Giáo án lớp 4+5 - Tuần 1 - Trường TH Anh Hùng Núp

TOÁN

Ôn tập :Khái niệm về phân số

Mục tiêu

1.Giúp HS: Biết đọc, viết phân số; biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số.

2.Rèn HS kĩ năng tính toán.

3. GD HS tính cẩn thạn khi làm bài.

4. HS hoàn thành bài tập trên lớp.

Đồ dùng.

- GV : Các tấm bìa giấy cắt vẽ hình như phần bài học thể hiện các phân số.

- HS : Xem trước bài, Các tấm bìa giấy cắt vẽ hình như phần bài học

Các hoạt động dạy học

Ôn khái niệm ban đầu về phân số.

- GV gắn lần lượt từng miếng lên bảng, hướng dẫn học sinh tô màu đậm các phần theo yêu cầu , nhận xét các phần tô, đọc, viết các phần tô màu thành phân số.

 + Miếng bìa thứ nhất:

 + Viết: + Đọc : Hai phần ba

-Gọi vài HS đọc lại.

- Làm tương tự với các miếng bìa còn lại

- Cho học sinh chỉ vào các phân số :

 ; ; ; và đọc tên từng phân số.

Ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.

-Hướng dẫn học sinh lần lượt viết 1: 3 = nêu 1 chia cho 3 có thương là một phần ba.

 - Tương tự với các phép chia còn lại cho học sinh nêu như chú ý 1 trong SGK( Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên khác 0. phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia đã cho)

- Tương tự như trên đối với các chú ý 2, 3,4 trong SGK.

Thực hành làm bài tập.

Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu, sau đó lần lượt cho từng học sinh đọc, nêu tử số và mẫu số của từng phân số .

 ; ; ; ;

- Gọi 2 HS đọc lại.

Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu, sau đó lần lượt cho từng học sinh lên viết các thương sau ra phân số.

3: 5 = ; 75: 100 = ; 9: 17 =

- Chữa bài cho cả lớp.

Bài 3: Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu đề, sau đó lần lượt cho từng học sinh lên viết.

32 = ; 105= ; 1000 =

- Theo dõi giúp đỡ HS yếu.

- Chữa bài, yêu cầu HS sửa bài nếu sai.

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống.

- Gọi HS nêu yêu cầu đề, sau đó lần lượt cho từng học sinh lên tìm và điền vào mẫu số hoặc tử số của phân số.

- Đáp án: 1= ; 0=

H: Tại sao em lại điền mẫu số là 6?

H: Tại sao em lại điền tử số là 0?

- Chữa bài cho cả lớp, yêu cầu sửa bài.

Nêu cách viết thương hai số tự nhiên ra phân số?

 - Về nhà làm bài.

 - Chuẩn bị : “Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số”.

 

