Giáo án Địa lý 8 - Bài 1 đến 7

Phần 1:

THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (tt)

CHƯƠNG XI: CHÂU Á

 Tiết 1- Bài 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ – ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN

I/ Mục tiêu bài học: Sau bài học hs cần đạt những yêu cầu sau:

1. Kiến thức:

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á trên bản đồ.

- Trình bày được đặc điểm về kích thước lãnh thổ của châu Á.

2. Kỹ năng:

 Phát triển các kỹ năng xác định và đọc lược đồ, phân tích các đối tượng trên lược đồ.

3.Định hướng phát triển năng lực:

-Năng lực chung:Tự học,giải quyết vấn đề,giao tiếp,hợp tác,sáng tạo.

-Năng lực riêng:Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ,sử dụng bản đồ, biểu đồ ,tranh ảnh.

II. Nội dung tích hợp: Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:

- Tìm kiếm thông tin và xử lí thông tin

- Thể hiện sự tự tin.

III. Chuẩn bị :

 GV. : Lược đồ vị trí địa lý châu á trên Địa cầu.

 HS. Tư liệu học tập: sách giáo khoa , vở,.

IV. Tổ chức các hoạt động dạy và học:

A. Kiểm tra bài cũ: (5p)

- Dặn dò một số yêu cầu trong học địa lý

- Sách bài tập, Sách giáo khoa, Tập TH, tập bản đồ.

 

