Giáo án Tuần 14 - Khối lớp 4

Hoạt động ngoài giờ:Âm nhạc

TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC

I . Mục tiêu:

 - Giúp hs nhớ lại các bài hát đã học

- HS biết hát kết hợp vỗ đệm theo bài hát, biết vận động phụ họa theo bài hát.

 - Giúp HS biểu diễn tự nhiên, mạnh dạn trước đám đông.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

 - Đàn phím điện tử.

 - Băng nhạc , máy nghe.

2. Học sinh:

 - Biểu diễn và hát tốt các bài hát đã học .

III. Hoạt động Dạy - Học:

 

docx 9 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 312Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tuần 14 - Khối lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 14
Thứ hai ngày 4 thỏng 12 năm 2017
Hoạt động ngoài giờ:Âm nhạc
TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC
I . Mục tiêu:
 - Giỳp hs nhớ lại cỏc bài hỏt đó học 
- HS biết hỏt kết hợp vỗ đệm theo bài hỏt, biết vận động phụ họa theo bài hỏt.
 - Giúp HS biểu diễn tự nhiờn, mạnh dạn trước đám đụng.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
	- Đàn phím điện tử.
 - Băng nhạc , mỏy nghe.
2. Học sinh:
	- Biểu diễn và hát tốt các bài hát đã học .
III. Hoạt động Dạy - Học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định tổ chức: 
- Kiểm tra sĩ số HS, luyợ̀n thanh
2. Kiểm tra:
 KT trong quá trình ụn tọ̃p
3. Bài mới: 
- Giới thiệu nội dung tiết học, ghi đầu bài.
* Hoạt động 1: Tập biểu diễn các bài hát đã học gụ̀m: Em yờu hòa bình
Bạn ơi lắng nghe
Trờn ngựa ta phi nhanh
Khăn quàng thắm mói vai em
Cũ lả
- Cho hs nghe lại giai điợ̀u của cả 5 bài hát đã học 
- Cho HS lên biểu diễn tự chọn 1 trong các bài hát đã học .
- GV đệm đàn, đánh giá, nhận xét.
 4. Củng cố - dặn dò:
- Công bố điểm, nhận xét, đánh giá quá trình học tập của HS trong học kỳ. 
-Nhắc các em cố gắng hơn nữa trong học tập.
- HS chào+ hỏt.
- Nghe. 
- Nghe.
- Hs kờ́t nhóm từ 4- 5 em lờn biờ̉u diờ̃n 
- HS lắng nghe 
IV. Phần rút kinh nghiệm tiết dạy:
__________________________________________
Thứ ba ngày 5 thỏng 12 năm 2017
Hoạt động ngoài giờ: Thể dục
HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHƠI CỜ VUA
Nhiệm vụ:
1:nhằm trang bị cho học sinh nắm vững cỏc nước đi đặc biệt của tốt và vua
2:trang bị cho học hiểu được cỏch thức bắt tốt qua đường và nhập thành
Yờu cầu:
1:người học phải chăm chỳ nghe giảng và tiếp thu bài 
2:trong giờ học phải nghiờm tỳc chấp hành những nội qui qui định của lớp học
I:Bảng phõn phối nội dung giảng dạy theo thời gian:
TT
Nội dung
Thời gian
(phỳt)
Hỡnh thức tổ chức và phương phỏp giảng dạy
1
Phần mở đầu
 Nhận lớp,điểm danh,giới thiệu nội dung bài học
10
2
Phần cơ bản:
a)Luật di chuyển quõn(tiếp theo).cỏc nước đi đặc biệt của tốt và vua
b)Đấu tập
15
70
Thuyết trỡnh,giảng giải,minh họa bằng bàn cờ treo
Sinh viờn thi đấu với nhau.
3
Kết thỳc
Nhận xột,đỏnh giỏ và cho bài tập về nhà
5
II:Nội dung giảng dạy cụ thể theo thời gian.
1:luật di chuyển quõn(tiếp theo):cỏc nước đi đặc biệt của tốt và vua:(bắt tốt qua đường và nhập thành)
1.1:Bắt tốt qua đường
 Khi Tốt đối phương từ vị trớ ban đầu tiến hai ụ vượt qua ụ cờ đang bị Tốt bờn cú lượt đi kiểm soỏt, thỡ Tốt bờn cú lượt đi cú thể bắt Tốt đối phương vừa đi hai ụ như khi Tốt đú thực hiện nước đi một ụ. Nước bắt này chỉ cú thể thực hiện ngay sau nước tiến Tốt hai ụ và được gọi là “bắt Tốt qua đường”. 
1.2: Khi một Tốt tiến tới hàng ngang cuối cựng nú phải được đổi thành Hậu, hoặc Xe, hoặc Tượng, hoặc Mó cựng màu, ngay trong nước đi này. Sự lựa chọn để đổi quõn của đấu thủ khụng phụ thuộc vào cỏc quõn đó bị bắt trước đú. Sự đổi Tốt thành một quõn khỏc được gọi là “phong cấp” cho Tốt và quõn mới cú hiệu lực nga