doc 35 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 472Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 4+5 - Tuần 1 - Trường TH Anh Hùng Núp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xâm lược của nhân dân Nam Kì.
3/ Cñng cè dÆn dß: Gv cho häc sinh ®äc phÇn tãm t¾t sgk, nªu thªm nh÷ng ®iÒu hiÓu biÕt cña m×nh vÒ Tr­¬ng §Þnh, gi¸o dôc häc sinh lßng yªu n­íc .
DÆn chuÈn bÞ bµi sau. Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc. 
Tiết 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Tiết 1
CẤU TẠO CỦA TIẾNG
KỂ CHUYỆN: Tiết 1
BÀI 1 : KỂ CHUYỆN THEO TRANH: LÝ TỰ TRỌNG
Mục tiêu
1. Nắm được cấu tạo 3 phần của tiếng (âm đầu, vần, thanh) – ND ghi nhớ.
2. Điền được các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ BT1 vào bảng mẫu (mục III).
 3. Gi¸o dôc c¸c em yªu TiÕng ViÖt, tù hµo vÒ sù phong phó cñaTiÕng ViÖt.
4. HS mạnh dạn tham gia xây dựng bài.
1- Hướng dẫn HS kể dược câu chuyện Lý Tự Trọng dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh họa; Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi anh Lý Tự Trọng yêu nước, có lý tưởng, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù. 
2- Rèn kỹ năng nói:kể được1đoạn câuchuyện
- Rèn kỹ năng nghe: tập tung nghe GV kể, nhớ chuyên, nghe bạn kể để kể tiếp hoặc nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn.
3-Giáo dục học sinh lòng yêu nước, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
4. HS mạnh dạn tham gia kể chuyện.
II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng, có ví dụ điển hình.
- Bộ chữ cái ghép tiếng Vở bài tập Tiếng Việt.
- Giáo viên: Tranh minh họa cho truyện sgk
- 	Học sinh: SGK 
III.Các hoạt dộng dạy học
BÀI MỚI :
1) Giới thiệu bài : Tiết học hôm nay sẽ giúp các em nắm được các bộ phận cấu tạo của một tiếng, từ đó hiểu thế nào là những tiếng bắt vần với nhau trong thơ.
2) Phần nhận xét : HS mở SGK
* Yêu cầu 1 : Đếm số tiếng trong câu tục ngữ.
- GV cho HS đọc câu tục ngữ.
- Cho cả lớp đếm thầm để biết câu tục ngữ có bao nhiêu tiếng ?
- GV cho cả lớp đếm dòng thơ thứ 2.
- GV cho HS đếm tất cả số tiếng có trong câu tục ngữ
* Yêu cầu 2 : Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó.
- Cách tổ chức hoạt động.
- GV cho cả lớp đánh vần thầm
- Cho cả lớp đồng thanh
- Tất cả HS ghi lại kết quả đánh vần vào bảng con và giơ bảng báo cáo kết quả.
- GV ghi lại kết quả làm việc của HS lên bảng : dùng phấn màu tô các chữ.
*Yêu cầu3:Phân tích cấu tạo của tiếng bầu.
- GV cho HS thảo luận theo nhóm đôi : Tiếng bầu do những bộ phận nào thành?
- GV hướng dẫn HS gọi tên các bộ phận : âm đầu, vần, thanh.
* Yêu cầu 4 : Phân tích cấu tạo của các tiếng còn lại.
- GV cho HS hoạt động theo nhóm 4. Giao cho mỗi nhóm phân tích 2 tiếng : phát phiếu học tập. Sau khi thảo luận GV cho đại diện nhóm lên bảng trình bày kết quả.
- GV nêu : Tiếng do những bộ phận nào tạo thành ?
- GV hỏi : Tiếng nào có đủ bộ phận như tiếng “bầu” ?
- Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng “bầu” ?
* GV kết luận : Trong mỗi tiếng, bộ phận vần và thanh bắt buộc phải có mặt. Bộ phận âm đầu không bắt buộc phải có.
+ Mỗi tiếng thường có mấy bộ phận ? Những bộ phận nào nhất thiết phải có ?
3) GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.
4) Luyện tập :
* Bài 1 : GV cho HS nêu yêu cầu của đề. Cho HS làm cá nhân vào vở BT (làm câu lục), 1 HS lên bảng.
* Bài 2 : HS khá, giỏi làm
