Giáo án Lịch sử 9 - Bài 1: Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

I. Mục tiêu bi học

1. Kiến thức :

- Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn các vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của CNXH.

- Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nước Đông Âu sau năm 1945: giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH.

- Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới.

 

doc 147 trang Người đăng trung218 Lượt xem 843Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Bài 1: Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ønh lập Đảng ( 3/2/1930)
Chân dung Trần Phú
III/ Hoạt động dạy và học :
1/. Ổn định lớp:KTSS
1/ Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút)
s Tại sao trong 1 thời gian ngắn 3 tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam?
3/.Bài mới:
Giới thiệu bài:Việc 3 tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong thời gian ngắn đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam.Tuy nhiên thực tế cách mạng đòi hỏi là phải thống nhất 3 tổ chức này thành 1 Đảng duy nhất 
Hoạt động của thầy-trò
Nội dung
 Hoạt động 1 : 15 phút
Trước hết Gv cho HS đọc SGK
sSự ra đời của 3 tổ chức cộng sản phong trào cách mạng Việt Nam có những ưu điểm và hạn chế gì?”
HS : nêu thuận lợi và khó khăn
GV nhận xét và kết luận 
GV giới thiệu Nguyễn Ái Quốc và các đại biểu dự Hội nghị 3/2/1930 tường thuật diễn biến Hội nghị 
GV nhấn mạnh rõ ý nghĩa của việc Hội nghị thành lập Đảng
HĐ thảo luận nhóm
sVai trò của NAQ đối với việc thành lập Đảng?”
-Gợi ý: Hội nghị thành lập Đảng thành công nhờ những yếu tố nào? Vì sao chỉ có NAQ mới có thể thống nhất được các tổ chức cộng sản.
-GV kết luận về công lao của NAQ đối với sự thành lập Đảng
Hoạt động 2: 10 phút
Trước hết, GV nhấn mạnh đến hoàn cảnh dẫn đến Hội nghị toàn thể Ban chấp hành TW tại Hương Cảng tháng 10/1930
sHội nghị đã quyết định những nội dung gì?
HS dựa vào nội dung SGK thảo luận và trình bày kết quả của mình
GV giới thiệu chân dung Tổng bí thư Trần Phú và phân tích luận cương của Trần Phú 
 Hoạt động thảo luận
 sSo sánh điểm giống và khác nhau giữa luận cương và cương lĩnh?
HS: so sánh
GV: phân tích điểm hạn chế của luận cương 
 Hoạt động 3 : 10 phút
Tim hiểu ý nghĩa to lớn của việcthành lập Đảng
sĐảng cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đến cách mạng Việt Nam?
HS : đối với cách mạng Việt Nam?
 đối với cách mạng thế giới?
GV:phân tích ý nghĩa liên hệ thực tế
I . Hội nghị thành lập Đảng CSVN (3/2/1930)
 _ Ba tổ chức cộng sản ra đời đã thúc đẩy phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh mẽ
 _Song lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau
-NAQ với tư cách là phái viên Quốc tế Cộng sản đã chủ trì Hội nghị từ 3/3->7/2/1930
* Nội dung Hội nghị : Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành lập Đảng duy nhất là Đảng cộng sản VN, thông qua Chính cương, sách lược vắn tắt, điều lệ của Đảng do NAQ khởi thảo
Có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng.
- Chính cương vắn tắt,sách lượcvắn tắt,điều lệ tóm tắt được xem làcương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
II/.Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930
Tháng 10/1930, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành TW lâm thời họp:
 + Đổi tên Đảng thành Đảng CSĐD
 + Bầu Ban chấp hành TW chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư
 + Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo
Nội dung của Luận cương chính trị:
 + Cách mạng VN trải qua hai giai đoạn : CMTSDQ và CMXHCN
 + Lực lượng : chủ yếu là CN và ND
 + Vai trò lãnh đạo của Đảng
 III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
- Là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử của giai cấp CN và cách mạng VN.
- Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng vai trò lãnh đạo CMVN
 - Cách mạng VN là bộ phận của cách mạng thế giới 
 4/ Củng cố:5 phút
sSự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam có ý nghĩa như thế nào?
s Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng?
