Giáo án Thể dục 5 cả năm - GV: Cao Văn Lý

 GIÁO ÁN TD 5 Tuần 1: Tiết 1

1/Tên bài: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH-TỔ CHỨC LỚP-ĐHĐN-TRÒ CHƠI

2/Yêu cầu cần đạt:

- Biet được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ dạy thể dục .

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi ra vào lớp.

- Trò chơi"Kết bạn". Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. Chuẩn bị 1 còi.

4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)

I.Chuẩn bị:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- Đứng vỗ tay hát.

II.Cơ bản:

a)Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5.

Chú ý nhắc nhở HS tinh thần học tập và tính kỉ luật.

b)Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện.

-Khi lên lớp giờ thể dục, quần áo phải gọn gàng, không được đi dép lê, phải đi giày hoặc dép có quai sau.

-Trong giờ học, muốn ra vào lớp phải được GV cho phép.

c)Biên chế tổ tập luyện:Cách chia tổ cơ bản như biên chế tổ chức lớp.

d)Chọn cán sự thể dục lớp:GV dự kiến nêu lênđể HS cả lớp quyết định.

e)Ôn ĐHĐN.

-Tập hợp hàng dọc, cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học.

-GV làm mẫu, sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả lớp tập.

g)Trò chơi"Kết bạn"

GV nêu tên trò chơi, cho một nhóm HS ra làm mẫu, sau đó cho cả lớp chơi.

 