doc 34 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 747Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Địa lý 8 - Bài 1 đến 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n chế sử dụng năng lượng hoá thạch,hạn chế khí thải vào khí quyển.Các vùng đảo và duyên hải Đông Á,Đông Nam Á và Nam Á thường xảy ra bão lụt với số lượng ngày càng tăng và thất thường,gây thiệt hại ngày càng lớn.
4.Định hướng phát triển năng lực:
-Năng lực chung:Tự học,giải quyết vấn đề,giao tiếp,hợp tác,sáng tạo,sử dụng ngôn ngữ
-Năng lực riêng:Tư duy tổng hợp theo lảnh thổ,sử dụng bản đồ, biểu đồ ,tranh ảnh.
II . Nội dung tích hợp: 
III. Chuẩn bị :
 GV: Bản đồ tự nhiên châu Á ( hoặc lược đồ 1.2 ) , lược đồ hình 3.1 , 3.2 .
 HS: Tư liệu , phiếu học tập:SGK , Phiếu học tập 3.1
IV. Tiến trình dạy học :
A. Kiểm tra bài cũ : 5 phút
 Nêu đặc điểm khí hậu Châu Á? Em hiểu gì về khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa?
B. Khởi động:(Thời gian: 3p )
-GV yêu cầu HS đọc hình 1.2 và H 2.1 ở SGK . Với đặc điểm địa hình và khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến sông ngòi và cảnh quan châu Á? Tại sao ?
-HS quan sát H1.2 và H 2.1 ở SGK đưa ra câu trả lời.
-HS nhận xét kết quả.
-GV đánh giá hoạt động và chuyển ý đi vào nội dung hình thành thành kiến thức mới. Chúng ta đã biết được địa hình, khí hậu của châu Á rất đa dạng. Vậy sông ngòi và cảnh quan tự nhiên của châu Á có chịu ảnh hưởng của địa hình và khí hậu không? Chúng có những đặc điểm gì? Đó là những vấn đề mà hôm nay chúng ta cần phải tìm hiểu.
C.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(Thời gian: 37p )
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung cơ bản
12 ph
10
Phút
8
Phút
5 p
2 p
*Hoạt động 1 :Tìm hiểu đặc điểm sông ngòi
PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan,xác định trên bản đồ.
-PP vấn đáp,thảo luận nhóm.
-Kĩ thuật khăn trải bàn.
*Hình thức dạy học:Nhóm,cá nhân.
HS quan sát bản đồ TN châu Á hoặc lược đồ hình 1.2 , hãy:
1) Xác định một số sông lớn trên bản đồ tự nhiên Châu Á? Các sông lớn bắt nguồn từ đâu, đổ ra những đại dương nào?
2)Kết hợp thông tin sgk nêu đặc điểm chung của sông ngòi Châu Á?
Dựa thông tin sgk mục 1 hãy thảo luận nhóm: Mỗi nhóm nêu đặc điểm của một khu vực sông 
- N1+2: Bắc Á
- N3 + 4: Đông Á, ĐNÁ, Nam Á
- N5 + 6: Tây Á, Trung Á
Dựa hình 1.2 và H2.1 hãy cho biết:
Sông Ô-Bi bắt nguồn từ đâu, chảy theo hướng nào? Qua các đới khí hậu nào? Tại sao về mùa xuân vùng trung và hạ lưu của sông lại có lũ băng lớn? 
2) Sông Mê Công chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào? 
Nêu giá trị của sông ngòi châu Á?
Liên hệ ở Việt Nam (Sông Mê-Kong hoặc sông Hồng )
 Hoạt động 2:Tìm hiểu các đới cảnh quan tự nhiên
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan
-PP vấn đáp.
*Hình thức dạy học:cá nhân.
Dựa thông tin sgk mục 2 + H3.1 sgk/11, hãy:
- Dọc theo kinh tuyến 800 Đ Châu Á có những đới cảnh quan tự nhiên nào? 
- Xác định kể tên các đới cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và các đới cảnh quan ở khu vực khí hậu lục địa?
Nguyên nhân phân bố của một số cảnh quan?
Caûnh quan ch.AÙ nhö theá naøo? Trong töông lai caûnh quan chaâu AÙ ra sao ? .
Ñeå baûo veä caûnh quan ch.AÙ vaø VN chuùng ta phaûi laøm gì ?
