Giáo án Thể dục 4 cả năm - GV Bùi Xuân Thân - Trường TH Sơn Long

TIẾT 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP

TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”

A/ Mục tiêu:

- Phổ biến nội dung chương trình lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.

- Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện tốt. Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn .

- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu tham gia tương đối chủ động vào trò chơi.

B/ Chuẩn bị:

 - Địa điểm: Sân trường - Vệ sinh khu vực học.

 - Phương tiện: Còi, bóng nhựa - Học sinh: Trang phục gọn gàng.

C/ Nội dung và phương pháp lên lớp

 

doc 88 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 464Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 4 cả năm - GV Bùi Xuân Thân - Trường TH Sơn Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vạch kẻ thẳng,hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Trò chơi : “Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động, nhiệt tình, đúng luật.
B/ Chuẩn bị:- Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học. - Còi, Kẻ sẵn vạch sân
C/ Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp báo cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Xoay các khớp tay, chân...
- HS chạy một vòng trên sân tập
- Khởi động xoay các khớp
- Kiểm tra bài cũ: Bài TD PTC
- Trò chơi: “Chẵn lẻ”.
II. Phần cơ bản.
a.Bài tập RLTTCB :
*Ôn: Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.
- GV hướng dẫn, tổ chức HS thực hiện:
Nhận xét:
*Các tổ biểu diễn thi đua.
b.Trò chơi : “Lò cò tiếp sức”
- Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy đinh chơi
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao bài tập về nhà.
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
13 - 15
1 - 2
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình nhận lớp:
- Cán sự lớp điều khiển, gv quan sát sửa sai.
- Gv cùng hs quan sát, nhận xét, biểu dương thi đua giữa các tổ
- Đội hình trò chơi :
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát:
- Thả lỏng cơ thể.
 IV/ Củng cố, dặn dò: (4 phút)
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: giậm chân tại chổ.
Rút kinh nghiệm.Nội dung buổi học sau: 
Dạy ngày 20 tháng 12 năm 2017
TIẾT 32 : BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG 
CƠ BẢN - TRÒ CHƠI: “NHẢY LƯỚT SÓNG”
A/ Mục tiêu: - Thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.Yêu cầu thực hiện đúng cơ bản.
- Trò chơi: “Nhảy lướt sóng” Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
B/ Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.- Còi, dây, giáo án- Học sinh
C/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp báo cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Xoay các khớp tay, chân...
- Kiểm tra bài cũ : TD RL TTCB.
- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”
II. Phần cơ bản.
a.Bài tập RLTTCB :
*Ôn: Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang.
- GV hướng dẫn, tổ chức HS thực hiện:
*Các tổ tổ chức thi đua luyện tập.
- GV quan sát góp ý sửa sai.
- Nhận xét - Tuyên dương:
b.Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”
- Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy đinh chơi
- Nhận xét – Tuyên dương
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao bài tập về nhà.
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
13 - 15
1 - 2
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình nhận lớp:
- Đội hình tập luyện :
 - Gv cùng hs quan sát, nhận xét, biểu dương thi đua giữa các tổ.
- Đội hình trò chơi:
- Lần 1: Hs chơi thử.
- Lần 2: Cả lớp chơi chính thức có thi đua.
 IV/ Củng cố, dặn dò: (4 phút)
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: giậm chân tại chổ.Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: 
Dạy ngày 26 tháng 12 năm 2017
TIẾT 33: BÀI TẬP RLTT VÀ KNVĐ CƠ BẢN 
TRÒ CHƠI: “NHẢY LƯỚT SÓNG”
A/ Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn tập đi kiễng gót hai tay chống hông. Thực hiện cơ bản được đ/tác tương đối.
- Trò chơi: “Nhảy lướt sóng” Biết cách chơi và tham gia chơi được.
B/ Chuẩn bị:
 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: Còi, dây, cờ, giáo án- Học sinh: Trang phục gọn gàng.
C/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Xoay các khớp tay, chân...