doc 77 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 552Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 5 cả năm - GV: Cao Văn Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm thành vòng tròn quanh sân tập.
- Khởi động các khớp: Cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông.
- Trò chơi" Tìm chỗ trống".
- Kiểm tra bài cũ: Các động tác TD tay không.
 1-2p
 100 m
 1-2p
 2-3p
4-5 HS
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:
- Ôn bài thể dục phát triển chung.
GV chỉ định một số HS ở các tổ lần lượt lên thực hiện từng động tác, có tính chất nhắc lại kĩ thuật động tác để HS cả lớp biết.
- Chia tổ tập luyện theo từng khu vực, dưới sự hướng dẫn của tổ trưởng.
* Thi xem tổ nào có nhiều người thực hiện bài thể dục đúng và đẹp nhất.
Từng tổ lên thực hiện bài thể dục 1 lần tổ trưởng điều khiển.
- Chơi trò chơi"Thỏ nhảy"
GV nêu tên trò chơi,cùng HS nhắc lại cách chơi, kết hợp cho 1-2 HS ra làm mẫu, sau đó cho cả lớp cùng chơi.
 10-12P
 4-5p
 6-7p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
 X X
 X X
 X O s O X
 X X
 X X
X X ------X------->
X X ------X------->
X X --------X------>
X X -------X------>
 r
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học.Về nhà ôn bài thể dục đã học.
 2p
 1-2p
 2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
	 Ngày 29 tháng 11 năm 2010
	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 16: Tiết 31
1/Tên bài:BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI"LÒ CÒ TIẾP SỨC"
2/Mục tiêu: 
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài TD phát triển chung. (ôn bài TDPTC có thể còn quên một số động tác).
- Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức". Biết cách chơi và tham gia chơi được.
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi. 
 4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc.
- Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp.
- Trò chơi"Số chẳn số lẻ".
 1-2p
100 m
 1-2p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:
- Ôn bài thể dục phát triển chung.
Phương pháp dạy như bài 29 và 30.GV chú ý sửa sai cho HS kĩ hơn các giờ trước và nhắc các em ôn luyện cho thật tốt để giờ sau kiểm tra.
- Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức".
GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, sau đó phân chia theo tổ số lượng bằng nhau cho HS chơi.
 13-15p
 5-7p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
X X -------------> P
X X -------------> P
X X -------------> P
X X -------------> P
 r
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- Trò chơi"Phản xạ nhanh"
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học, về nhà ôn bài thể dục đã học.
 1-2p
 1-2p
 1p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
	 Ngày 06 tháng 12 năm 2010
	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 16: Tiết 32
1/Tên bài: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.
2/Mục tiêu:
-- Thực hiện cơ bản đúng các động tác đã họccủa bài TD phát triển chung.
- Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức".YC biết cách chơi và tham gia chơi được.
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi. 
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, khớp gối, hông.
* Trò chơi" Lên bờ, xuống ao".
 1-2p
 100m
 1-2p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:
- Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.
+ Nội dung kiểm tra: Mỗi HS sẽ thực hiện cả 8 động tác của bài thể dục đã học.
+ Phương pháp kiểm tra: GV gọi mỗi đợt 4-5 HS lên thực hiện 1 lần cả bài thể dục, dưới sự điều khiển của GV.
+ Đánh giá: Theo mức độ thực hiện động tác của HS .
- Trò chơi “lò cò tiếp sức".
GV cùng HS nhắc lại cách chơi, cho 1-2 tổ chơi thử để HS nhớ lại cách chơi.Sau đó chơi chính thức có phân thắng thua.
18-20p
 2-4p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
X X -------------> P
X X -------------> P
X X -------------> P
X X -------------> P
 r
III.Kết thúc:
- GV nhận xét phần kiểm tra đánh giá xếp loại.
- Vể nhà ôn bài thể dục phát triển chung vào buổi sáng.
 2-3p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
	 Ngày 06 tháng 12 năm 2010
	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 17: Tiết 33
1/Tên bài: TRÒ CHƠI"CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN".
2/Mục tiêu:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái.YC thực hiện được động tác đi đêu vòng phải, vòng trái.
- Học trò chơi" Chạy tiếp sức theo vòng tròn".YC biết cách chơi và tham gia chơi được.
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi. 
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2.
- Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung.
 1-2p
 100m
 1-2p
2lx8nh
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
đI.Cơ bản:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái.