 ® GV giáo dục HS về ý thức bảo vệ ĐTV và cảnh quan môi trường 
Hoạt động 3 :Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan
-PP vấn đáp.
*Hình thức dạy học:cá nhân.
Dựa thông tin sgk
1) Hãy nêu những mặt thuận lợi?
2) Hãy nêu những mặt khó khăn?
- GV chuẩn kiến thức, mở rộng.
+ Động đất ở Đường Sơn (TQ) năm 1976 làm thiệt hại > 1 triệu người được coi là trận động đất lớn nhất.
+ Nhật Bản là nơi có nhiều động đất nhất: TB >300 trận động đất / ngày.
+ Gần đây nhất là động đất , sóng thần ở Thái Lan (10/ 2004)
+ Động đất ở Tứ Xuyên TQ 7/2008 gây thiệt hại lớn về người và của.
+ VN cũng nằm trong vùng động đất nhưng chủ yếu với cường độ nhỏ, không gây thiệt hại lớn. 
+ Các nước ven TBD thường có bão nhiệt đới tàn phá dữ dội: VN, Phi-lip-pin, I-đô-nê-xi-a 
Là hs em có thể làm gì để giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH?
D:Luyện tập
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan,tư duy tổng hợp.
-PP vấn đáp.
*Hình thức dạy học:Cá nhân/cả lớp
GV yêu cầu hs nêu đặc điểm sông ngòi Châu Á.
Yêu cầu hs làm bài tập gv cho ở bản phụ
E.Vận dụng ,mở rộng
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan.
*Hình thức dạy học:Cá nhân
GV hướng dẫn hs tóm tắt nội dung bài học.
HS trả lời
HS trả lời
- HS thảo luận, báo cáo kết quả trên lược đồ. Nhóm khác nhận xét bổ sung
N1+2: Bắc Á
- Mạng lưới sông dày, các sông lớn đều chảy theo hướng từ Nam lên Bắc
- Về mùa đông các sông đóng băng kéo dài. Mùa xuân băng tuyết tan nước sông lên nhanh thường gây lũ băng lớn.
N3 + 4: Đông Á, ĐNÁ, Nam Á
- Mạng lưới sông dày, có nhiều sông lớn.
- Các sông có lượng nước lớn nhất vào cuối hạ, đầu thu, nước cạn vào cuối đông, đầu xuân.
N5 + 6: Tây Nam Á, Trung Á
- Sông ngòi kém phát triển. Tuy nhiên vẫn có 1 số sông lớn do băng tuyết tan: Xưa Đa-ri-a A-mu Đa-ri-a, Ti-grơ, Ơ-phrat
- Lưu lượng nước sông càng về hạ lưu càng giảm, 1 số sông nhỏ bị "chết" trong các hoang mạc cát.
Do sông bắt nguồn từ vùng núi cao ở trung tâm, chảy theo hướng Nam -> Băc, qua đới khí hậu ôn đới -> cực và cận cực. Vì vậy mùa xuân khi vùng đầu nguồn thuộc đới khí hậu ôn đới ấm dần băng tuyết tan ra, trong khi đó vùng trung và hạ lưu của sông vẫn lạnh nên gây ra lũ băng lớn.
Bắt nguồn từ sn Tây Tạng
- Sông ngòi châu Á có giá trị rất lớn trong sản xuất, đời sống, văn hoá, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
Ñaøi nguyeân .. röøng nhieät ñôùi aåm .
Caûnh quan khu vöïc nhieät ñôùi gioù muøa: Ñoâng AÙ: Röøng caän nhieät ñôùi aåm , Ñoâng Nam AÙ; Nam AÙ:Röøng nhieät ñôùi aåm xavan vaø caây buïi.
Caûnh quan khu vöïc KH luïc ñòa khoâ haïn: Taây Nam AÙ , hoang maïc vaø baùn hoang maïc; caûnh quan nuùi cao.
do sự phân hóa đa dạng về các đới, các kiểu khí hậu
HS trả lời
HS trả lời
* Thuận lợi: 
- Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú: Đất, nước, khí hậu, động thực vật rừngthủy năng gió, năng lượng mặt trời, đia nhiệt
* Khó khăn:
- Các vùng núi cao hiểm trở, các hoang mạc khô cằn rộng lớn, các vùng khí hậu giá lạnh khắc nghiệt chiếm tỉ lệ lớn.
- Thiên tai thường xuyên xảy ra: Động đất, núi lửa, bão lụt
Hs suy nghĩ trả lời
HS trả lời
HS làm bài tập
HS khá giỏi thực hiện ở nhà
1.Đặc điểm sông ngòi :