- 1 HS đọc yêu cầu của BT : Trả lời cá nhân. 
C. CỦNG CỐ, DẶN DÒ : - GV nhận xét tiết học : Biểu dương những em học tốt. 
- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ. Học thuộc lòng câu đố. Hoàn thành BT. 
Bài sau : Luyện tập về cấu tạo của tiếng.
Bài mới: 
a.Giới thiệu bài.-ghi đầu bài
b.Giảng bài.
Hoạt động 1: GV kể
- GV kể chuyện lần 1
- Giải nghĩa một số từ khó 
Sáng dạ - Mít tinh - Luật sư - Thành niên - Quốc tế ca 
-GV kể chuyện lần 2 kết hợp chỉ tranh
H: Câu chuyện có những nhân vật nào ?
*GV gọi HS nhắc lại tên những nhân vật trong truyện.
H: Anh Lí Tự Trọng được cử đi học nước ngoài năm nào ? 
H: Về nước anh làm nhiệm vụ gì ? 
Hoạt động 2:Hướng dẫn HS thuyết minh lời cho tranh. 
- GV cho HS thảo luận nhóm 2 về nội dung từng tranh.
* GV hướng dẫn HS nêu lời thuyết minh chi tranh 2.
-GV nhận xét treo bảng phụ: lời thuyết minh cho 6 tranh 
Hoạt động 3: HD HS kể theo nhóm
- GV chia nhóm và chia từng tranh giao cho từng nhóm tập kể .
- GV lưu ý học sinh: khi thay lời nhân vật thì vào phần mở bài các em phải giới thiệu ngay nhân vật em sẽ nhập vai. 
- GV cho HS thi kể trước lớp.
* GV hướng dẫn HS kể tranh 1.
- GV gọi HS giỏi kể toàn bộ câu chuyện.
- GV nhận xét. 
-GV yêu cầu trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
- Em hãy nêu ý nghĩa câu chuyện. 
GV nhận xét chốt lại. 
4 Củng cố - dặn dò: 
- Bình chọn bạn kể chuyện hay nhất. 
- Về nhà tập kể lại chuyện. 
- Chuẩn bị: Kể chuyện đã nghe, đã đọc: Về các anh hùng, danh nhân của đất nước.
Thứ tư ngày 6 tháng 9 năm 2017
TIẾT 1: THỂ DỤC
GV BỘ MÔN DẠY
TIẾT 2
TRÌNH ĐỘ 4
TRÌNH ĐỘ 5
TẬP ĐỌC: Tiết 2
MẸ ỐM
Toán: (Tiết 2)
Ôn tập khái niệm về phân số
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
1- Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu biết đọc diễn cảm 1,2 khổ thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
2- Hiểu ND: Tình cảm yêu thương sâu sắc và tấm lòng hiếu thảo, biết ơn của bạn nhỏ 
với người mẹ bị ốm. ( Trả lời các câu hỏi 1,2,3 và thuộc ít nhất 1 khổ thơ trong bài ).
 3- Gi¸o dôc hs hiÕu th¶o víi cha mÑ.
4-HS phát triển năng lực đọc đúng.
1-BiÕt tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè vận dụng ®Ó rót gän ph©n sè,quy ®ång mÉu sè.
2- Rèn HS kĩ năng vận dụng tính chất cơ bản của phân số thành thạo , chính xác .
3-Gi¸o dôc hs yªu thÝch m«n to¸n .
4- HS hoàn thành bài tập trên lớp.
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Tranh minh họa nội dung bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ viết sẵn câu, khổ thơ cần hướng dẫn luyện đọc.
Phiếu bài tập 1.
HS : Vở BTT.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
* HS: nèi tiÕp nhau ®äc bµi Dế MÌn bªnh vùc kÎ yÕu , mçi em ®äc mét ®o¹n vµ tr¶ lời c©u hái.
*GV: nhận xét 
+ Giíi thiÖu bµi míi vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng .
* HS : đọc thầm bài thơ.
*GV : ®äc bµi th¬ : ®äc ®óng nhÞp ®iÖu bµi th¬, giäng nhÑ nhµng, t×nh c¶m. 
* HS:nèi tiÕp nhau ®äc7 khæ th¬ 2-3 lưît.
*GV: hướng dẫn HS đọc một số từ các em phát âm sai: Mẹ ốm, lá trầu, cơi trầu , truyện kiều , nếp nhăn 
*HS đọc nối tiếp theo cặp.
- HS c¶ líp ®äc thÇm bµi thơ, th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái t×m hiÓu bµi.
C©u 1: nh÷ng c©u th¬ ( 3, 4, 5, 6, ) muèn nãi ®iÒu g× ?
C©u2:Sù quan t©m ch¨m sãc cña xãm lµng ®èi víi mÑ cña b¹n nhá ®ưîc thÓ hiÖn qua nh÷ng c©u th¬ nµo ? 
*GV: nhËn xÐt bæ sung, chèt l¹i ý ®óng. 
Rút nội dung bài thơ.