+ Cả lớp tập luyện dưới sự hướng dẫn của GV.
+ Chia tổ tập luyện theo từng khu vực dưới sự hướng dẫn của tổ trưởng.
+ Cho từng tổ lên biểu diễn đi đều vòng phải, vòng trái.
- Học trò chơi" Chạy tiếp sức theo vòng tròn".
GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và nội quy chơi, sau đó cho HS chơi thử 1-2 lần, rồi cho cả lớp chơi chính thức.
 8-10p
2-3 lần
2-3 lần
 1 lần
10-12p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
 C
 o
 o
 o 
 o o 
A o o B
 r
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học.
- Về nhà ôn các nội dung ĐHĐN đã học.
 1-2p
 1-2p
 1p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
	 Ngày 13 tháng 12 năm 2010
	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 17: Tiết 34
1/Tên bài: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI - TRÒ CHƠI.
2/Mục tiêu:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái.YC thực hiện được động tác đi đêu vòng phải, vòng trái.
- Học trò chơi" Chạy tiếp sức theo vòng tròn".YC biết cách chơi và tham gia chơi được.
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi. 
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông,vai.
- Kiểm tra bài cũ: Giậm chân tại chỗ, đi đều.
 1-2p
 100 m
 1-2p
 1-2p
 4 HS
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái.
+ Tập luyện theo tổ ở các khu vực đã phân công.HS thay nhau điều khiển cho các bạn tập.
+ GV đi đến từng tổ sửa sai cho HS, nhắc nhở các em tập luyện.
* Thi giữa các tổ dưới sự điều khiển của GV.
- Chơi trò chơi"Chạy tiếp sức theo vòng tròn".
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi. Cho HS chơi thử rồi chơi chính thức.
 6-10p
 1 lần
 7-9p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
 C
 o
 o
 o 
 o o 
A o o B
 r 
III.Kết thúc:
- Đi thành hàng dọc theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét kết quả giờ học.
- Về nhà ôn các động tác ĐHĐN đã học.
 1-2p
 1-2p
 X X
 X X
 X r X
 X X
 X X
	 Ngày 13 tháng 12 năm 2010
	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 18: Tiết 35
1/Tên bài: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
2/Mục tiêu: 
- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Chơi trò chơi"Chạy tiếp sức theo vòng tròn". YC biết cách chơi và tham gia chơi được.
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi. 
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS chạy chậm thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Ôn các động tác của bài thể dục đã học.
- Trò chơi"Số chẳn số lẽ".
 1-2p
 100 m
2lx8nh
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Chia lớp thành các tổ tập luyện theo khu vực đã qui định.Các tổ trưởng điều khiển tổ của mình tập.
GV quan sát để sửa sai hoặc giúp đỡ HS thực hiện chưa tốt.
- Thi đi đếu theo 2 hàng dọc, lần lượt từng tổ lên thực hiện.
- Chơi trò chơi"Chạy tiếp sức theo vòng tròn".
GV nhắc lai cách chơi rồi mới cho HS chơi.
 10-12p
 2-5p
 1 lần
 6-8p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
 C
 o
 o
 o 
 o o 
A o o B
 r 
III.Kết thúc:
- Đi thường theo nhịp và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét, đánh giá kết quả bài học.
- Về nhà ôn động tác đi đều.
 1-2p
 2-3p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
	 Ngày 20 tháng 12 năm 2010
	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 18: Tiết 36	
1/Tên bài: SƠ KẾT HỌC KÌ I. 
2/Mục tiêu: 
- Sơ kết học kì I. Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong HKI.
- Chơi trò chơi"Chạy tiếp sức theo vòng tròn".YC biết cách chơi và tham gia chơi được.
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi. 
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
- Chơi trò chơi"Kết bạn"
* Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
 1-2p
 100 m
 1-2p
2lx8nh
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:
- Sơ kết học kì I.
GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì(kể cả tên gọi, cách thực hiện).
+ Khi sơ kết và nhắc lại các kiến thức kĩ năng trên, GV chọn một số em thực hiện các động tác đã học.
+ Sau đó GV có thể nhận xét, kết hợp nêu những sai lầm thường mắc và cách sửa để HS nắm được động tác kĩ thuật.
- Trò chơi"Chạy tiếp sức theo vòng tròn".
Cả lớp cùng chơi dưới sự điều khiển của GV.
 10-12p
 5-7p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
 C
 o
 o
 o 
 o o 
A o o B
 r 
III.Kết thúc:
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét.
- Về nhà ôn bài thể dục và các động tác RLTTCB.
 1-2p
 1-2p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
	 Ngày 20 tháng `12 năm 2010
	 	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 19: Tiết 37
1/Tên bài: TRÒ CHƠI"ĐUA NGỰA" VÀ "LÒ CÒ TIẾP SỨC".
2/Mục tiêu: 
- Thực hiện được động tác đi đều, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức". YC biết được cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động.
