Giáo án Lớp 5, 6 tuổi - Làm quen với chữ cái e ê

GIÁO ÁN: LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI E Ê

1. Mục đích yêu cầu:

 - Kiến thức:

 + Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái e, ê và những từ chứa chữ cái.

 + Nhận biết và so sánh điểm giống và khác nhau giữa chữ e, ê

 - Kỹ năng :

 + Luyện phát triển tư duy ngôn ngữ

 + Biết chơi trò chơi với chữ cái

+ Rèn kỹ năng so sánh, phát âm chính xác, rõ ràng

+ Rèn kỹ năng nhanh nhẹn, khéo léo khi tham gia vào trò chơi.

 - Giáo dục:

 + Ý thức học tập, tích cực tham gia vào các hoạt động

2. Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô:

- Máy tính, máy chiếu

- Power point, chữ in rỗng

- Các nét chữ rời cho trẻ chơi trò chơi

- Ngôi nhà chứa e ê cho trẻ chơi trò chơi

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 904Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5, 6 tuổi - Làm quen với chữ cái e ê", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN: LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI E Ê
1. Mục đích yêu cầu:
	- Kiến thức: 
 + Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái e, ê và những từ chứa chữ cái.
 + Nhận biết và so sánh điểm giống và khác nhau giữa chữ e, ê
	- Kỹ năng : 
 + Luyện phát triển tư duy ngôn ngữ
	+ Biết chơi trò chơi với chữ cái
+ Rèn kỹ năng so sánh, phát âm chính xác, rõ ràng
+ Rèn kỹ năng nhanh nhẹn, khéo léo khi tham gia vào trò chơi.
	- Giáo dục:
	+ Ý thức học tập, tích cực tham gia vào các hoạt động
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Máy tính, máy chiếu
- Power point, chữ in rỗng
- Các nét chữ rời cho trẻ chơi trò chơi
- Ngôi nhà chứa e ê cho trẻ chơi trò chơi 
* Đồ dùng của trẻ:
- Thẻ chữ cái e,ê
	3. Tiến hành:
 Hoạt động của c«
 Hoạt động của trẻ
* Ho¹t ®éng 1: Gây hứng thú:
Chào mừng các bạn đến với trò chơi '' gia đình vui khỏe '' hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của các gia đình tham gia phần thi hôm nay
- Xin chào đón sự xuất hiện đầu tiên chính là gia đình số 1. Tiếp theo chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón sự xuất hiện của gia đình số 2. Vâng một tráng pháo tay thật lớn cho gia đình số 3. Ngay bây giờ xin mời các gia đình hãy nghe ban tổ chức giới thiệu về chương trình ngày hôm nay nhé!
Chương trình ngày hôm nay gồm có 3 phần thi: 
+ Gia đình trổ tài
+ Gia đình khám phá 
+ Gia đình chung sức.
- Các gia đình đã sẵn sàng chưa ? 
- Ngay sau đây xin mời các thành viên của các gia đình nhìn lên màn hình lần lượt quan sát những bức tranh và trả lời những câu hỏi của chương trình đưa ra . 
- Các gia đình đã sẵn sàng chưa ? 
- Đây là những bức tranh nói lên điều gì?
- Bức tranh: Gia đình có 1 con, Gia đình đông con
Tranh gia đình nhiều thế hệ.
+ Gia đình có 1 đến 2 con được gọi là gia đình gì?
+Gia đình có 3 con trở lên được gọi là gia đình gì?
+ Gia đình có ông bà , bố mẹ và các con sống chung một mái nhà gọi là gia đình như thế nào ?
* Hoạt động 2: Làm quen với chữ cái e,ê.
- Đằng sau những bức tranh này có có một điều rất đặc biệt chúng mình muốn khàm phá không?
- Tiếp theo xin mời các gia đình đến với phân thi thứ 2 mang tên " gia đình cùng khám phá''
- Để biết điều bí mật hôm nay là gì chúng mình cùng đến với hình ảnh trên màn hình nhé 
- Chúng mình quan sát xem bức tranh nào biến mất?
- Cho trẻ đoán.
- Hình ảnh gì đây ? 
- Dưới hình ảnh có từ '' mẹ yêu con '' mời các gia đình đọc nào? 
- Từ " mẹ yêu con '' còn được ghép bằng các chữ cái các gia đình cùng đếm xem có bao nhiêu chữ cái