+ GV liªn hÖ néi dung bµi ®äc víi thùc tÕ ®Ó GD hs yªu thư¬ng ch¨m sãc ngưêi èm. 
- Dặn HS tiÕp tôc ®äc thuộc lòng bài thơ ở nhà. ChuÈn bÞ bµi Ngh×n n¨m v¨n hiÕn.
*HS: * 2HS lªn b¶ng lớp làm bµi .phiếu
 1= ; 0 =
*GV: nhËn xÐt ch÷a bµi.
+ Giíi thiÖu ghi tªn bµi và giao việc
- HS tù rót gän ph©n sè ®Ó nhí .
* GV nhận xét bài làm của HS
*HS: làm bài vào phiếu .
 ; ; 
*GV: nhËn xÐt söa sai .giao hs làm bài vào vở
*HS: C¶ líp lµm bµi 2 vµo vë.
a) vµ ; ; 
b)vµ= ?
* GV: chấm và nhận xét . 
*HS ghi đầu bài vào vở, chữa bài
*GV nhận xét tiết học, biểu dương những học sinh học tốt. Dặn học sinh về nhà làm bài tập 3
 TIẾT 3
TRÌNH ĐỘ 4
TRÌNH ĐỘ 5
Toán(Tiết 3)
Ôn tập: Các số đến 100.000 ( tt).
Tập đọc(Tiết 2)
Quang cảnh làng mạc ngày mùa
I MỤC TIÊU
1.Kiến thức: Tính nhẩm ,thực hiện được phép cộng ,trừ số có đến 5 chữ số,nhân số có đến 5 chữ số với số có một chữ số.Tính được giá trị của biểu thức
2.Kĩ năng :Rèn kĩ năng thục hiện phép tính cộng , trừ , nhân , chia thành thạo , chính xác.
3. Giáo dục : HS cẩn thận khi học toán.
4- HS hoàn thành bài tập trên lớp.
1-Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài,nhấn
 giọng ở những từ ngữ tả màu vàng của cảnh vật.
HiÓu ®ưîc néi dung cña bµi: Bức tranh làng 
quê vào ngày mùa rất đẹp
2- Rèn kĩ năng đọc nhanh , diễn cảm cho HS .
3-Giuùp HS hieåu bieát theâm veà moâi tröôøng thieân nhieân ñeïp ñeõ ôû laøng queâ Vieät Nam.
4- HS mạnh dạn nhận xét bạn đọc.
II. PHƯƠNG TIỆN
1.GV : KÎ s½n b¶ng sè liÖu BT5. 
 2.HS : Xem trước bài .
- Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc trong SGK.
- HS sưu tÇm mét sè tranh ¶nh lµng quª ngµy mïa
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Hoạt động chung cả lớp:1’
-Hát cá nhân hoặc hát tập thể
-Phổ biến môn học-Giao việc cho mỗi nhóm
* GV KiÓm tra hs hoµn thµnh bµi tËp ë nhµ.
- GV nhận xét .
+Giíi thiÖu bµi míi vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng.
Bài 1 : Tính nhẩm. 
* HS ®äc ®Ò vµ tù lµm bµi vµo vở. 
a. 6000 + 2000 – 4000 = 4000 .
 9000 – (7000 – 2000) = 4000 
 b. 21000 × 3 = 63000 .
 9000 – 4000 × 2 = 1000 .....
* GV nhaän xeùt : Trong bieåu thöùc coù coäng, tröø, nhaân, chia thì thì ta phaûi thöïc hieän caùc pheùp nhaân, chia tröôùc coäng, tröø sau . Bieåu thöùc coù daáu ngoaëc thì thöïc hieän trong ngoaëc truôùc .
 Bài 2 : Ñaët tính roài tính 
. *HS :4HS leân baûng laøm baøi, lôùp laøm vaøo vôû 
 8461 5404 12850
40075 7
 50 5725 
 17 
 35
 0
* GV nhận xét , sửa bài .
Bài 3 TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.
- HD HS tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc.
- Gọi 2 HS khá lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào vở
*HS làm bài .
a, 3257 + 4659 - 1300 = 7916 – 1300
 = 6616
b, 6000-1300 x 2 = 6000 - 2600 
 = 3400
* GV nhận xét , sửa bài.
Hệ thống toàn bài 
 - GV nhận xét tiết học .
- Dặn hs chuẩn bị bài giờ sau 
*HS sửa bài vào vở 
* HS ®äc thuéc lßng ®o¹n v¨n 2 trong bài : Thư  göi c¸c häc sinh. 
+ B¸c khuyªn häc sinh nh©n ngµy khai 
trưêng như  thÕ nµo? (ch¨m chØ häc tËp , tiÕp tôc kÕ tiÕp cha «ng x©y dùng ®Êt nưíc).
*GV Giíi thiÖu bµi míi , ghi bảng.
 * Luyện đọc :
+ GV đọc bài và hướng dẫn HS chia đoạn:
 Đoạn 1: C©u më ®Çu.
 Đoạn 2: tiÕp theo cho ®Õn h¹t bå ®Ò treo l¬ löng.
 Đoạn 3: tiÕp ®Õn lã ra mÊy qu¶ ít ®á chãi. 
 Đoạn 4 : nh÷ng c©u cßn l¹i 
 * HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng đoạn .