 5/ Dặn dò;
- Học bài, đọc chuẩn bị bài 19. 
TUẦN 22,TIẾT 24 
Bài 19 : Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935
I/ Mục tiêu bài học:
1/ Kiến thức
Nắm được nguyên nhân, diễn biến của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh
Nắm được quá trình phục hồi lực lượng cách mạng 1931-1935
Hiểu rõ các khái niệm” Xô Viết”, “ Khủng hoảng kinh tế”
2/ Tư tưởng, tình cảm:
Giáo dục cho học sinh long khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng của quần chúng công nông và các chiến sĩ cách mạng
 3/ Kĩ năng:
Biết sử dụng lược đồ phong trào công nhân ,nông dân trong những năm 1930-1931, và lược đồ Xô Viết Nghệ Tĩnh
II/ Thiết bị và tài liệu :
Lược đồ phong trào công nhân , nông dân 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh
Lược đồ hành chính Việt Nam
Bảng trắc nghiệm
III/ Hoạt động dạy và học :
1/ Ổn định lớp: KTSS
2/ KTBC:5 phút
3/. Bài mới:
GV giới thiệu bài : tình hình Việt Nam trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới như thế nào? Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935 ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Gv viết tên bài mới lên bảng
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
* Hoạt động 1 : 10 phút
GV khái quát lại hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933
HS thảo luận nhóm : Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?
Gọi học sinh đọc chữ nghiêng SGK 
( GV khắc sâu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng về XH)
sTrong hoàn cảnh đó điều kiện tự nhiên ra sao? Thực dân Pháp lại làm gì?
sEm có nhận xét gì về tình hình Việt Nam lúc này?
sHậu quả của hoàn cảnh đó là gì? ( GV khắc sâu : đây là nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ phong trào đấu tranh)
Hoạt động 2 : 20 phút
Học sinh thảo luận :
s Những nguyên nhân cơ bản nào làm bùng nổ phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân năm 1930-1931? ( GV khắc sâu)
GV treo lược đồ “ Phong trào cách mạng”Phong trào cách mạng 1930-1931 có thể chia làm mấy đợt?
Em hãy tường thuật tóm tắt từng đợt? ( GV bổ sung. Ghi bảng)
Gọi học sinh đọc chữ in nghiêng phong trào từ 1929->trước 1/5/1930 ( GV khắc sâu)
GV giới thiệu lược đồ phong trào cách mạng 1930-1931. Gọi học sinh lên chỉ trên lược đồ những nơi diễn ra phong trào CM 1930-1931
sEm có nhận xét gì về phong trào?
Hãy so sánh 2 giai đoạn của phong trào? ( GV bổ sung, khắc sâu?)
sĐỉnh cao của phong trào ở đâu? Tại sao? Tại sao đỉnh cao của phong trào là ở Nghệ An, Hà Tĩnh mà không phải ở nơi khác?
GV Giới thiệu lược đồ Xô Viết Nghệ Tĩnh
GV vừa tường thuật phong trào nổ ra ở Nghệ Tĩnh trên lược đồ vừa kể chuyện về cuộc biểu tình ở huyện Hưng Nguyên
GV giới thiệu tranh Xô Viết Nghệ Tĩnh , gọi học sinh nhận xét về khí thế của cuộc khởi nghĩa qua bức tranh?
* GV đọc minh hoạ bài thơ : Bài ca cách mạng”
sKết quả phong trào cách mạng ở Nghệ Tĩnh? ( GV kết hợp nêu và kể chuyện )
Gv nhắc lại khái niệm” Xô Viết”, liên hệ
snhững việc làm của chính quyền Xô Viết?Em nhận xét gì về chính quyền này?
GV nêu sự điên cuồng đàn áp của thực dân Pháp
GV nêu ý nghĩa của phong trào và vai trò của Đảng . liên hệ
* Hoạt động 3: 5 phút
 - GV phát phiếu học tập và cho HS thảo luận nhóm :” 
stìm những dẫn chứng chứng tỏ lực luợng cách mạng đã được phục hồi”?
