Giáo án Hình học lớp 6 - Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng

I. Mục tiêu :

 1. Kiến thức : HS hiểu ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm. Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

 2. Kỹ năng : Biết vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng, biết sử dụng thuật ngữ nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa.

 3. Thái độ : Sử dụng thước thẳng để vẽ và kiểm tra ba điểm thẳng hàng cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị :

 Giáo viên : Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, SGK, giáo án.

 Học sinh : Thước thẳng, xem bài trước ở nhà.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 559Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học lớp 6 - Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 02.	Ngày soạn : 
Tiết : 02.	Ngày dạy :
	t.2 BA ĐIỂM THẲNG HÀNG 
I. Mục tiêu :
	1. Kiến thức : HS hiểu ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm. Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
	2. Kỹ năng : Biết vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng, biết sử dụng thuật ngữ nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa.
	3. Thái độ : Sử dụng thước thẳng để vẽ và kiểm tra ba điểm thẳng hàng cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị :
	Giáo viên : Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, SGK, giáo án.
	Học sinh : Thước thẳng, xem bài trước ở nhà.
III. Hoạt động trên lớp :
TG
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
 Nội dung
7’
13’
10’
13’
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
-Vẽ điểm M và đường thẳng b sao cho M b.Vẽ đường thẳng a, điểm A sao cho M a, A a. Vẽ điểm N a, N b. Nhận xét hình vẽ ?
3. Dạy bài mới :
-Khi nào ta có thể nói 3 điểm A, B, C thẳng hàng ?
-Khi nào ta có thể nói 3 điểm A, B, D không thẳng hàng ?
-Cho VD về hình ảnh 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng ?
-Để vẽ 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng ta làm ntn ?
-Để nhận biết 3 điểm cho trước có thẳng hàng hay không ta làm như thế nào ?
-Có thể xãy ra nhiều điểm cùng thuộc đường thẳng không ? Vì sao ?
-Giới thiệu nhiều điểm thẳng hàng, nhiều điểm không thẳng hàng.
-Vẽ hình và giới thiệu quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng.
-Kể từ trái sang phải vị trí các điểm như thế nào với nhau ? 
-Có bao nhiêu điểm nằm giữa A và B ?
-Trong 3 điểm thẳng hàng có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại ?
-Nếu nói điểm E nằm giữa hai điểm M, N thì 3 điểm này có thẳng hàng không ?
4. Củng cố 
-Cho hs giải nhanh BT 8; 9, SGK, trang 106
-BT 10, SGK, trang 106.
(Cho hs hoạt động nhóm)
Ba điểm M, N, A cùng thuộc đường thẳng a.
-Ba điểm A, B, C cùng thuộc một đường thẳng ta nói chúng thẳng hàng.
-Ba điểm A, B, D không cùng thuộc một đường thẳng ta nói chúng không thẳng hàng.
-Vẽ 3 điểm thẳng hàng : vẽ đường thẳngrồi lấy 3 điểm thuộc đường thẳng đó.
-Vẽ 3 điểm không thẳng hàng : Vẽ đường thẳng trước, lấy 2 điểm thuộc đt đó và 1 điểm không thuộc đt đó ?
-Để nhận biết 3 điểm cho trước có thẳng hàng không ta dùng thước thẳng để kiểm tra.
-Có. Vì trên một đt có vô số điểm thuộc nó.
-Chú ý theo dõi.
-Quan sát trả lời :
-Điểm A, C nằm cùng phía đối với điểm B. 
-Điểm B, C nằm cùng phía đối với điểm A.
-Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.
-Trong 3 điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
-Ba điểm này thẳng hàng.
-Lên bảng trình bày.
a).
b).
c).
1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng :
Khi ba điểm A, C, B cùng thuộc một đường thẳng ta nói chúng thẳng hàng.
2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng :
-Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
	5. Dặn dò : (1’)
	-Về nhà học bài theo vở ghi và SGK.
	-Làm BT 11; 12; 13 (SGK, trang 107).

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 2.doc