Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX (tiết 2)

1.Kiến thức:

-Các nước tư bản lớn chuyển qua giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

-Tình hình và đặc điểm cụ thể của từng nước đế quốc

-Những đặc điểm nổi bật của chũ nghĩa đế quốc.

2.Kĩ năng:

Bồi dưỡng kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử để hiểu đặc điểm,vị trí lịch sử của CNĐQ.

3.Tư tưởng:

- Nhận rõ bản chất của CNĐQ.

-Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng,đấu tranh chống các thế lực gây chiến ,bảo vệ hoà bình

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Lượt xem 2555Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :20 /9/2013
Ngµy d¹y : 23/9/2013
Tiết 10. Bài 6:
CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ
CUỐI THẾ KỶ XIX- ĐẦU THẾ KỶ XX (T2)
I – MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức:
-Các nước tư bản lớn chuyển qua giai đoạn chủ nghĩa đế quốc
-Tình hình và đặc điểm cụ thể của từng nước đế quốc
-Những đặc điểm nổi bật của chũ nghĩa đế quốc.
2.Kĩ năng:
Bồi dưỡng kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử để hiểu đặc điểm,vị trí lịch sử của CNĐQ.
3.Tư tưởng:
- Nhận rõ bản chất của CNĐQ.
-Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng,đấu tranh chống các thế lực gây chiến ,bảo vệ hoà bình
II – THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu thế kỉ XX.
-Tranh ảnh về tình hình phát triển nổi bật của các nước đế quốc.
III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ
 ? Tình hình nước Anh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
3. Bài mới:
 -Lời giới thiệu: bài trước chúng ta tìm hiểu về tình hình kinh tế-chính trị của các nước Anh –Pháp –Mĩ : ta thấy rõ về cơng nghiệp và đường lối chính trị cĩ điểm chung và rất nhiều điểm riêng ....Cịn về tình hình chính trị và kinh tế của nước Mĩ như thế nào ? cĩ điểm gì chung và khác với ba cường quốc đã học chúng ta cùng tìm hiểu tiết 2 của bài 6.
 Hoạt động thây-trị
1:hd:1
- Học sinh đọc
? Hãy cho biết những nét nổi bật về kinh tế Mĩ cuối TK XIX? 
? Nguyên nhân của sự phát triển nền kinh tế Mĩ? Trong các nguyên nhân đĩ thì nguyên nhân nào là cơ bản nhất?
 Nội dung
4. Mĩ.
* Kinh tế: 
- Cơng nghiệp:
+ Từ vị trí thứ 4 (sau Anh, Pháp, Đức) nhảy vọt lên đứng đầu thế giới.
+ Năm 1894: Sản phẩm cơng nghiệp gấp đơi Anh và bằng ½ các nước tây Âu gộp lại.
 Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
+ Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
+ Lợi dụng sự đầu tư của châu Âu và điều kiện hồ bình của đất nước.
? Trong sự phát triển của nền kinh tế Mĩ, các em thấy cĩ điểm nào giống với các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức?
? Tình hình nơng nghiệp của Mĩ?
? Nét nổi bật trong tình hình chính trị của Mĩ? Chế độ chính trị này giống với các nước đế quốc nào đã được học?
? Chính sách đối ngoại của Mĩ như thế nào? Chính sách này cĩ điểm nào tương đồng với các nước Anh, Pháp, Đức?
? Em cĩ nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Mĩ?
- Cuối TK XIX- đầu TK XX: Xuất hiện các cơng ty độc quyền khổng lồ cĩ ảnh hưởng tới kinh tế- chính trị.
=> Mĩ được coi là “Đế quốc của những ơng vua cơng nghiệp”
=> Chuyển sang CNĐQ.
- Nơng nghiệp trở thành nguồn cung cấp lương thực- thực phẩm cho châu Âu.
* Chính trị:
- Đề cao vai trị của Tổng thống do hai Đảng: Đảng cộng hồ và Đảng dân chủ thay nhau cầm quyền.
* Đối ngoại:
- Cuối TK XIX 
+ Bành chướng ở khu vực Thái bình duơng.
+ Gây chiến tranh với Tây Ban Nha.
+ Can thiệp vào khu vực Trung và Nam Mĩ.
=> Giới cầm quyền Mĩ cũng thể hiện tính thực dân tham lam thuộc địa như các nước đế quốc châu Âu.
4. Củng cố.
	? Nét nổi bật trong tình hình kinh tế- chính trị của Mĩ? Hãy so sánh với các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức.
5. H­íng dÉn vỊ nhµ :
VỊ nhµ häc bµi, ®äc tr­íc bµi mời.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_6_Cac_nuoc_Anh_Phap_Duc_Mi_cuoi_the_ki_XIX_dau_the_ki_XX.docx