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi. 
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
- Trò chơi khởi động: Chạy ngược chiều theo tín hiệu.
 1-2p
 100 m
 1-2p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:s 
- Chơi trò chơi"Đua ngựa".
GV nhắc lại cách chơi, quy định chơi, cho HS chơi thử 1 lần, rồi mới chơi chính thức.
* Ôn đi đếu 2-4 hàng dọc và đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức".
Cho HS nhắc lại cách chơi rồi mới chơi.
 5-7p
 5p
 6-8p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
X X -------------> P
X X -------------> P
X X -------------> P
X X -------------> P
 r 
III.Kết thúc:
- Đi thường vừa đi vừa hát vừa thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết quả bài học.
- Về nhà ôn động tác đi đều.
 1-2p
 1-2p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
	 Ngày 11 tháng 01 năm 2010
	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 19: Tiết 38	
1/Tên bài: TUNG VÀ BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI"BÓNG CHUYỀN SÁU".
2/Mục tiêu: 
- Biết cách tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Làm quen với trò chơi"Bóng chuyền sáu". YC biết được cách chơi và tham gia được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi.Dây nhảy, bóng.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
- Trò chơi khởi động: Chạy ngược chiều theo tín hiệu.
 1-2p
 1000 m
 1-2p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.
+ Các tổ tập luyện theo khu vực đã qui định, do tổ trưởng điều khiển.
+ GV đi lại quan sát và sửa sai cho HS.
* Thi đua giữa các tổ với nhau 1 lần.GV biểu dương tổ tập đúng.
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.
* Chọn một số em nhảy tốt lên biểu diễn.
- Làm quen với trò chơi "Bóng chuyền sáu"
GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi và qui định khu vực chơi.Chơi thử 1-2 lần, rồi chơi chính thức.
 8-10p
 4-5p
 3p
 5-7p
 7-9p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
 X X
 X X
 X X
 X X
 r
III.Kết thúc:
- Đi thường thả lỏng tích cực, hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết quả bài học.
- Về nhà ôn động tác tung và bắt bóng.
 1-2p
 1-2p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
	 Ngày 15 tháng 01 năm 2010
	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 20: Tiết 39
1/Tên bài: TUNG VÀ BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI"BÓNG CHUYỀN SÁU".
2/Mục tiêu:
- Thực hiện được tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Trò chơi"bóng chuyền sáu". YC biết được cách chơi và tham gia chơi được.
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi, bóng 4 quả.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
- Trò chơi"Kết bạn".
 1-2p
 100m
 1-2p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.
+ Các tổ tập luyện theo khu vực đã qui định, do tổ trưởng điều khiển.
+ GV đi lại quan sát và sửa sai cho HS.
* Thi đua giữa các tổ với nhau 1 lần.GV biểu dương tổ tập đúng.
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.
* Chọn một số em nhảy tốt lên biểu diễn.
- Chơi trò chơi "Bóng chuyền sáu"
GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi và qui định khu vực chơi.Chơi thử 1-2 lần, rồi chơi chính thức.
 8-10p
 4-5p
 3p
 5-7p
 7-9p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
 X X
 X X
 X X
 X X
 r
III.Kết thúc:
- Chạy chậm thả lỏng tích cực, hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết quả bài học.
- Về nhà ôn động tác tung và bắt bóng.
 1-2p
 1-2p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
	 Ngày 18 tháng 01 năm 2010
	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 20: Tiết 40
1/Tên bài: TUNG VÀ BẮT BÓNG - NHẢY DÂY.
2/Mục tiêu: 
- Thực hiện được tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Chơi với trò chơi"Bóng chuyền sáu". YC biết được cách chơi và tham gia chơi được.
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi, bóng 4 quả.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
- Trò chơi"Chuyền bóng".
 1-2p
 100m
 1-2p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.
+ Các tổ tập luyện theo khu vực đã qui định, do tổ trưởng điều khiển.
+ GV đi lại quan sát và sửa sai cho HS.
* Thi đua giữa các tổ với nhau 1 lần.GV biểu dương tổ tập đúng.
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.
* Chọn một số em nhảy tốt lên biểu diễn.
- Chơi trò chơi "Bóng chuyền sáu"
GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi và qui định khu vực chơi.Chơi thử 1-2 lần, rồi chơi chính thức.
 8-10p
 4-5p
 3p
 5-7p
 7-9p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
 X X
 X X
 X O O X
 X X
 X X
 r
 X X
 X X
 X O O X
 X X
 X X
III.Kết thúc:
- Đi chậm thả lỏng toàn thân, kết hợp hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết quả bài học.
- Về nhà ôn động tác tung và bắt bóng.