- Có nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều.
- Chế độ nước của sông khá phức tạp phụ thuộc vào khí hậu, địa hình .
+ Bắc Á: mạng lưới sông dày, mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan.
+ Khu vực Đông Á, ĐNÁ, Nam Á: nhiều sông lớn, có lượng nước lớn vào mùa mưa.
+ Tây Nam Á, Trung Á: ít sông, nguồn cung cấp nước do tuyết, băng tan.
- Sông ngòi châu Á có giá trị rất lớn trong sản xuất, đời sống, văn hoá, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
2. Các đới cảnh quan tự nhiên :
- Cảnh quan châu Á phân hóa rất đa dạng với nhiều loại.
+ Rừng lá kim ở Bắc Á(Xi-bia) nơi có khí hậu ôn đới.
+ Rừng cận nhiệt ở Đông Á,rừng nhiệt đới ẩm ở Đông Nam Á và Nam Á.
+ Thảo nguyên, hoang mạc, cảnh quan núi cao.
- Ngày nay phần lớn các cảnh quan nguyên sinh đã bị con người khai phá biến thành đồng ruộng, các khu vực dân cư, các khu công nghiệp 
3. Những thuận lợi , khó khăn của thiên nhiên châu Á 
+ Thuận lợi :Tài nguyên đa dạng, phong phú, trữ lượng lớn.
+ Khó khăn : Núi non hiểm trở , khí hậu khắc nghiệt, thiên tai bất thường .
Phụ lục bài tập: Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp
A. Khí hậu
B. Cảnh quan
Nối ý A - B
1. Cực và cận cực
2. Ôn đới lục địa
3. Nhiệt đới gió mùa
4. Cận nhiệt Địa Trung Hải
a. Rừng nhiệt đới ẩm
d. Rừng cây bụi, cây lá cứng.
b. Rừng lá kim (tai-ga)
đ. Đài nguyên
g. Hoang mạc và bán hoang mạc
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
*Rút kinh nghiệm:
Tuần:05 . Ngày soạn : 19/9/2017 
 Tiết 5 - Bài 4 : THỰC HÀNH 
 PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: 
 Hiểu được nguồn gốc hình thành và sự thay đổi hướng gió của khu vực gió mùa châu Á. Những thuận lợi và khó khăn của hoàn lưu gió mùa, đặc biệt ảnh hưởng của gió mùa với Việt Nam.
2. Kĩ năng :
 -Làm quen với lược đồ phân bố khí áp và hướng gió. Nắm kĩ năng đọc, phân tích sự thay đổi khí áp và hướng gió trên lược đồ đường đẳng áp 
 -Nắm bắt quy luật hoạt động gió mùa, hiểu được ý nghĩa của việc bố trí cơ cấu thời vụ cây trồng của nông dân nước ta .
3.Định phát triển thành năng lực:
-Năng lực chung:Tự học,giải quyết vấn đề,giao tiếp,hợp tác,sáng,sử dụng ngôn ngữ.
-Năng lực riêng:Tư duy tổng hợp theo lảnh thổ,sử dụng bản đồ, biểu đồ ,tranh ảnh.
II. Nội dung tích hợp:
III. Chuẩn bị của thầy và trò :
GV: Bản đồ thế giới, lược đồ 4.1 và 4.2 ( phóng lớn )
HS: Tư liệu, SGK và phiếu học tập 4.1.
IV. Tiến trình bài dạy :
A. Kiểm tra bài cũ : 5 phút
 Khí hâu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gì? Nêu đặc điểm và địa bàn phân bố các kiểu khí hậu trên.
B. Khởi động:(Thời gian: 3p )
-GV yêu cầu HS qs H 4.1 và 4.2 cho biết nguồn gốc hình thành và sự thay đổi hướng gió của khu vực gió mùa Châu Á?
-HS qs hình đưa ra câu trả lời.
-HS nhận xét kết quả.
-GV đánh giá hoạt động và chuyển ý đi vào nội dung hình thành thành kiến thức mới. 
 Bề mặt Trái Đất chịu sự sưởi nóng và hoá lạnh theo mùa, khí áp trên lục địa cũng như ngoài đại dương thay đổi theo mùa, nên thời tiết cũng có những đặc tính biểu hiện riêng biệt của mổi mùa trong năm. Bài thực hành đầu tiên của địa lí 8 giúp các em làm quen, tìm hiểu và phân tích các lược đồ phân bố khí áp và hướng gió chính về mùa đông và mùa hạ châu Á.