- Kiểm tra bài cũ : TD RL TTCB.
- Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh”
- Tập bài thể dục phát triển chung: 1 lần.
II. Phần cơ bản.
a.Bài tập RLTTCB :
*Ôn: Đi kiểng gót hai tay chống hông .
- GV hướng dẫn, tổ chức HS thực hiện.
Nhận xét:
* Tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng 
- Gv tổ chức cho hs tập luyện:
(nhắc lại cách tập hợp, dóng hàng)
*Chia tổ luyện tập:
- Giáo viên quan sát góp ý sửa sai:
*Các tổ biểu diễn đi kiểng gót hai tay chống hông:
- GV và HS tham gia nhận xét góp ý.
b.Trò chơi : “Nhảy lướt sóng”
- Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy đinh chơi.
- Nhận xét – Tuyên dương
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao b/tập về nhà.
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
13 - 15
1 - 2
4 - 5
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình nhận lớp:
- Đội hình tập luyện:
- Lần 1-2: Gv hướng dẫn, 1 tổ làm mẫu các tổ khác quan sát.
- Lần 3-4: Cả lớp thực hiện
- Cán sự lớp điều khiển lớp tập 1 lần, gv quan sát sửa sai
- Đội hình trò chơi:
Dạy ngày 27 tháng 12 năm 2017
TIẾT 34: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY
TRÒ CHƠI: “NHẢY LƯỚT SÓNG”
A/ Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng.Y/cầu th/hiện được đ/tác ở mức tương đối chính xác.
- Ôn đi nhanh chuyển sang chạy.Y/cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Trò chơi : “Nhảy lướt sóng”. Yêu cầu HS biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.
B/ Chuẩn bị:- Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: Còi, dây nhảy, giáo án- Học sinh: Trang phục gọn gàng.
C/ Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Xoay các khớp tay, chân...
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên sân.
- Kiểm tra bài cũ : TD RL TTCB.
- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”
- Tập bài thể dục phát triển chung: 1 lần.
II. Phần cơ bản.
a.Đội hình đội ngũ:
- Ôn tập hàng ngang, dóng hàng: Cả lớp thực hiện theo khu vực đã phân công...
- GV đến từng tổ quan sát, nhắc nhở, giúp đỡ học sinh.
b.Bài tập RLTTCB:
- Ôn đi nhanh chuyển sang chạy:
- Giáo viên nêu tên, giải thích kỹ thuật, cho HS làm mẫu. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
c.Trò chơi vận động: “Nhảy lướt sóng”
- Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, quy định chơi.
- Nhận xét – Tuyên dương:
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao bài tập về nhà.
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
13 - 15
4 - 5
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình nhận lớp:
- Đội hình tập luyện:
- Đội hình tập:
- Đội hình trò chơi:
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
 IV/ Củng cố, dặn dò: (4 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: giậm chân tại chổ.Rút kinh nghiệm.
Dạy ngày 02 tháng 01 năm 2018
TIẾT 35: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY
TRÒ CHƠI: “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC” 
A/ Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác”. Y/cầu biết cách chơi, tham gia chơi t/đối chủ động.
B/ Chuẩn bị:
 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: Còi, lá cờ đuôi nheo- Học sinh: Trang phục gọn gàng.
C/ Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Xoay các khớp tay, chân...
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên sân.
- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”
II. Phần cơ bản.
a.Đội hình đội ngũ và bài tập RLTTCB:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh trên vạch kẻ thẳng và chuyển sang chạy.
- GV hướng dẫn, tổ chức HS luyện tập.
*Từng tổ thi đua biểu diễn.
Nhận xét - Tuyên dương
- Ôn tập hợp hàng ngang, đi nhanh trên vạch kẻ thẳng và chuyển sang chạy.
- Thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác
- Giáo viên nêu tên, giải thích kỹ thuật, cho HS làm mẫu. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển.GV quan sát, sửa sai.
b.Trò chơi : “Chạy theo hình tam giác”
- Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và q/định chơi
- Nhận xét – Tuyên dương
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao b/tập về nhà.
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
13 - 15
4 - 5
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình tập hợp nhận lớp:
- Đội hình ôn tập:
- Đội hình chơi:
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