 1-2p
 1-2p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
	 Ngày 22 tháng 01 năm 2010
	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 21: Tiết 41
1/Tên bài: TUNG VÀ BẮT BÓNG, NHẢY DÂY BẬT CAO.
2/Mục tiêu: 
- Thực hiện được động tác tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người (có thể tung bóng bằng một tay, hai tay và bắt bóng bằng hai tay)
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ.
- Chơi trò chơi"Bóng chuyền sáu". YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn.GV chuẩn bi còi, bóng, mỗi em 1dây nhảy.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- khởi động xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối.
- Thực hiện động tác chao dây rồi bật nhảy tại chỗ nhẹ nhàng.
- Chơi trò chơi"Kết bạn".
 1-2p
 1-2p
 1-2p
 2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:
- Ôn và tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
Các tổ tập luyện theo khu vực đã qui định, dưới sự hướng dẫn của các tổ trưởng.
* Lần cuối tập cho các tổ thi đua với nhau 1 lần. GV biểu dương những tổ có nhiều đôi làm đúng.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
Phương pháp tổ chức tập luyện như trên.
- Làm quen nhảy bật cao.
GV làm mẫu và gingr giải ngắn gọn, sau đó cho HS bật thử một lần bằng cả hai chân.
- Chơi trò chơi"Bóng chuyền sáu".
GV cùng HS nhắc lại cách chơi, quy định chơi, sau đó cho HS chơi.
 5-7p
 6-8p
 5-7p
 5-7p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
 X X
 X X
 X O O X
 X X
 X X
III.Kết thúc:
- Đứng tại chỗ thả lỏng tích cực, sau đó cúi gập người, rung hai vai hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
- Về nhà ôn động tác tung và bắt bóng.
 2-3p
 2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
	 Ngày 25 tháng 01 năm 2010
	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 21: Tiết 42 
1/Tên bài: NHẢY DÂY- BẬT CAO, TRÒ CHƠI"TRỒNG NỤ TRỒNG HOA"
2/Mục tiêu:
- Thực hiện được động tác tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người (có thể tung bóng bằng một tay, hai tay và bắt bóng bằng hai tay)
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ. 
- Làm quen trò chơi"Trồng nụ trồng hoa". YC biết cách chơi và tham gia chơi được.
 3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn.GV chuẩn bi còi, bóng, mỗi em 1dây nhảy.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Lớp chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối.
- Chơi trò chơi"Mèo đuổi chuột".
 1-2p
 100 m
 1p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
Các tổ tập theo khu vực đã qui định, dưới sự chỉ huy của tổ trưởng.
GV đi lại quan sát và sửa sai, giúp đỡ HS thực hiện chưa đúng.
* Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
Phương pháp tổ chức tập luyện tương tự như trên.
- Tiếp tục làm quen nhảy bật cao tại chỗ.
GV làm mẫu cách nhún lấy đà và bật nhảy, sau đó cho HS bật nhảy một số lần bằng cả hai chân, khi rơi xuống làm động tác hoãn xung.
- Làm quen trò chơi"Trồng nụ trồng hoa".
GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi và qui định chơi.
Chia lớp thành các đội chơi đều nhau và cho nhảy thử một vài lần rồi chơi chính thức.
 5-7p
 5-7p
 6-8p
 5-7p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
 X X
 X X
 X O O X
 X X
 X X
 r
III.Kết thúc:
- Chạy chậm thả lỏng hít thở sâu tích cực.
- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét và đánh giá kết quả giờ học.
- Về nhà nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
 2-3p
 2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
	 Ngày 29 tháng 01 năm 2010
	 GV: Trần Thành
GIÁO ÁN TD5 Tuần 22: Tiết 43
1/Tên bài: NHẢY DÂY - PHỐI HỢP MANG VÁC, TC"TRỒNG NỤ TRỒNG HOA"
2/Mục tiêu: 
- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
- Thực hiện được động tác bật cao.
- Thực hiện tập phối hợp chạy - mang vác.
- Chơi trò chơi"Trồng nụ trồng hoa". YC biết cách chơi và tham gia chơi được.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn.GV chuẩn bi còi, bóng, mỗi em 1dây nhảy.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Lớp chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối.
- Chơi trò chơi"Nhảy lướt sóng".
 1-2p
 100 m
 1-2p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản:
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
Các tổ tập theo khu vực đã qui định, dưới sự điều khiển của các tổ trưởng.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
Phương pháp tổ chức tập luyện theo từng nhóm.Lần cuối tổ chức thi đua giữa các tổ, nhảy tính theo thời gian xem tổ nào nhảy được nhiều lần nhất.
- Tập bật cao và tập chạy- mang vác.
Tập bật cao theo tổ.GV làm mẫu cách bật nhảy với tay lên cao chạm vào vật chuẩn, sau đó cho HS bật nhảy thử một vài lần, rồi mới bật chính thức theo lệnh c

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12239671.doc