 - Gọi các nhóm đọc kết quả
 - GV kết luận , treo đáp án lên bảng
 I/ Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933:
* Kinh tế :
+ Công nông nghiệp suy sụp
+ Xuất nhập khẩu đình đốn
+ Hàng hoá khan hiếm
* Xã hội :
+ Đời sống mọi tầng lớp , giai cấp đều ảnh hưởng 
* Điều kiện tự nhiên:
 + hạn hán, lũ lụt triền miên
* Thực dân Pháp :
- Tăng sưu thuế
- Đẩy mạnh khủng bố, đàn áp
* Hậu quả: dân tộc VN mâu thuẩn với thực dân Pháp gay gắt
 II/ Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh :
 * Nguyên nhân:
 - Tác động của cuộc khủng hoảng
- Đời sống của quần chúng khổ cực
- Đảng ra đời kịp thời lãnh đạo
* Diễn biến : 
+ Từ 1929->trước 1/5/1930 : phong trào đã phát triển khắp Bắc-Trung-Nam
+ Từ 1/5/1930->tháng9,10/1930 phong trào phát triển mạnh mẽ, quyết liệt
Đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh
* Kết quả:
- Chính quyền của Đế quốc, phong kiến tan rã ở nhiều nơi
- Chính quyền Xô Viết được thành lập
- Từ giữa 1931 phong trào tạm lắng xuống
* ý nghĩa :
-Là bước tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho cách mạng tháng 8 thành công sau này
III/ Lực lượng cách mạng được phục hồi
Cuối 1934 đầu 1935:
+ Hệ thống Đảng được khôi phục
+ Các Xứ ủy , đoàn thể, lực lượng được tập hợp lại
Tháng 3-1935 Đại hội lần I của Đảng họp ở Ma Cao ( Trung Quốc) chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới
 4/ Củng cố: 5 phút
- GV gọi 1 học sinh đính cờ ( cờ đuôi nheo nhỏ đã được chuẩn bị) vào những nơi nổ ra phong trào và đỉnh cao của phong trào trên lược đồ hành chính Việt Nam
- Cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm đúng sai: 
 snguyên nhân cơ bản nhất dẫn tới phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh bị tổn thất nặng nề”?
Đảng vừa ra đời
Thiếu sự lãnh đạo thống nhất cả nước
Lực lượng quần chúng mạnh nhưng thiếu vũ khí
Nổ ra không đúùng thời cơ
5/ Dặn dò:
Về học thuộc bài, nắm được những nội dung chính của bài
Đọc kĩ, tìm hiểu và trả lời các câu hỏi SGK bài 20 
Tuần 22, Tiết 25
Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939
 I/ Mục tiêu bài học :
1/ Về kiến thức :
Những nét chính của tình hình thế giới và trong nước có anh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong những năm 1936-1939
Những chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh trong những năm 1936-1939, ý nghĩa của phong trào
 2/ Về tư tưởng,tình cảm:
 Giáo dục cho HS lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng
 3/ Về kĩ năng :
Tập dượt cho HS so sánh các hình thức tổ chức đấu tranh trong những năm 1930-1931 với 1936-1939 để thấy được sự chuyển hướng của phong trào đấu tranh
Biết sử dụng tranh ảnh lịch sử
 II/ Thiết bị và tài liệu :
Ảnh “ Cuộc mít tinh ở Khu Đấu xảo ( Hà Nội)”
Sưu tầm một số sách, báo tiến bộ thời kì này ( nếu có điều kiện)
Những tài liệu về phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ trong những năm 1936-1939
Bản đồ Việt Nam và những địa danh có liên quan tới phong trào đấu tranh
 III/ Hoạt động dạy và học :
 1/ Ổn định lớp :KTSS
 2/. KTBC: 5 phút
s Tóm tắt diễn biến chính của phong trào CM 1930-1935 qua 2 thời kỳ 1930-1931,1931-1935 và nêu vai trò của Đảng trong phong trào này
s Điền kí hiệu lá cờ đỏ búa liềm vào những nơi có phong trào đấu tranh trên lược đồ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931
 3/ Bài mới:
 Giới thiệu bài:Nhắc lại phong trào trong những năm 1930-1931. Từ 1936-1939, hoàn cảnh thế giới và trong nước thay đổi như thế nào mà Đảng ta lại đề ra sách luợc và hình thức đấu tranh mới? 
