Giáo án Tin học 8 - Bài 11 - Giải toán và vẽ hình phẳng với Geogebra

TUẦN 22

Tiết 43 Bài 11

GIẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA

(tiết 1)

I/ MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS biết cách sử dụng phần mềm để thực hiện được các tính toán trên đa thức.

- Biết tên các hàm tính toán trên đa thức.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm Geogebra giải toán.

3. Thái độ

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực tư duy.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực hợp tác.

II/ CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, máy chiếu, tài liệu tham khảo.

2. Học sinh: Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Đồ dùng học tập.

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 26/12/2020 Lượt xem 613Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 11 - Giải toán và vẽ hình phẳng với Geogebra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 07/01/2018	 Ngày giảng: 8A:  /  / 2018	8B:  /  / 2018
TUẦN 22
Tiết 43	Bài 11
GIẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA 
(tiết 1)
I/ MỤC TIÊU	
1. Kiến thức
HS biết cách sử dụng phần mềm để thực hiện được các tính toán trên đa thức.
Biết tên các hàm tính toán trên đa thức.
2. Kỹ năng
Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm Geogebra giải toán.
3. Thái độ
Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
4. Định hướng phát triển năng lực
Năng lực tư duy.
Năng lực giải quyết vấn đề.
Năng lực hợp tác.
II/ CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, máy chiếu, tài liệu tham khảo.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Đồ dùng học tập.
III/ PHƯƠNG PHÁP
Đặt vấn đề, đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận.
Gv quan sát, hướng dẫn các nhóm thảo luận, nhận xét công việc của từng nhóm.
IV/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
Ổn định tổ chức
8A	8B	
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra 15 phút.
Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1. Tìm hiểu bài
Yêu cầu học sinh đọc nội dung dẫn vào bài?
Hỏi: Trong hình 2.27 có bao nhiêu đối tượng toán học đã được tạo ra?
Hỏi: a, b là các đổi tượng gì? Tự do hay phụ thuộc?
Hỏi Điểm A là đối tượng tự do hay phụ thuộc?
Quan sát hình 2.28 có các đối tượng: các điểm A, B, C, đường thẳng d hãy chọn mệnh đề đúng.
- 1 học sinh đọc. Lớp lắng nghe.
- 3 đối tượng.
Hoạt động 2. Tìm hiểu các phép tính trên đa thức
Toàn bộ các tính toán với đa thức của mục này và các mục sau đều làm việc trên cửa sổ CAS và phải được thực hiện trong chế độ tính toán chính xác.
Hỏi: Khi viết lệnh cần chú ý điều gì?
- Khai triển các biểu thức có chứa tích hoặc lũy thừa em sử dụng lệnh như thế nào?
Hỏi: Phân tích đa thức thành tích của các biểu thức em dùng lệnh gì
Hỏi: em hãy nêu ba lệnh áp dụng cho các phép chia đa thức?
Hỏi: Dựa vào bảng một số lệnh em hãy nêu ngắn gọn một số lệnh làm việc chính với đa thức.
- Minh họa sử dụng phần mềm Geogebra. 
- Lắng nghe.
- Cần ghi đủ phép nhân giữa hai biến của đa thức
- Expand[]
- Factor[] trong số hữu tỉ, iFactor cho số vô tỉ.
- Các phép chia đa thức:
+ Div tính thương;
+ Mod tính số dư;
+ Division tính cả thương và số dư.
- Bảng SGK trang 94.
- Quan sát, thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên
1. Các phép tính trên đa thức
- Nháy nút = để thiết lập chế độ tính toán chính xác.
- Cần ghi đủ phép nhân giữa hai biến của đa thức khi viết lệnh.
Ví dụ: 2xy phải viết là 2x*y.
- Khai triển các biểu thức có chứa tích hoặc lũy thừa: Sử dụng lệnh 