* GV hướng dẫn HS đọc một số từ các em phát âm sai : Vàng xuộm, treo lơ lửng, quả xoan , xoã xuống , vẫy vẫy , vàng giòn
* HS luyÖn ®äc theo cÆp. 
 + 1 HS đọc chú giải.
 * Tìm hiểu bài .
+ HS c¶ líp ®äc thÇm bµi ®äc, tù do th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái t×m hiÓu bµi.
C©u 1: kÓ tªn nh÷ng sù vËt trong bµi chØ mµu vµng vµ c¸c tõ chØ mµu vµng.
+ Lóa - vµng xuém +Tµu l¸ chuèi- vµng èi
+ N¾ng-vµng hoe + Bôi mÝa -vµng xäng
+ Xoan- vµng lÞm + R¬m thãc -vµng gißn
C©u 2 : C¸c tõ chØ mµu vµng trong bµi gîi cho em c¶m gi¸c g×? ( mét vô mïa béi thu, bÇu trêi, c¶nh vËt hoµ chung mét mµu vµng thÓ hiÖn sù giµu cã Êm no )
* GV Häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶, c¶ líp nhËn xÐt bæ sung.
 gîi ý hs rót ra nd bµi ®äc: Bµi v¨n miªu t¶ quang c¶nh lµng m¹c giữa ngµy mïa, lµm hiÖn lªn mét bøc tranh lµng quª thËt ®Ñp, sinh ®éng vµ trï phó, qua ®ã thÓ hiÖn t×nh yªu tha thiÕt cña t¸c giả víi quª hư¬ng.
 * Luyện đọc diễn cảm.
- GV treo bảng phụ hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn : Màu lúa dưới đồng . Màu rơm vàng mới .
* HS ®äc diÔn c¶m theo cÆp. 
* GV tæ chøc cho hs thi ®äc diÔn c¶m đoạn văn trước lớp .
- HS theo dâi vµ nhËn xÐt b×nh chän.
+ HS nêu nội dung bài .
*GDMT:liên hệ giáo dục các em: Thieân nhieân laøng queâ ñeïp, luoân cho ta caûm giaùc thoaûi maùi, bình yeân các em phải có ý thức bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên đó.
TIẾT 4
TRÌNH ĐỘ 4
TRÌNH ĐỘ 5
Khoa học(Tiết 1)
Con người cần gì để sồng?
Tập làm văn:(Tiết 1)
Cấu tạo của bài văn tả cảnh
MỤC TIÊU
1.Kiến thức :Nêu được một số biểu hiện về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường:lấy vào khí ô xi ,thức ăn,nước uống,thải ra khí cạc bon níc,phân và nước tiểu.Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường
2.Kĩ năng :RÌn thãi quen t×m hiÓu c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ . 
3.Giáo dục :GD hs ¨n uèng, sinh ho¹t vµ rÌn luyÖn th©n thÓ ®Òu ®Æn ®Ó b¶o vÖ c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ. Biết bảo vệ môi trường
4.HS mạnh dạn tham gia xây dựng bài
1- N¾m ®ưîc cÊu t¹o 3 phÇn cña bµi v¨n t¶ c¶nh (më bµi, th©n bµi, kÕt bµi ). BiÕt ph©n tÝch cÊu t¹o cña bµi v¨n cô thÓ. 
2- RÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm v¨n cho hs. 
GD hs yªu c¶nh ®Ñp quª hư¬ng ®Êt 
nưíc.Bảo vệ môi trường
3- Ngữ liệu dùng để Nhận xét (Bài Hoàng hôn trên sông Hương) và Luyện tập(bài Nắng trưa) đều có nội dung giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, có tác dụng giáo dục BVMT.
4- HS có khả năng trình bày trước động người
Chuẩn bị
1. GV tranh trùc quan theo h×nh trang 6, 7 sgk. GiÊy A4, bót vÏ cho hs. 
2.HS xem trước bài .
- GV b¶ng phô ghi s½n néi dung . 
- HS vở bµi tËp tiÕng viÖt.
[[[. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động chung cả lớp:1’
-Hát cá nhân hoặc hát tập thể
-Phổ biến môn học-Giao việc cho mỗi nhóm
2. Tiến trình bài dạy
*HS: h»ng ngµy c¬ thÓ con ngưêi cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ tinh thÇn g× ?
* GV: nhận xét .
+ Giíi thiÖu bµi míi vµ ghi bµi lªn b¶ng.
*T×m hiÓu vÒ sù trao ®æi chÊt ë ngưêi 
 *HS:th¶o luËn theo nhãm hoµn thµnh nhiÖm vô sau:
+ KÓ ra nh÷ng g× hµng ngµy c¬ thÓ ngưêi lÊy vµo vµ th¶i ra trong qu¸ tr×nh sèng.
+ Nªu thÕ nµo lµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. 
*GV: chèt l¹i ý ®óng vµ rót ra kÕt luËn: Hµng ngµy c¬ thÓ con ngưêi lÊy tõ m«i trưêng thøc ¨n, nưíc uèng khÝ « xi, vµ th¶i ra ph©n , nưíc tiÓu , khÝ 