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1 : 10 phút
 Tình hình thế giới và trong nước vào những năm 1936-1939 có nhiều biến đổi ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng và phong trào cách mạng nước ta
sThế giới sau khủng hoảng kinh tế 1929-1933 có gì mới? Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền
sChủ nghĩa phát xít là gì? 
GV:Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở những nước nào, Gây tai hại gì cho thế giới
 sTrong tình hình ấy Quốc tế cộng sản chủ trương ra sao?
Gv giải thích : Mặt trận nhân dân Pháp
s VN là thuộc địa của Pháp có ảnh hưởng các chính sách của Mặt trận nhân dân Pháp không?
+ Ở Việt Nam , hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng gì đến đời sống nhân dân?
+Chính sách của Pháp ở Việt Nam trong giai đoạn này thế nào?
s Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến CMVN như thế nào trong những năm 1936-1939?
HĐ2:20 phút 
Thảo luận nhóm
GV sử dụng niên biểu so sánh, yêu cầu HS bổ sung cột 1936-1939
Nội dung	1930-1931	1936-1939
Kẻ thù
Nhiệm vụ ( khẩu hiệu)
Mặt trận
GV giải thích :công khai, nửa công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp
GV tường thuật diễn biến trên lược đồ trống, sử dụng ký hiệu nêu bật các ý về: cuộc vận động Đông Dương đại hội ( giải thích Đông Dương đại hội,Mặt trận dân chủ Đông Dương), phong trào đón phái viên Chính phủ và toàn quyền mới của Pháp, phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp khác ( giới thiệu hình 33 SGK), phong trào báo chí tiến bộ : Tiền Phong, Dân chúng
HS thảo luận : Nhận xét về phong trào dân chủ 1936-1939?
GV bổ sung , khẳng định: phong trào quần chúng rộng rãi, thu hút động đảo, cả nông thôn và thành thị, trên cả nước, hình thức, phong phú đòi tự do,dân chủ
GV củng cố bằng phát vấn : Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936-1939?
Hoạt đông 3: 5 phút
ý nghĩa của phong trào 1936-1939
snêu ý nghĩa của cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939?
GV gợi mở, bổ sung: Tư tưởng Mác Lênin, đường lối Đảng được tuyên truyền rộng rãi, tổ chức Đảng được củng cố, cán bộ cách mạng được rèn luyện
Giác ngộ , tập họp, tập dượt quần chúng
Là cuộc diễn tập lần II của CMT8
 I/ Tình hình thế giới và trong nước:
 1/ Thế giới:
Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở Đức, Ý, Nhật đang đe dọa nền dân chủ và hoà bình thế giới
Đại hội VII Quốc tế cộng sản vận động thành lập mỗi nước Mặt trận nhân dân chống phát xít
Mặt trận nhân dân Pháp lên nắm chính quyền, ban bố chính sách tiến bộ cho cả thuộc địa
2/ Trong nước:
-Hậu quả kéo dài của khủng hoảng kinh tế 1929-1933à ảnh hưởng nặng nề đến đời sống nhân dân 
-Chính sách phản động của Phápà nhân dân VN phải đói khổ, ngột ngạt
 II/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ:
 1/ Chủ trương của Đảng:
- Kẻ thù: bọn phản động Pháp và tay sai không thi hành chính sách của Mặt trận nhân dân Pháp ở thuộc địa
 - Nhiệm vụ , khẩu hiệu : “ Chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình”
 - Hình thức, phương pháp đấu tranh : hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai
2/ Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ 1936-1939:
Cuộc vận động Đông Dương đại hội
Đón phái viên của chính phủ Pháp và toàn quyền mới của Đông Dương
Phong trào công nhân và nhân dân lao động khác
Phong trào báo chí tiến bộ
III/ Ý nghĩa của phong trào:
Tư tưởng Mác Lênin, đường lối của Đảng được tuyên truyền sâu rộng. Củng cố, phát triển tổ chức Đảng. Rèn luyện cán bộ cách mạng
Giác ngộ, tập hợp, tập dượt quần chúng đấu tranh
4/ Củng cố : 5 phút
s Nêu những điểm khác nhau trong chủ trương của Đảng những năm 1936,1939 so với 1930,1931
s Hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong diễn biến của phong trào dân chủ 1936-1939 và ý nghĩa của phong trào?