 IV/ Củng cố, dặn dò: (4 phút)
Biểu dương học sinh tốt, rút kinh nghiệm.
Dạy ngày 03 tháng 01 năm 2018
TIẾT 36: SƠ KẾT HỌC KỲ I
TRÒ CHƠI: “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”
A/ Mục tiêu:
- Sơ kết học kỳ I. Nhắc được những nội dung cơ bản đã học trong học kì I.
- Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác” Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
B/ Chuẩn bị:
 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: Còi, dụng cụ kẻ sẵn vạch chơi,lá cờ đuôi nheo.
C/ Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Xoay các khớp tay, chân...
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên sân.
- Trò chơi: “Kết bạn”
- Tập bài thể dục phát triển chung: 1 lần.
II. Phần cơ bản.
a/ Sơ kết học kỳ I:
* Đội hình đội ngũ:
Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, Dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải. Quay trái, dàn hàng, dồn hàng quay sau, đi đều, đi đều vòng phải, vòng trái đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
*Bài TD phát triển chung gồm 8 động tác.
*Bài tập RLTT và KNVĐCB: Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và tay dang ngang, đi nhanh chuyển sang chạy.
*Trò chơi vận động: Ôn một số trò chơi ở lớp 2-3. Và học mới trò chơi “Nhảy lướt sóng,chạy theo hình tam giác”.
- HS thực hiện lại các nội dung đã nêu trên.
b.Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác”
- Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi
- Nhận xét – Tuyên dương
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
13 - 15
4 - 5
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình tập hợp:
- Đội hình ôn tập:
- Đội hình chơi:
- HS thực hiện theo hướng dẫn 
 IV/ Củng cố, dặn dò: (4 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà, rút kinh nghiệm.
Dạy ngày 18 tháng 01 năm 2017
TIẾT 37: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP 
TRÒ CHƠI “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”
A/ Mục tiêu:
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Y/cầu thực hiện được đ/tác ở mức tương đối chính xác.
- Trò chơi “chạy theo hình tam giác”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động tích cực.
B/ Chuẩn bị:
 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: Còi, lá cờ - Học sinh: Trang phục gọn gàng.
C/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Xoay các khớp tay, chân...
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên sân.
- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
- Tập bài thể dục phát triển chung: 1 lần.
II. Phần cơ bản.
a.Bài tập RLTTCB:
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.
Thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- GV nhắc lại cách thực hiện ngắn gọn.
- Giáo viên nêu, giải thích kỹ thuât, làm mẫu. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát sửa sai.
* GV cho HS ôn tập theo từng tổ.
b.Trò chơi “ Chạy theo hình tam giác ”.
- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động tích cực.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao b/tập về nhà.
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
13 - 15
4 - 5
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình nhận lớp:
- Đội hình tập luyện:
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
* Đội hình trò chơi:
 IV/ Củng cố, dặn dò: (4 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà.
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Đi vượt chướng ngại vật thấp – Trò chơi “Thăng bằng”.
Dạy ngày 20 tháng 01 năm 2017
TIẾT 38: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG”
A/ Mục tiêu:
 - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.Y/cầu thực hiện được đ/tác ở mức tương đối chính xác.
 - Học trò chơi “Thăng bằng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.
B/ Chuẩn bị:
 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: Còi - Học sinh: Trang phục gọn gàng.
C/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: - HS chạy chậm 1 hàng dọc...
- Trò chơi: “Chui qua hầm”
* Đứng tại chỗ xoay các khớp tay, chân...
II. Phần cơ bản.
a.Đội hình đội ngũ và bài tập RLTTCB:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay sau.
- Cả lớp cùng thực hiện, mỗi đ/tác 2-3 lần.
- Cán sự lớp điều khiển cho các bạn tập.
- GV sửa sai cho HS, nhắc nhở các em tập.