C.Hoạt động hình thành kiến thức mới (37 p)
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung cơ bản
15’
*Hoạt động 1 : Tìm hiểu hướng gió về mùa đông và mùa hạ.
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan
-PP vấn đáp.
*Hình thức dạy học:cá nhân,nhóm.
GV duøng baûn ñoà “Khí haäu Chaâu AÙ” giôùi thieäu khaùi quaùt caùc khoái khí treân beà maët traùi ñaát.
 GV giôùi thieäu chung veà löôïc ñoà hình 4.1 vaø 4.2.
- Yeâu caàu HS ñoïc chuù thích.
- GV giaûi thích khaùi nieäm.
+ Caùc trung taâm khí aùp ñöôïc bieåu thò baèng caùc ñöôøng ñaúng aùp,đường đẳng áp là đường nối liền các địa điểm có trị số khí áp giống nhau . ÔÛ caùc khu vöïc aùp cao thì trò soá caùc ñöôøng ñaúng aùp caøng vaøo trung taâm caøng taêng, ôû caùc khu vöïc aùp thaáp thì ngöôïc laïi.
+ Höôùng gioù ñöôïc bieåu thò baèng caùc muõi teân. Gioù töø vuøng aùp cao thoåi ñeán vuøng aùp thaáp, tuy nhiên do chịu ảnh hưởng của vận động tự quay của Trái Đất nên gió thổi có sự lệch hướng 
 Dựa vào Hình 4.1 và Hình 4.2 hãy cho biết vị trí các trung tâm áp thấp và áp cao, nêu trị số khí áp ở mỗi trung tâm này trên lục địa châu Á và các đại dương bao quanh vào mùa đông , mùa hạ ? 
Cho HS thảo luận nhóm 5’ 
-Nhoùm 1&3 :Xaùc ñònh höôùng gioù chính theo töøng khu vöïc vaøo muøa ñoâng?
-Nhoùm 2&4 :Xaùc ñònh höôùng gioù chính theo töøng khu vöïc vaøo muøa haï?
GV chuẩn xác 
HS đọc
HS theo dõi
HS đọc
HS thảo luận, cử đại diện điền vào bảng , các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
I) Phân tích hướng gió về mùa đông và hướng gió về mùa hạ:
15’
5p
2p
 Hướng gió mùa
Khu vực
Hướng gió mùa đông
(Tháng 1)
Hướng gió mùa hạ
(Tháng 7)
Đông á
Tây Bắc -> Đông Nam
Đông Nam -> Tây Bắc
Đông nam á
Bắc, Đông Bắc -> Tây Nam
Nam, Tây Nam -> Đông Bắc
Nam á
Đông Bắc -> Tây Nam
Tây Nam -> Đông Bắc
*Hoạt động 2 :
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan
-PP vấn đáp.
*Hình thức dạy học:cá nhân.
Dựa kết quả đã tìm được và H4.1 + H4.2 hãy 
điền kết quả vào bảng tổng kết.
- Nhóm lẻ: Mùa Đông
- Nhóm chẵn: Mùa Hạ
II) Tổng kết:
Mùa
Khu vực
Hướng gió chính
Từ áp cao -> áp thấp
Mùa đông
Đông á
Tây Bắc -> Đông Nam
Xibia -> Alêut
Đông Nam á
Bắc, Đông Bắc -> Tây Nam
Xibia -> Xích đạo
Nam á
Đông Bắc -> Tây Nam
Xibia -> Xích đạo
Mùa hạ
Đông á
Đông Nam -> Tây Bắc
Ha Oai -> I ran
Đông Nam á
Nam, Tây Nam -> Đông Bắc
Nam AĐD -> I ran
Nam á
Tây Nam -> Đông Bắc
Nam AĐD -> I ran
Ñieåm khaùc nhau veà tính chaát gioù muøa muøa haï vaø gioù muøa muøa ñoâng nhö theá naøo?
 Söï thay ñoåi höôùng gioù 2 muøa coù aûnh höôûng gì?
Giaûng: Muøa ñoâng : khoái khí laïnh töø aùp cao Xibia (Baéc AÙ) di chuyeån xuoáng nöôùc ta , di chuyeån chaëng ñöôøng daøi bieán tính , yeáu daàn khi vaøo mieàn Baéc nöôùc ta, chæ ñuû ñeå gaây ra thôøi tieát giaù laïnh trong vaøi ngaøy.
D:Luyện tập
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan,tư duy tổng hợp.
-PP vấn đáp.
*Hình thức dạy học:Cá nhân/cả lớp
GV yêu cầu hs xác định nơi hình thành các đới áp cao và áp thấp của châu lục?
Yêu cầu hs làm bài tập gv cho ở bản phụ
E.Vận dụng ,mở rộng
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan.
*Hình thức dạy học:Cá nhân
GV hướng dẫn hs tóm tắt nội dung bài học.
-GMMÑ laïnh vaø khoâ vì xuaát phaùt töø aùp cao treân luïc ñòa.