+ Gia đình nào giỏi hãy tìm cho cô chú cái nào chúng mình đã được học ?
- C« giíi thiÖu ch÷ míi: H«m nay chóng m×nh sÏ ®­îc lµm quen ch÷ c¸i: e, ª
* Lµm quen ch÷ e:
C« giíi thiÖu ch÷ e
C« ph¸t ©m: e
- Mời cả ba gia đình cùng phát âm.
- §Ó biÕt râ h¬n vÒ ®Æc ®iÓm ch÷ e b©y giê c« mêi các gia đình cïng tri gi¸c ch÷ e xem cã ®Æc ®iÓm g× nhÐ!
- Cho trÎ nªu ®Æc ®iÓm ch÷ e
- C« chèt l¹i ®Æc ®iÓm ch÷ e: Ch÷ e cã mét nÐt th¼ng ngang vµ mét nÐt cong trßn kh«ng khÐp kÝn hë ph¶i
- Cho trÎ nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm ch÷
- Cho c¶ líp ®äc: e
- C« giíi thiÖu c¸c kiÓu ch÷: Còng ®äc lµ ch÷ e nh­ng cã nhiÒu kiÓu viÕt kh¸c nhau c« giíi thiÖu cho chóng m×nh c¸c kiÓu viÕt nh­ng vÉn cïng ®äc lµ: e
- Cho trÎ ®äc l¹i
* Lµm quen ch÷ ª:
C« giíi thiÖu ch÷ ê
C« ph¸t ©m: ê
- Cho các gia đình cùng phát âm và cá nhân trẻ phát âm.
- Cho trÎ tri gi¸c ch÷ ê
- Cho trÎ nªu ®Æc ®iÓm ch÷ ê
- C« chèt l¹i ®Æc ®iÓm ch÷ ê: Ch÷ ê cã mét nÐt th¼ng ngang, mét nÐt cong trßn kh«ng khÐp kÝn hë ph¶i và một cái mũ ở phía trên.
- Cho trÎ nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm ch÷
- Cho các gia đình ®äc: ê
- C« giíi thiÖu c¸c kiÓu ch÷
- Cho trÎ ®äc l¹i
* tiếp theo là câu hỏi dành cho các gia đình 
( So s¸nh ch÷ e vµ ch÷ ª)
+ Chữ e và chữ ê có điểm gì giống nhau ? 
- Gièng nhau: §Òu cã mét nÐt th¼ng ngang vµ mét nÐt cong trßn kh«ng khÐp kÝn hë ph¶i
+ Chữ e và chữ ê có điểm gì khác nhau ? 
- Kh¸c nhau: Ch÷ ª cã mò ë trªn ®Çu cßn ch÷ e th× kh«ng cã
- Cho trÎ ph¸t ©m 3 - 4 lÇn
- Hôm nay đến với hội thi tôi thấy các bạn mang trên mình những thẻ thành viên rất đẹp chúng mình cùng xem đằng sau thẻ thành viên có gì? 
- Cho trẻ giơ chữ theo hiệu lệnh của cô.
- Với những chữ cái này chùng mình có muốn chơi trò chơi không ? 
(Mỗi bạn cầm 1 chữ cái khi nào có hiệu lệnh " tìm nhà : Chạy thật nhanh về nhà có chữ cái giống chữ cái trên tay của mình)
* Cho trẻ chơi trò chơi tìm nhà.
- Các gia đình vừa trải qua những phần thi và trả lời những câu hỏi rất xuất sắc ngay bây giờ các gia đình đã sẵn sàng bước vào phần thi tiếp theo chưa?
* Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i:'' gia đình chung sức''
- Phần thi thứ 3 mang tên '' gia đình chung sức''
- Ở phần thi này chương trình đã chuẩn bị rất nhiều các nét chữ để ghép thành các chữ cá mà các gia đình vừa được làm quen đấy mỗi thành viên trong phải bật qua 3 chiêc vòng lên và ghép thành các chữ cái theo yêu cầu của ban tổ chức gia đình nào ghép được nhiều chữ cái nhất thì gia đình đó chiến thắng
Chúng mình đã rõ cách chơi chưa? 
- Cho trẻ nhận xét kết quả của 3 gia đình
+ Kết thúc: Phát thưởng: Nhạc '' tổ ấm gia đình''
 - Cô nhận xét cuối giờ
- TrÎ lắng nghe cô
- Các gia đình ra mắt
- Trẻ lăng nghe cô 
- Sẵn sàng
- Trẻ quan sát
- Sẵn sàng
- Trẻ quan sát tranh
- Gia đình ít con ạ.
- Gia đình đông con
- Gia đình nhiều thế hệ.
- Trẻ quan sát tranh
- Trẻ lắng nghe cô
- Trẻ quan sát tranh trên màn hình.
- Trẻ đoán
- Mẹ và em bé.
- Trẻ đọc từ '' mẹ yêu con''
- Trẻ đếm có 8 chữ cái.
- Chữ o
- Trẻ lắng nghe cô 
- Phát âm chữ Trẻ e
- Trẻ tri giác chữ e.
- Trẻ trả lời.
- TrÎ ch¬i trß ch¬i
- Trẻ quan sát
- Trẻ lên tìm chữ cái đã học
- Trẻ lắng nghe cô
- Trẻ phát âm chữ ê
- Trẻ tri giác chữ ê
- Trẻ nêu đặc điểm chữ ê
- Trẻ phát âm 
- Có 1 nét ngang và một nét cong tròn không khép hở phải.
- Chữ e không có mũ, chữ ê có mũ.
 - Trẻ đọc
- Có ạ.
- Trẻ lắng nghe cô phổ biết luật chơi và cách chơi.
- Trẻ chơi trò chơi "tìm nhà""
- Sẵn sàng.
- Trẻ lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 56 tuoi_12197274.doc