Expand[]
- Phân tích đa thức thành tích của các biểu thức sử dụng lệnh Factor[] trong số hữu tỉ, iFactor cho số vô tỉ.
- Các phép chia đa thức:
+ Div tính thương;
+ Mod tính số dư;
+ Division tính cả thương và số dư.
- Bảng SGK trang 94, 95.
Củng cố 
? Hãy nêu các lệnh làm việc chính với đa thức trong Geogebra
Hướng dẫn về nhà
- Về nhà học bài, kết hợp SGK, tiết sau học tiếp.
V/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 07/01/2018	 Ngày giảng: 8A:  /  / 2018	8B:  /  / 2018
Tiết 44
	Bài 11
GIẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA (tiết 2)
I/ MỤC TIÊU	
1. Kiến thức
HS biết cách sử dụng phần mềm để thực hiện được các tính toán trên phân thức đại số, giải phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn số.
2. Kỹ năng
Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm Geogebra giải toán.
3. Thái độ
Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
4. Định hướng phát triển năng lực
Năng lực tư duy.
Năng lực giải quyết vấn đề.
Năng lực hợp tác.
II/ CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, máy chiếu, tài liệu tham khảo.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Đồ dùng học tập.
III/ PHƯƠNG PHÁP
Đặt vấn đề, đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận.
Gv quan sát, hướng dẫn các nhóm thảo luận, nhận xét công việc của từng nhóm.
IV/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
Ổn định tổ chức
8A	8B	
Kiểm tra bài cũ
Kết hợp trong giờ học.
Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1. Các phép tính trên phân thức đại số
Toàn bộ các tính toán với phân thức đại số của mục này và các mục sau đều làm việc trên cửa sổ CAS và phải được thực hiện trong chế độ tính toán chính xác.
Hỏi: Khi viết lệnh cần chú ý điều gì?
- Khai triển các biểu thức là phân thức đại số ta thực hiện như thế nào?
Hỏi: Với các phép tính trên phân thức đại số, phần mềm sẽ tính toán như thế nào?
- Minh họa sử dụng phần mềm Geogebra. 
- Lắng nghe.
- Dấu lũy thừa được dùng với kí hiệu ^
- Nhập phân thức đại số trong cửa sổ CAS
- Phần mềm sẽ tính toán tự động, khai triển và rút gọn nếu có thể được.
- Quan sát, thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
2. Các phép tính trên phân thức đại số
- Dấu lũy thừa được dùng với kí hiệu ^
Ví dụ: x2 phải viết là x^2.
- Phải thêm dấu ngoặc đơn đối với tử và mẫu là đa thức khi viết lệnh.
Hoạt động 2. Giải phương trình và bất phương trình một ẩn
Hỏi: Để giải phương trình và bất phương trình một ẩn ta sử dụng lệnh gì?
Hỏi: Hãy nêu ý nghĩa lệnh Solve[] và Solutions[]?
- Minh họa sử dụng phần mềm Geogebra
- Để giải phương trình và bất phương trình một ẩn ta sử dụng lệnh 
- Trả lời câu hỏi theo ý hiểu.
- Quan sát, thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
3. Giải phương trình và bất phương trình một ẩn
- Lệnh Solve[] hoặc Solve[] cho kết quả là các nghiệm của phương trình hoặc bất phương trình.
- Lệnh Solutions[] hoặc Solutions [] cho kết quả là tất cả các giá trị nghiệm của phương trình hoặc bất phương trình.
- Các lệnh Solutions và Solve cũng dùng để giải các phương trình, bất phương trình bậc cao và có nhiều ẩn số.
Củng cố 
? Khi thực hiện các phép tính trên phân thức đại số cần lưu ý những điều gì?
? Hãy nêu các lệnh làm việc chính để giải phương trình và bất phương trình trong Geogebra
Hướng dẫn về nhà
- Về nhà học bài, kết hợp SGK, tiết sau học tiếp.
V/ RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 11 GIAI TOAN VA VE HINH PHANG VOI GEOGEBRA Tiet 1 2_12267166.doc