5/ Dặn dò :
Học bài õ, chuẩn bị bài 21
+ Bài tập về nhà: lập bảng thống kê những sự kiện tiêu biểu của phong trào dân chủ 1936-1939 à So sánh PTCM 1930-1931 và PTDC 1936-1939
Nội dung
1930-1931
1936-1939
Kẻ thù
Đế quốc, phong kiến
Thực dân phản động P không chịu thi hành chính sách của chính phủ MTND/P ở thuộc địa 
Nhiệm vụ
Chống ĐQ à giành độc lập
Chống PK giành ruộng đất cho ND
Chống phát xít, chiến tranh, đòi “ tự do,dân chủ, cơm áo, hòa bình”
Mặt trận
Chưa có MT
Đảng chủ trương thành lập Hội phản đế đồng minh ĐD ( chưa thực hiện được)
Mặt trận Nhân dân phản đế ĐD ( 1936) sau đổi thành MT Dân chủ ĐD(1938)
Hình thức, phương pháp, đấu tranh
Bí mật, hợp pháp, bạo động vũ trang
Công khai, 1/2 công khai kết hợp với bí mật
+ ĐD đại hội
 + Phong trào đấu tranh công khai, mít tinh, biểu tình của quần chúng.
 + Đấu tranh báo chí công khai
 + Đấu tranh nghị trường 
Tuần 23
Tiết 26
Chương III: CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945
 Bài 21: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945
I/ Muục tiêu bài học:
1/ Kiến thức : 
_ Khi chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, thực dân Pháp đã thỏa hiệp với Nhật, rồi đầu hàng và câu kết với Nhật áp bức bóc lột nhân dân ta, làm cho đời sống của các tầng lớp, các giai cấp vô cùng cực khổ.
_ Những nét chính về diễn biến của ba cuộc nổi dậy: khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ, binh biến Đô Lương và ý nghĩa của ba cuộc nổi dậy này.
2/ Tư tưởng :
Giáo dục cho học sinh lòng căm thù đế quốc phát xít Pháp – Nhật và lòng kính yêu, khâm phục tinh thần dũng cảm của nhân dân ta.
3/ Kĩ năng :
Tập dượt cho học sinh biết phân tích các thủ đoạn thâm độc của Nhật, Pháp, biết đánh giá ý nghĩa của ba cuộc nổi dậy đầu tiên và biết sử dụng bản đồ.
II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU CẦN CHO BÀI GIẢNG
_ Lược đồ ba cuộc nổi dậy.
_ Các tài liệu về ách áp bức của Pháp – Nhật đối với nhân dân ta và cuộc nổi dậy : khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ, binh biến Đô Lương.
_ Sưu tầm chân dung nhân vật lịch sử: Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập, Võ Văn Tần.
III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC :
1/ Ổn định lớp : KTSS
2/ KTBC: ( 5 phút ) 
s Theo em cao trào cách mạng 1936-1939 chuẩn bị gì cho cách mạng tháng Tám ?
sNêu một số phong trào tiêu biểu trong những năm 1936-1939?
3/ Bài mới :
Giới thiệu bài :Nhắc lại phong trào 1930-1931 và 1936-1939 và bước phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời ky chiến tranh thế giới thứ hai
Hoạt động của Thầy - trò
Nội dung
HĐ1: Đặc điểm tình hình thế giới tác động làm biến đổi tình hình Đông Dương( 15 phút)
Gv: cho học sinh đọc đoạn 1,2 trong Sgk
sEm hãy tìm ra những nét mới về tình hình thế giới và Đông Dương ?
à Học sinh trả lời theo Sgk.
Gv: cho học sinh đọc đoạn in nghiêng trong Sgk.