_GMMH : maùt vaø aåm vì thoåi töø ñaïi döông vaøo
MÑ : thoåi töø luïc ñòa ra bieån thôøi tieát khoâ laïnh..
MH: Thoåi töø bieån vaøo thôøi tieát noùng aåm möa nhieàu.
Hs xác định trên lược đồ
Hs làm bài tập
HS khá giỏi thực hiện ở nhà
* RÚT KINH NGHIỆM: 
Tuần:06. Ngày soạn : 24/09/2017 
Tiết 6- Bài 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á .
I/ Mục tiêu :
1. Kiến thức : 
 Trình bày và giải thích được một số đặc điểm nổi bật của dân cư, xã hội châu Á.
2. Kĩ năng: 
 - Rèn luyện và củng cố kĩ năng so sánh các số liệu về dân số giữa các châu lục thấy rõ được sự gia tăng dân số.
 - Kĩ năng quan sát ảnh và phân tích lược đồ để hiểu được địa bàn sinh sống của chủng tộc trên lãnh thổ và sự phân bố các tôn giáo lớn.
3.Thái độ:
Sự tập trung đông dân cư ảnh hưởng đến môi trường.
4.Định hướng phát triển năng lực:
-Năng lực chung:Tự học,giải quyết vấn đề,giao tiếp,hợp tác,sáng tạo,sử dụng ngôn ngữ.
-Năng lực riêng:Tư duy tổng hợp theo lảnh thổ,sử dụng bản đồ, biểu đồ ,tranh ảnh.
II. Nội dung tích hợp: 
III. Chuẩn bị của thầy và trò :
 GV : Bản đồ các nước trên thế giới .
 HS: Tư liệu SGK, soạn bài mới trước khi đến lớp.
IV. Tiến trình bài dạy :
A. Kiểm ta bài cũ :5 phút
 ? Cho biết sự khác nhau về hoàn lưu gió mùa ở Châu Á về mùa Đông và mùa Hè?
? Đặc điểm thời tiết về mùa Đông và mùa Hè ở Châu Á?
? Ảnh hưởng của chúng đến sinh hoạt, sản xuất?
B. Khởi động:(Thời gian: 3p )
-GV yêu cầu HS đọc bảng số liệu 5.1 ở SGK em hãy nhận xét về số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Châu Á so với các châu lục khác.
-HS quan sát bảng số liệu ở SGK đưa ra câu trả lời.
-HS nhận xét kết quả.
-GV đánh giá hoạt động và chuyển ý đi vào nội dung hình thành thành kiến thức mới. 
Châu Á có người cổ sinh sống, là cái nôi của những nền văn minh lâu đời. Châu Á còn có những đặc điểm nổi bật về dân cư mà hôm nay các em sẽ có điều kiện để tìm hiểu. 
C.Hoạt động hình thành kiến thức mới (37 p)
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung cơ bản
12
Phút
10’
8’
*Hoạt động 1 :Tìm hiểu đặc điểm dân cư
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan
-PP vấn đáp.
*Hình thức dạy học:cá nhân.
Döïa vaøo baûng 5.1, em haõy nhaän xeùt soá daân vaø tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân cuûa chaâu AÙ so vôùi caùc chaâu khaùc vaø so vôùi theá giôùi.
Daân soá Chaâu AÙ chieám bao nhieâu % soá daân theá giôùi?
 Döïa vaøo ñieàu kieän saûn xuaát vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï phaân boá daân cö haõy giaûi thích vì sao daân soá Chaâu AÙ laïi ñoâng nhö vaäy?
 GV: Ngày nay do áp dụng tích cực chính sách dân số nên tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm đáng kể (1.3% , ngang với mức trung bình năm của thế giới ) .
Liên hệ Việt Nam
Hậu qủa của việc dân số châu Á đông và tăng nhanh?
*Hoạt động 2 :Tìm hiểu đặc điểm chủng tộc.
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan
-PP vấn đáp.
*Hình thức dạy học:cá nhân,nhóm.
Chia lôùp thaønh 6 nhoùm tìm hieåu caùc chuûng toäc daân cö Chaâu AÙ. (3’)
Dựa vào lược đồ hình 5.1 , hãy:
-Chaâu AÙ coù nhöõng chuûng toäc naøo sinh soáng?
-Xaùc ñònh ñòa baøn sinh soáng cuûa caùc chuûng toäc ñoù.
