Giáo án môn Vật lý 6 - Kiểm tra 15 phút

Em hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau và ghi vào phần trả lời:

Câu 1. Khi ta đo chiều dài của một vật ta cần ?.Câu mô tả nào không đúng

A. Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước thích hợp.

B. Đặt thước và mắt đúng cách.

C. Không cần ước lượng.

D. Đọc và ghi kết quả đúng qui định.

Câu 2. Đo khối lượng một vật ta dùng dụng cụ gì ?.

A. Thước kẻ. B. Bình Tràn.

C. Cân . D. Bình chia độ.

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng nhất

A. 1m3 = 1 lít. B. 1m3 = 1000 lít.

C. 1kg = 10g. D. 1kg = 100g.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Lượt xem 1256Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 6 - Kiểm tra 15 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ & tên:..................
Lớp:...
Điểm
Lời phê của giáo viên
Em hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau và ghi vào phần trả lời:
Câu 1. Khi ta đo chiều dài của một vật ta cần ?.Câu mô tả nào không đúng
A. Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước thích hợp.
B. Đặt thước và mắt đúng cách.
C. Không cần ước lượng.
D. Đọc và ghi kết quả đúng qui định.
Câu 2. Đo khối lượng một vật ta dùng dụng cụ gì ?.
A. Thước kẻ. B. Bình Tràn.
C. Cân . D. Bình chia độ.
Câu 3. Chọn câu trả lời đúng nhất
A. 1m3 = 1 lít. B. 1m3 = 1000 lít.
C. 1kg = 10g. D. 1kg = 100g.
Câu 4. Giới hạn đo ( GHĐ) của dụng cụ đo là ?.
Giá trị lớn nhất ghi trên dụng cụ đo.
Giá trị nhỏ nhất ghi trên dụng cụ đo.
Độ dài hai vạch liên tiếp ghi trên dụng cụ đo.
Số nhỏ nhất ghi trên thước.
Câu 5. Độ chia nhỏ nhất ( ĐCNN) của dụng cụ đo là ?.
Giá trị lớn nhất ghi trên dụng cụ đo.
Giá trị nhỏ nhất ghi trên dụng cụ đo.
Độ dài hai vạch liên tiếp ghi trên dụng cụ đo.
Số nhỏ nhất ghi trên thước.
Câu 6. Để đo chiều dài quyển sách ta dùng dụng cụ đo ?
A. Thước kẻ. B. Bình Tràn.
C. Cân . D. Bình chia độ.
4cm
0
Câu 7. Em hãy xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ sau:
GHĐ: 4cm, ĐCNN: 1cm.
GHĐ: 4cm, ĐCNN: 1mm.
GHĐ: 1cm, ĐCNN: 4cm.
GHĐ: 1cm, ĐCNN: 4mm.
Câu 8. Đơn vị đo thể tích thường dùng là?
m (mét).
m3 ( mét khối).
kg ( kilogam).
g( gam).
Câu 9. Dùng bình tràn, bình chia độ để đo?
Khối lượng viên bi sắt.
Chiều dài viên bi sắt.
Đường tròn viên bi sắt.
Thể tích viên bi sắt.
Câu 10. Bạn An nặng khoảng 40kg, nhưng bạn An sử dụng cân có GHĐ 15kg để đo khối lượng của An, vậy An đã sử dụng đúng dụng cụ đo hay chưa?
 A. Đúng B. Sai 
Trả lời:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_15_lan_1_hk1.doc