Các bô nic ®Ó tån t¹i.
c. Trao ®æi chÊt lµ qu¸ tr×nh c¬ thÓ con 
ngưêi lÊy tõ m«i trưêng thøc ¨n, nưíc , khÝ « xi, vµ th¶i ra m«i 
trưêng c¸c chÊt cÆn b·. 
*Thùc hµnh vÏ s¬ ®å sù trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ ngưêi víi m«i trưêng.
* HS : th¶o luËn theo nhãm vÏ s¬ ®å sù trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ ngưêi víi m« 
trưêng.
*GV : HS tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn b¶ng líp, c¶ líp nhËn xÐt bæ sung. GV chèt l¹i ý ®óng 
Giúp hs biết bảo vệ môi trường, nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña bµi.
+ Dặn HS thùc hiÖn theo néi dung bµi ®· häc vµ chuÈn bÞ bµi häc sau.
*HS ghi đầu bài vào vở
*GV:KiÓm tra hs chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp
-Giíi thiÖu bµi míi vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng.
- GV ®äc bµi:Hoµng h«n trªn s«ng Hư¬ng.
+ 1 HS kh¸c ®äc phÇn chó gi¶i.
- GV gi¶i nghÜa thªm tõ: hoµng h«n. 
* HS: c¶ líp ®äc thÇm l¹i bµi v¨n vµ x¸c ®Þnh c¸c phÇn më bµi, th©n bµi, kÕt bµi. 
- HS tr×nh bµy kÕt qu¶, c¶ líp nhận xÐt vµ bæ sung thªm.
*GV: chèt l¹i ý ®óng ( cã thÓ gi¶i thÝch néi dung tõng phÇn )
+ Më bµi : tõ ®Çu ®Õn rÊt yªn tÜnh.
+ Th©n bµi : TiÕp ®Õn yªn tÜnh cña buæi chiÒu còng chÊm døt.
+ KÕt bµi: C©u cuèi. 
*HS: lµm bµi tËp 2 theo nhãm 3. 
*GV: nhËn xÐt vµ chèt l¹i ý ®óng: 
+ Bµi Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa t¶ tõng bé phËn cña c¶nh: Giíi thiÖu mµu s¾c bao trïm lµng quª ngµy mïa lµ mµu vµng. T¶ c¸c mµu
vµng rÊt kh¸c nhau cña c¶nh cña vËt, t¶ thêi tiÕt con ngưêi. 
+ Bµi Hoµng h«n trªn s«ng Hư¬ng t¶ sù thay ®æi cña c¶nh theo thêi gian: 
1, nªu nhËn xÐt chung vÒ sù yªn tØnh cña HuÕ lóc hoµng h«n . 
2, T¶ sù thay ®æi s¾c mµu cña s«ng Hư¬ng tõ lóc b¾t ®Çu hoµng h«n ®Õn lóc tèi h¼n . 
3, T¶ ho¹t ®éng cña con ngưêi bªn bê s«ng, trªn mÆt s«ng tõ lóc b¾t ®ầu hoµng h«n. 
đÕn lóc thµnh phè lªn ®Ìn. 
4, NhËn xét vÒ sù thøc dËy cña HuÕ sau hoµng h«n.
* HS c¶ líp lµm bµi tËp luyÖn tËp theo c¸ nh©n.
*GV chèt l¹i ý ®óng:
+ Më bµi ( c©u v¨n ®Çu ): NhËn xÐt chung vÒ n¾ng trưa. 
*GDBVMT: Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, có tác dụng giáo dục BVMT.
* HS nh¾c l¹i phÇn ghi nhí trong SGK. 
- HS «n l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi v¨n tiÕp theo.
*GV – Dặn hs thực hiện theo nội dung bài đã học và chuẩn bị bài học sau. 
*HS ghi đầu bài vào vở
TIẾT 5
TRÌNH ĐỘ 4
TRÌNH ĐỘ 5
Tập làm văn:(Tiết 1)
Thế nào là kể chuyện?
Khoa học (Tiết 1)
Sự sinh sản
MỤC TIÊU
1.Kiến thức :Hiểu được đặc điểm cơ bản của văn kể chuyện.Bước đầu biết kể lại được câu chuyện ngắn có đầu,có cuối,liên quan đến một hai nhân vật và nói lên điều có ý nghĩa.
2.Kĩ năng :RÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm v¨n cho hs. 
3.Giáo dục :GD hs yªu c¶nh ®Ñp quª hư¬ng ®Êt nưíc.
4- HS mạnh dạn kể chuyện trước lớp.
Gióp hs sau bµi häc cã kh¶ n¨ng : 
1- NhËn ra mọi người ®Òu do bè, mÑ sinh ra vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng víi bè, mÑ cña m×nh. 
2- RÌn luyÖn kÜ n¨ng quan s¸t tranh trùc quan vµ ®äc th«ng tin trong sgk ®Ó t×m ra kiÕn thøc míi. 
3- GD hs biÕt quý träng «ng, bµ, cha, mÑ,..
4- HS mạnh dạn nêu ý kiến
II. Chuẩn bị
1. GV b¶ng phô ghi s½n néi dung bµi tËp 1 
2. HS vở bµi tËp tiÕng viÖt.
- GV : H×nh trang 4,5 sgk.
- HS chuÈn bÞ c¸ nh©n 1 phiÕu ®Ó ghi tªn bè, tªn mÑ cña m×nh.