-Daân cö Chaâu AÙ phaàn lôùn thuoäc chuûng toäc naøo? Ñaëc ñieåm ngoaïi hình ra sao?
So saùnh caùc thaønh phaàn chuûng toäc cuûa Chaâu AÙ & Aâu?
GV: Caùc chuûng toäc tuy khaùc nhau veà hình thaùi nhöng sinh soáng bình ñaúng trong caùc hoaït ñoäng kinh teá, vaên hoùa, xaõ hoäi.
*Hoạt động 3:Tìm hiểu đặc điểm các tôn giáo lớn.
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan
-PP vấn đáp.
*Hình thức dạy học:cá nhân,nhóm.
GV giôùi thieäu: Nhu caàu söï ra đời toân giaùo cuûa con ngöôøi trong quaù trình phaùt trieån xaõ hoäi loaøi ngöôøi.
+ Coù raát nhieàu toân giaùo, Chaâu AÙ laø caùi noâi cuûa 4 toân giaùo coù tín ñoà ñoâng nhaát theá giôùi hieän nay.
_ Chia lôùp 4 nhoùm tìm hieåu veà 4 toân giaùo lôn:
+Ñòa ñieåm.
+Thôøi ñieåm ra ñôøi
 +Thaàn linh ñöôïc toân thôø
+Khu vöïc phaân boá chuû yeáu ôû Chaâu AÙ?
Nhóm 1: Phật giáo 
Nhóm 2: Hồi giáo 
Nhóm 3:Thiên chúa giáo 
Nhóm 4:Ấn Độ giáo .
à Boå sung:
- Vieät Nam coù nhieàu toân giaùo, nhieàu tín ngöôõng cuøng toàn taïi. Hieán phaùp Vieät Nam quy ñònh töï do tín ngöôõng laø quyeàn cuûa töøng caù nhaân.
- Tín ngöôõng VN mang maøu saéc daân gian, toân thôø nhöõng vò thaùnh, ngöôøi coù coâng trong xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc hoaëc do truyeàn thuyeát: Ñöùc Thaùnh Thaàn, Thaùnh Gioùng, Baø Chuùa Kho
- Toân giaùo du nhaäp: Ñaïo Thieân Chuùa, Ñaïo Phaät, Ñaïo Baø La Moân
- Ñaïo do ngöôøi Vieät laäp neân: Ñaïo Cao Ñaøi, Ñaïo Hoøa Haûo
- Vai troø tích cöïc, tieâu cöïc cuûa toân giaùo.
- Soá daân cao nhaát (3 766 trieäu ngöôøi), tæ leä gia taêng töï nhieân thuoäc nhoùm trung bình (1,3%)
- Khoaûng 55%.
- Saûn xuaát coøn laïc haäu caàn nhieàu nhaân coâng, thieân nhieân thuaän lôïi cho canh taùc noâng nghieäp.
Hs trả lời
HS thảo luận nhóm dưới sự hd của GV.
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Ô-roâ-peâ-oâ-it, Moân-goâ-loâ-it vaø OÂ-xtra-loâ-it.
- Ô-roâ-peâ-oâ-it: Taây Nam AÙ, Trung AÙ vaø Nam AÙ; Moân-goâ-loâ-it: Baéc AÙ, Ñoâng AÙ vaø Ñoâng Nam AÙ; OÂ-xtra-loâ-it: thuoäc moät vaøi nôi ôû Nam AÙ vaø Ñoâng Nam A.Ù
- Ô-roâ-peâ-oâ-it (da traéng, toùc naâu, maét xanh, muõi cao), vaø Moân-goâ-loâ-it (da vaøng, toùc ñen, muõi thaáp)
Ña daïng hôn.
HS thảo luận nhóm dưới sự hd của GV.
- Ñaïi dieän nhoùm hoaøn thaønh baûng toùm taét., nhận xét, bổ sung
1. Một châu lục đông dân nhất thế giới :
- Dân số đông, tăng nhanh.
- Mật độ dân cư cao, phân bố không đều.
2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc :
Dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc nhưng chủ yếu thuộc các chủng tộc Môn-gô-lô-ít , Ơ-rô-pê-ô-ít
3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn :
- Châu Á có văn hóa đa dạng, nhiều tôn giáo lớn : Phật giáo , Hồi giáo , Thiên chúa giáo và Ấn Độ giáo .
Tôn giáo
Địa điểm ra đời
Thời điểm ra đời
Thần linh được tôn thờ
Khu Vực phân bố chính ở Châu Á
Ấn Độ giáo
Ấn Độ
Thiên niên kỉ I TCN
Vi-xnu (70%)và Si-va (30%)Thuyết luân hồi, tục ăn chay
Ấn Độ, Nam Á
Phật giáo
Ấn Độ
TK VI TCN
Thích Ca Mâu Ni- Thuyết luân hồi nhân quả.
Đông Nam Á
Nam Á
Ki –tô giáo
Pa-le-xtin
Đầu CN
Chúa Giê-ru-sa-lem- Kinh thánh
Philippin và rải rác các nơi khác
Hồi giáo
A-rập Xê-út
TK VII sau
CN
Thánh A-La
- Kinh Cô-ran
- Nam Á
- In-đô-nê-xi-a
5p
2 p