* Cả lớp tập liên hoàn các động tác trên.
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp:
Giáo viên nêu, giải thích kỹ thuât, làm mẫu. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát sửa sai.
b.Trò chơi “ Thăng bằng ”.
- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động tích cực.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao b/tập về nhà.
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
13 - 15
4 - 5
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình nhận lớp:
- Đội hình tập luyện:
- HS tập theo hướng dẫn của GV.
* Đội hình trò chơi:
 IV/ Củng cố, dặn dò: (4 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: giậm chân tại chổ.
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Đi chuyển hướng phải trái – Trò chơi “Thăng bằng”.
Dạy ngày 8 tháng 02 năm 2017
TIẾT 39: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI
TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG”
A/ Mục tiêu:
 - Ôn đi đi chuyển hướng phải, trái. Y/cầu thực hiện được đ/tác ở mức tương đối chính xác.
 - Trò chơi “Thăng bằng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.
B/ Chuẩn bị:
 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: Còi, giáo án - Học sinh: Trang phục gọn gàng.
C/ Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: - HS chạy chậm 1 hàng dọc...
- Trò chơi: “Có chúng em”
* Đứng tại chỗ xoay các khớp tay, chân...
II. Phần cơ bản.
a.Đội hình đội ngũ và bài tập RLTTCB:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1-4 hàng dọc. Cả lớp cùng thực hiện và tập luyện dưới sự chỉ huy của CS. 2-3 lần.
- GV sửa sai cho HS, nhắc nhở các em tập.
- Ôn đi chuyển hướng phải, trái:
- Giáo viên nêu, giải thích kỹ thuât, làm mẫu. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát sửa sai.
* Thi đua tập hợp hàng ngang, dóng hàng đi đều theo 1-4 hàng dọc và đi chuyển hướng phải, trái lần lượt.
b.Trò chơi vận động:
- Trò chơi “Thăng bằng” Cho HS khởi động...
Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
- GV có thể thay đổi hình thức chơi cho HS.
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao b/tập về nhà.
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
13 - 15
4 - 5
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình nhận lớp:
- Đội hình tập luyện:
- HS tập theo hướng dẫn.
* Đội hình trò chơi:
Dạy ngày 10 tháng 02 năm 2017
TIẾT 40: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI
TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
A/ Mục tiêu:
- Ôn đi đi chuyển hướng phải, trái. Y/cầu thực hiện được đ/tác ở mức tương đối chính xác.
- Học trò chơi “Lăn bóng bằng tay”.Y/cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia trò chơi.
B/ Chuẩn bị:
 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: Còi, bóng - Học sinh: Trang phục gọn gàng.
C/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: - HS chạy chậm 1 hàng dọc...
- Trò chơi: “Có chúng em”
* Đứng tại chỗ xoay các khớp tay, chân...
II. Phần cơ bản.
a.Đội hình đội ngũ và bài tập RLTTCB:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1-4 hàng dọc. Cả lớp cùng thực hiện và tập luyện dưới sự chỉ huy của CS. 2-3 lần.
- GV sửa sai cho HS, nhắc nhở các em tập.
- Ôn đi chuyển hướng phải, trái:
- GV cho HS tập luyện theo khu vực tổ đã quy định..
b.Trò chơi vận động:
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay” Cho HS khởi động và làm quen với trò chơi.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
- GV có thể thay đổi hình thức chơi cho HS.
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao b/tập về nhà.
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
13 - 15
4 - 5
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình nhận lớp:
- Đội hình tập luyện:
- HS tập theo hướng dẫn.
* Đội hình trò chơi:
Dạy ngày 15 tháng 02 năm 2017
TIẾT 41: NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
A/ Mục tiêu:
 - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.Y/cầu thực hiện được đ/tác ở mức tương đối chính xác.
 - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”.Y/cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia trò chơi.
B/ Chuẩn bị:
 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: Còi, bóng - Học sinh: Trang phục gọn gàng.
C/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Xoay các khớp tay, chân...