Nhấn mạnh : Pháp – Nhật cấu kết chặt chẽ nhau để áp bức bóc lột nhân dân Đông Dương. Song mỗi tên phát xít lại có các thủ đoạn thâm độc riêng để phục vụ quyền lợi của mình.
sChứng minh những thủ đoạn thâm độc của Pháp – Nhật đối với nhân dân Đông Dương ?
à Học sinh trả lời theo Sgk.
Gv chốt lại:
_ Nhật lấn từng bước để biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của chúng, biến chính quyền thực dân Pháp thành công cụ để vơ vét của cải phục vụ chiến tranh, đàn áp cách mạng
_ Thực dân Pháp có nhiều thủ đoạn gian xảo, vừa để cung cấp cho Nhật nhưng vãn thu được lợi nhuận cao nhất như khi thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” tăng thuế thu mua lúa gạo rẻ mạt, cưỡng bức .
Gv: có thể chứng minh thêm có trong sách hướng dẫn.
sHậu quả của các chính sách đó đối với các tầng lớp nhân dân ta ở Việt Nam ? Chứng minh ?
à Cực khổ, điêu đứng 
sHậu quả đó sẽ dẫn đến điều gì ?
à Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với đế quốc phát xít Nhật – Pháp trở nên sâu sắc.
sMâu thuẩn đó sẽ đưa đến điều gì ?
à Bùng nổ khởi nghĩa.
sVì sao thực sân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiễp với nhau để cùng thống trị Đông Dương ?
à Học sinh suy nghĩ trả lời.
Gv nhấn mạnh :Sự đầu hàng Nhật và những khó khăn của Pháp
Gv kết luận : Chính sự áp bức bóc lột dã man của Nhật – Pháp làm cho mâu thuẩn giữa toàn thể dân tộc Đông Dương với Nhật – Pháp sâu sắc và điều đó đã dẫn đến phong trào đấu tranh bùng lên mạnh mẽ.
I/. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƯƠNG :
1/ Tình hình thế giới và Đông Dương :
_ Tháng 9.1939 chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, Đức tấn công Pháp à Pháp đầu hàng và làm tay sai cho Đức (6.1940).
_ Ở Viễn Đông : Nhật xâm lược Trung Quốc, tiến sát biên giới Việt – Trung.
_ Do bản chất phản động, Pháp thoả hiệp với Nhật để đàn áp bóc lột nhân dân Đông Dương.
2/ Tình hình Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ II
Nhân dân chịu hai tầng áp bức, bóc lột Nhật – Pháp.
HĐ2: Tìm hiểu đặc điểm 3 phong trào điểm hạn chế và ý nghĩa( 20 phút)
II/.Những cuộc nổi dậy đầu tiên
HĐ Thảo luận nhóm 
s Lập bảng thống kê 3 cuộc khởi nghĩa: nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trựctiếp, diễn biến chính, kết quả, hạn chế, ý nghĩa
HS: Thảo luận trình bày
GV: dùng lược đồ trình bày diễn biến 
Gv đánh giá, bổ sung theo trả lời của học sinh.
GV: Phân tích sự xuất hiện lá cờ đỏ saovàng 
sBài học kinh nghiệm của ba cuộc khởi nghĩa ?
à Học sinh suy nghĩa trả lời.
sLực lượng lãnh đạo của ba cuộc khởi nghĩa khác nhau ở điểm nào ?
HS: Của Đảng và tự phát của binh lính 
sKhởi nghĩa Nam Kỳ và binh biến Đô Lương có chung nguyên nhân nào ? 
Gv nhấn mạnh : từ nguyên nhân này đưa đến phong trào binh vận sau này
GV: nhận xét chung về 3 cuộc khởi nghĩa
1/ Khởi nghĩa Bắc Sơn (27 – 9 – 1940) :
- Nhật kéo vào Lạng Sơn, chính quyền Pháp tan rã. Ngày 27 – 9 – 1940 Đảng bộ cộng sản địa phương lãnh đạo nhân

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Lien_Xo_va_cac_nuoc_Dong_Au_tu_nam_1945_den_giua_nhung_nam_70_cua_the_ki_XX.doc