 Quan sát hình 5.2 cho biết kiến trúc nơi làm lễ của mỗi tôn giáo như thế nào ? Mang nét đặc trưng của kiến thức ở khu vực nào ?
D:Luyện tập
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan,tư duy tổng hợp.
-PP vấn đáp.
*Hình thức dạy học:Cá nhân/cả lớp
GV Yêu cầu hs làm bài tập gv cho ở bản phụ.Đánh dấu X vào ¨ đứng trước câu trả lời câu hỏi có ý đúng 
 Câu 1. Châu Á có số dân đông nhất thế giới do tốc độ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới (xem bảng 5.1)
 ¨ Đúng ¨ Sai 
 Câu 2. Dân cư châu Á có nhiều chủng tộc , đặc điểm phân bố các chủng tộc này là:
 ¨ a. Sống tập trung thành các khu vực riêng biệt cho mỗi chủng tộc .
 ¨ b. Các chủng tộc cùng sống chung với nhau trên cùng một khu vực .
 ¨ c. Các chủng tộc có sự hợp huyết nên không còn khu vực chủng tộc riêng biệt 
 ¨ d. Câu b và c đều đúng .
E.Vận dụng ,mở rộng
*PP và kĩ thuật dạy học:
-Trực quan.
*Hình thức dạy học:Cá nhân
GV hướng dẫn hs tóm tắt nội dung bài học.
kiến trúc nơi hành lễ mang nét văn hóa của các khu vực phổ biến tín ngưỡng của tôn giáo, nhà thờ Hồi giáo và chùa Phật giáo mang nét kiến trúc của châu Á thể hiện cho thấy đây là 2 tôn giáo được tín ngưỡng nhiều ở châu Á .
HS làm bài tập ở bảng phụ
Hs khá giỏi thực hiện ở nhà
RÚT KINH NGHIỆM: 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần:07. Ngày soạn:30/09/2017 
 Tiết 7 - Bài 6: THỰC HÀNH 
ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ
DÂN CƯ VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á
I. Mục tiêu bài học :
1. Kiến thức :
 Nhận biết đặc điểm phân bố dân cư, nhận biết vị trí các thành phố lớn của châu Á .Khu vực có khí hậu gió mùa là nơi có dân cư đông, thành phố lớn tập trung ở khu vực đồng bằng, ven sông và ven biển .
2. Kĩ năng : 
 - Đọc và phân tích lược đồ , bảng thống kê số liệu.
 - Xác định và nhận biết vị trí các quốc gia, các thành phố lớn ở châu Á.
3. Thái độ: 
 Sự tập trung đông dân cư sẽ ảnh hưởng đến môi trường
4.Định hướng phát triển năng lực:	
-Năng lực chung:Tự học,giải quyết vấn đề,giao tiếp,hợp tác,sáng tạo,sử dụng ngôn ngữ.
-Năng lực riêng:Tư duy tổng hợp theo lảnh thổ,sử dụng bản đồ, biểu đồ ,tranh ảnh.
II. Nội dung tích hợp:GD kĩ năng sống: tư duy, giao tiếp, làm chủ bản thân
III. Chuẩn bị :
 GV: H 6.1 phóng to lược đồ mật độ dân số 
 HS: Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
IV. Tiến trình bài dạy :
A. Kiểm tra bài cũ : 5 p
Câu 1: Nêu đặc điểm dân cư Châu á.Châu Á có những tôn giáo lớn nào?
B. Khởi động:(Thời gian: 3p )
-GV yêu cầu HS đọc hình 6.1 ở SGK và bảng số liệu mật độ dân số trung bình.Nhận xét sự phân bố dân cư và các thành phố lớn của Châu Á.
 -HS quan sát H 6.1 ở SGK đưa ra câu trả lời.
-HS nhận xét kết quả.
-GV đánh giá hoạt động và chuyển ý đi vào nội dung hình thành thành kiến thức mới. 
 Là châu lục rộng lớn nhất và cũng có số dân đông nhất so với các châu lục khác, châu Á có đặc điểm phân bố dân cư như thế nào? Sự đa dạng và phức tạp của thiên nhiên có ảnh hưởng gì tới sự phân bố dân cư và đô thị ở châu Á? Đó là nội dung bài thực hành hôm nay.
C.Hoạt động hình thành kiến thức mới : (37 p)
TG
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
Nội dung cơ bản

Tài liệu đính kèm:

  • docdia li 8 SOAN THEO MAU MOI NHAT 112017_12177943.doc