng phu hợp với chủ đdề.
B3. Thống nhất ý tưởng và thiết kế sản phẩm.
B4. tiến hành thiết kế sản phẩm.
- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên
+ Về csvc
+ Về nội dung các bài truyền thông
+ Về xây dựng kịch bản: Nội dung, phân vai, chuẩn bị trang phục...
- Tiến hành thiết kế.
* Các bài truyền thông: Hs trình bày trên máy chiếu, trên giấy A4, hoặc Powrpoint)
- Tên nhóm
- Chủ đề của nhóm.
- Nội dung, hình ảnh minh hoạ.
- Bài học kinh nghiệm rút ra từ chủ đề.
* Kịch bản: 
- Về xây dựng nội dung kịch bản,phân cảnh, vai diến, lời thoại
- chuẩn bị trang phục
- Bài học kinh nghiệm rút ra từ chủ đề.

Tài liệu đính kèm:

  • docHDTNST DIA LY 9_12221985.doc