IV. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động chung cả lớp:1’
-Hát cá nhân hoặc hát tập thể
-Phổ biến môn học-Giao việc cho mỗi nhóm
2. Tiến trình bài dạy
*HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp.
* HS c¶ líp ®äc thÇm l¹i bµi v¨n vµ x¸c ®Þnh:
+ C©u chuyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ?
+C¸c sù viÖc x¶y ra vµ kÕt qu¶ cña c¸c sù viÖc Êy 
+ Ý nghÜa cña c©u chuyÖn như thÕ nµo ? 
* GV gäi 1-2 hs kh¸ tr×nh bµy kÕt qu¶ , c¶ líp nhận xÐt vµ bæ sung thªm, Gv chèt l¹i ý ®óng. 
* HS lµm bµi tËp 2 theo nhãm 3 . 
+ HS tr×nh bµy kÕt qu¶ ,c¸c nhãm kh¸c bæ sung thªm. 
* GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i ý ®óng: 
 So s¸nh bµi hå Ba BÓ vµ bµi Sù tÝch hå Ba BÓ, bµi Hå Ba BÓ kh«ng ph¶i lµ bµi v¨n kÓ chuyÖn, mµ chØ lµ bµi v¨n giíi thiÖu vÒ hå Ba BÓ. 
Bµi 3.
*HS trao đổi trả lời câu hỏi .
+ KÓ chuyÖn lµ kÓ l¹i mét chuçi sù viÖc cã ®Çu cã cuèi, liªn quan ®Õn mét hay mét sè nh©n vËt. Mçi c©u chuyÖn ®Òu nãi lªn ®ưîc mét ®iÒu cã ý nghÜa.
* GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i ý
*PhÇn ghi nhí 
-HS c¶ líp ®äc phÇn ghi nhí trong sgk 
* LuyÖn tËp
* HSc¶ líp lµm bµi tËp luyÖn tËp theo c¸ nh©n.
* GV gäi hs tr×nh bµy kÕt qu¶, c¶ líp nhận xÐt bæ sung, Gv chèt l¹i ý ®óng tuyªn dư¬ng nh÷ng em cã c©u chuyÖn kÓ tèt.
*HS chuẩn bị sách vở
* GV:Giíi thiÖu bµi míi vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2-3 HS nh¾c l¹i tªn bµi.
*Trß ch¬i “ BÐ lµ con ai”
- GV giao nhiÖm vô cho hs. 
* HS :ghi vµo phiÕu, em lµ con ai? nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo em bố gièng hay gièng mÑ. 
+ ViÕt xong n¹p l¹i cho GV. 
* GV ®äc hÕt sè phiÕu, gîi ý hs nhËn xÐt, b×nh chän b¹n th¾ng cuéc, rót ra kÕt luËn: Mäi trÎ em ®Òu do bè, mÑ sinh ra vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng víi bè, mÑ cña m×nh.
* HS ®äc nh÷ng th«ng tin trong sgk, quan s¸t tranh trùc quan, th¶o luËn theo cÆp: nãi ý nghÜa cña sù sinh s¶n ®èi víi mçi gia ®×nh, dßng hä?( Nhê cã sù sinh s¶n mµ c¸c thÕ hÖ trong mçi gia ®×nh, dßng hä ®ưîc duy tr× 
kÕ tiÕp nhau.
* GV: gäi ®¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ , c¶ líp nhËn xÐt bæ sung, GV chèt l¹i ý ®óng.
* HS ®äc phÇn ghi nhí trong sgk. Ghi đầu bài vào v*GV liªn hÖ néi dung bµi häc víi thùc tÕ ®Ó gi¸o dôc hs. 
ở
Thứ năm ngày 7 tháng 9 năm 2017
TIẾT 1
TRÌNH ĐỘ 4
TRÌNH ĐỘ 5
Địa lí:(Tiết 1)
Làm quen với bản đồ
Toán:(Tiết 4)
Ôn tập: So sánh hai phân số(tt)
I/ Mục tiêu
 1.Kiến thức :- Häc xong bµi nµy hs biÕt: 
+ §Þnh nghÜa ®¬n gi¶n vÒ b¶n ®å. 
+ Mét sè yÕu tè c¬ b¶n vÒ b¶n ®å: Tªn, ®Þa phư¬ng, tỉ lÖ , kÝ hiÖu trªn b¶n ®å. 
+ C¸c kÝ hiÖu cña mét sè ®èi tưîng ®Þa lÝ thÓ hiÖn trªn b¶n ®å. 
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng quan sát , đọc tên , nắm được các kí hiệu trên bản đồ thành thạo , chính xác.
3.Giáo dục : GD học sinh yêu thích môn học .
4-Năng lực:HS mạnh dan lên quan sát chỉ bản đồ
1- Gióp hs biết so s¸nh ph©n sè víi ®¬n vÞ, so s¸nh hai ph©n sè cã cïng tö sè. 
2- Rèn kĩ năng so sánh sắp xếp hai phân số thành thạo , chính xác .
3- Giáo dục HS cẩn thận khi học toán .
4-HS hoàn thành bài tâp ngay trên lớp.
II. Chuẩn bị
1. GV :Mét sè lo¹i b¶n ®å: thÕ giíi, ch©u lôc,ViÖt Nam,
 2.HS : Xem trước bài .
- GV viÕt s½n lªn giÊy khæ to c¸ch so s¸nh hai ph©n sè cã cïng tö sè. 
- HS : Xem trước bài .
III. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động chung cả lớp:1’