- HS chạy chậm 1 hàng dọc...
- Đi đều theo hàng dọc từ 1-4 hàng.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên.
II. Phần cơ bản.
a.Bài tập RLTTCB:
- Khởi động kĩ các khớp cổ chân, tay...
- GV nhắc lại và làm mẫu so dây, chao dây, quay dây kết hợp giải thích từng cử động để học sinh nắm được.
- HS đứng tại chỗ, chụm 2 chân bật nhảy ko có dây một vài lần, rồi mới nhảy có dây.
- Nhắc lại cách so dây: Hai tay cầm 2 đầu dây, chân phải hoặc chân trái dẫm lên dây....
b.Trò chơi vận động:
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay” Cho HS khởi động và làm quen với trò chơi.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
- GV có thể thay đổi hình thức chơi cho HS.
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao b/tập về nhà.
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
13 - 15
4 - 5
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình tập hợp:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân cơ bản đúng.
- Đội hình cách chơi:
- Đội hình chơi:
- HS tập chung và thực hiện theo hướng dẫn.
Dạy ngày 17 tháng 02 năm 2017
TIẾT 42: NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
A/ Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.Y/cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Y/cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia trò chơi.
B/ Chuẩn bị:
 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: 2 Còi, bóng - Học sinh: Trang phục gọn gàng.
C/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Xoay các khớp tay, chân...
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Trò chơi: “Có chúng em”
II. Phần cơ bản.
a.Bài tập RLTTCB:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân.
- Các tổ tập luyện theo khu vực đã quy định.
- Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
+ Sai: Dây dài hoặc quá ngắn, quay dây không đều, phối hợp tay quay với chân bật nhảy không nhịp nhàng làm dây vướng chân
+ Cách sửa: GV cho HS nhay không có dây trước, quay chậm dây, tốc độ quay dây nhanh dần và ổ định, động tác nhảy nhẹ và nhịp nhàng.
b.Trò chơi “ lăn bóng bằng tay”.
Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao b/tập về nhà.
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
12 - 14
4 - 5
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình tập hợp:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân cơ bản đúng.
- Đội hình cách chơi:
- Đội hình chơi:
- HS tập chung và thực hiện theo hướng dẫn.
Dạy ngày 22 tháng 02 năm 2017
TIẾT 43: NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
- TRÒ CHƠI “ĐI QUA CẦU”
A/ Mục tiêu:
 - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng.
 - Trò chơi “Đi qua cầu”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi.
B/ Chuẩn bị:
 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: Còi, cầu đi - Học sinh: Trang phục gọn gàng.
C/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp: Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: 
- Tập bài TD phát triển chung.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân.
- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”
II. Phần cơ bản.
a.Bài tập RLTTCB:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân.
Thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
+ HS khởi động lại các khớp, ôn cách so dây, chao dây, quay dây và chụm 2 chân bật nhảy qua dây nhẹ nhàng theo nhịp quay dây.
+ Tập luyện theo tổ, GV thường xuyên theo dõi và sửa sai cho học sinh.
* Cả lớp nhảy dây đồng loạt theo nhịp hô:1 lần
b.Trò chơi vận động:
- Học trò chơi “ Đi qua cầu”.
- Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
- Có thể cho HS tập trước 1 số lần đi trên đất.
- Tổ nào thực hiện đúng nhất, tổ đó thắng.
+ GV chú ý: Nhắc nhở các nhóm giúp đỡ nhau trong tập luyện, tránh để xảy ra chấn thương.
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao b/tập về nhà.
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
12 - 14
4 - 5
4 - 5
 1 - 2
- Đội hình tập hợp:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân cơ bản đúng.
- Đội hình cách chơi:
- HS tập chung và thực hiện theo hướng dẫn.
Dạy ngày 24 tháng 02 năm 2017
TIẾT 44: NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “ĐI QUA CẦU”
(Nội dung như bài 43)
A/ Mục tiêu:
 - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Lop 4 Giao an ca nam_12244769.doc