-Hát cá nhân hoặc hát tập thể
-Phổ biến môn học-Giao việc cho mỗi nhóm
2. Tiến trình bài dạy
* GV giíi thiÖu bµi míi vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng
* B¶n ®å 
* HS quan s¸t c¸c lo¹i b¶n ®å trªn b¶ng vµ nhËn xÐt theo gîi ý sau: §äc tªn c¸c b¶n ®å trªn ph¹m vi l·nh thæ ®ưîc thÓ hiÖn trªn mçi b¶n ®å trªn.
* GV gäi mét sè hs tr×nh bµy trưíc líp, c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.
+ GV chèt l¹i ý ®óng vµ kÕt luËn : B¶n ®å lµ h×nh ¶nh thu nhá cña mét khu vùc hay toµn bé bÒ mÆt tr¸i ®Êt theo mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh .
- HS ®äc bµi môc 1 trong sgk
* Mét sè yÕu tè cña b¶n ®å.
* HS ®äc bµi trong sgk, quan s¸t tranh trùc quan trªn b¶ng th¶o luËn theo cÆp 
+ Tªn b¶n ®å cho ta biÕt ®iÒu g× ? 
+ ChØ c¸c hưíng trªn b¶n ®å : Bắc, Nam, §ông , Tây,
+ TØ lÖ trªn b¶n ®å cho ta biÕt ®iÒu g× ?
+ B¶ng chó gi¶i cã nh÷ng kÝ hiÖu nµo? c¸c kÝ hiÖu cho ta biÐt ®iÒu g× ?
- HS tr×nh bày trưíc líp, c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. 
* GV chèt l¹i ý ®óng vµ kÕt luËn : Mét sè yÕu tè cña b¶n ®å mµ c¸c em võa t×m hiÓu ®ã lµ tªn cña b¶n ®å, phư¬ng hưíng, tØ lÖ vµ kÝ hiÖu cña b¶n ®å. 
*Thùc hµnh vÏ mét sè kÝ hiÖu b¶n ®å 
* HS lµm viÖc theo c¸ nh©n: vÒ mét sè kÝ hiÖu cña mét sè ®èi tưîng ®Þa lÝ như : ®ưêng biªn giíi, nói, s«ng, thñ ®«, thµnh phè, má kho¸
* GV tæ chøc cho hs thi ®è vui . Mét em vÏ kÝ hiÖu , mét em nªu ý nghÜa, c¶ líp nhËn xÐt vµ tuyªn dư¬ng nhãm th¾ng cuéc. 
-Dặn HS tËp quan s¸t b¶n ®å vµ chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.ng s¶n,
*HS: Làm bài tập trên phiếu
* GV: nhận xét .
+ Giíi thiÖu bµi míi vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng.
*¤n c¸ch so s¸nh hai ph©n sècã cïng tö sè 
*HS: so s¸nh hai ph©n sè, nªu c¸ch so s¸nh hai ph©n sè cã cïng tö sè. 
HS tù lµm bµi vµo vë, hai hs lªn b¶ng lµm bµi. 
+ Ph©n sè lín h¬n 1 lµ ph©n sè cã tö sè lín h¬n mÉu sè. 
+ Ph©n sè bÐ h¬n 1 lµ ph©n sè cã tö sè bÐ h¬n mÉu sè. 
+ Ph©n sè b»ng 1 lµ ph©n sè cã tö sè b»ng mÉu sè. 
*GV: chÊm ch÷a bµi trªn b¶ng. 
- HD HS làm bài tập 2
*HS: tự làm bài .
. Nếu hai ph©n sè cã cïng tö sè, nÕu ph©n sè nµo cã mÉu sè lín h¬n th× ph©n sè ®ã bÐ h¬n.
* GV : chÊm ch÷a bµi trªn b¶ng.
- HD HS làm bài tập 3
*HS: söa l¹i lçi sai khi lµm bµi vµ tiÕp tôc lµm bµi 3
Bµi3: tư¬ng tù 
* GV nhận xét chữa bài 
- Nhận xét tiết học, Dặn HS chuẩn bị bài tiết sau
TIẾT2
Luyện từ và câu:(Tiết 2)
Luyện tập cấu tạo của tiếng
Chính tả (Nghe- viết ) (Tiết 1)
Việt Nam thân yêu!
I/ Mục tiêu
1. Kieán thöùc :- Điền được cấu tạo của tiếng theo ba phần đã học âm đầu,vần,thanh theo bản mẫu ở bt1.Nhận biết được các tiếng có vần giống nhau ở bt2,bt3
2.Kĩ năng :- RÌn luyÖn kØ n¨ng nãi , viÕt ®óng tõ tiÕng ViÖt. 
3.Giáo dục :- GD hs tinh thÇn ®oµn kÕt, anh em g¾n bã, ®ïm bäc gióp ®ì lÉn nhau.
4- HS mạnh dạn nhận xét câu trả lời của bạn.
1-Nghe - viÕt ®óng bài chính tả không mắc quá 5 lỗi trong bài,trình bày đúng hình thức thơ lục bát
-Tìm được tiếng thích hợp với ô trống theo y/c của bài tập 2 ,thực hiện đúng bài tập 3
2-Rèn kĩ năng viết nhanh , đẹp .
3- GD HS chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó
4- HS viết đúng chính tả
II.Chuẩn bị
1.GV vÏ s½n s¬ ®å cÊu t¹o cña tiÕng ®Ó trèng ®Ó hs ®iÒn vµo. 
2. HS bé chữ c¸i ghÐp tiÕng tiÕng viÖt.
- - GV: bót d¹ vµ 3-4 tê phiÕu khæ to 
- HS 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 1 Lop 5_12181961.doc