2:Nhập thành
Nhập thành” đõy là một nước đi của Vua và một trong hai Xe cựng màu, trờn cựng hàng ngang, đều tớnh chung là một nước đi của Vua và được thực hiện như sau:
Vua di chuyển ngang hai ụ từ vị trớ ban đầu sang phớa Xe tham gia nhập thành, tiếp theo Xe núi trờn di chuyển nhảy qua Vua tới ụ cờ quõn Vua vừa đi qua.
2.1: Khụng được phộp nhập thành:
[a]. Nếu Vua đó di chuyển rồi
[b]. Nếu Xe phớa nhập thành đó di chuyển rồi.
2.2 Tạm thời chưa được nhõùp thành:
{a}. Nếu ụ Vua đang đứng, ụ Vua phải đi qua hoặc ụ Vua định tới đang bị một hay nhiều quõn của đối phương tấn cụng.
[b]. Nếu giữa Vua và quõn Xe định nhập thành cú quõn khỏc đang đứng.
[c]. Quõn Vua được coi là “bị chiếu” nếu như nú bị một hay nhiều quõn của đối phương tấn cụng, thậm chớ cả khi những quõn này khụng thể tự di chuyển.Việc thụng bỏo nước chiếu Vua là khụng bắt buộc.
2.3 Cỏc quõn khụng được phộp di chuyển nếu nước đi đú đặt Vua hoặc để Vua của mỡnh ở thế bị chiếu.
3:Đấu tập:Hai người một bàn thi đấu với nhau
IV. Phần rút kinh nghiệm tiết dạy:
__________________________________________
Thứ tư ngày 6 thỏng 12 năm 2017
Hoạt động ngoài giờ: Mĩ thuật
TẬP TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
I/ Mục đớch yờu cầu:
KT: Hiểu vẻ đẹp và làm quen với ứng dụng của đường diềm.
KN: Biết cỏch vẽ và vẽ trang trớ được đường diềm theo ý thớch,biết sử dụng đường diềm vào cỏc bài trang trớ ứng dụng.
TĐ: HS cú ý thức làm đẹp trong cuộc sống.
II/ Chuẩn bị:
-GV: SGK
+Một số đường diềm( cỡ to) và đồ vật cú trang trớ đường diềm.
+Một số bài vẽ trang trớ đường diềm của HS cỏc lớp khỏc.
-HS: SGK
+ Giấy vẽ hoặc vở thực hành.
+ Bỳt chỡ,thước kẻ,tẩy,compa,màu vẽ.
III/Cỏc họat động dạy học:
1/Ổn định:
2/Bài cũ:
+Kiểm tra ĐDcủa HS.
-GV chấm 1số vở thực hành tiết trước củaHS
-NX –Đỏnh giỏ.
A/Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi chỳ
*HĐ1: Quan sỏt,nhận xột.
-GV cho HS QS một số hỡnh ảnh ở H1 trang 32 và gợi ý.
-Em thấy đường diềm được trang trớ ở những đồ vật nào?
-Ngoài những đồ vật H1 trang 32 em cũn biết những đồ vật nào được trang trớ bằng đường diềm?
-Những họa tiết nào được sử dụng để trang trớ đường diềm.
- Cỏch sắp xếp họa tiết như thế nào?
-Em cú nhận xột gỡ về màu sắc của cỏc đường diềm ở H1?
*GV túm tắt:
-Đường diềm thường dựng để trang trớ khăn,ỏo,quạt,ấm chộn
-Đường diềm dựng để trang trớ sẽ làm cho đồ đẹp hơn.
-Họa tiết để trang trớ đường diềm rất phong phỳ: hoa,lỏ,chim..
-Cú nhiều cỏch sắp xếp họa tiếtthành đường diềm.
-Cỏc họa tiết giống nhau thường được vẽ bằng nhau và vẽ cựng màu.
*HĐ2: Cỏch trang trớ đường diềm:
-GV gợi ý cỏch vẽ:
+Tỡm chiều dài,chiều rộng của đường diềm cho vừa với tờ giấy và kẻ hai đường thẳng cỏch đều nhau, sau đú chia khoảng cỏch đều nhau rồi kẻ cỏc đường trục.
+vẽ cỏc hỡnh mảng trang trớ khỏc nhau sao cho cõn đối,hài hũa.
+Vẽ màu theo ý thớch ,cú đậm,cú nhạt,nờn sử dụng 3-5màu.
+GV vẽ lờn bảng một hoặc 2họa tiết và vẽ màu khỏc nhau để gợi ý choHS.
*HĐ3:Thực hành.	 
-HS làm bài theo cỏ nhõn và cú thể choHS làm bài tập thể thành đường diềm .
-Đối với những HS cũn lỳng tỳng,GV nờn HD và gợi ý cỏch trang trớ và tụ màu cho phự hợp.
*HĐ4 :Đỏnh giỏ sản phẩm và nhận xột. 
-HS trả lời
-Tranh mẫu.
-HS tự thực hành 
-HS khỏ ,giỏi:chọn và sắp xếp họa tiết cõn đối phự hợp với đường diềm,tụ màu rừ hỡnh chớnh phụ.
4.Củng cố:
-GV cựng HS chọn một số bài trang trớ đường diềm(theo nhúm) và một số bài trang trớ đồ vật đẹp treo lờn bảng để HS Nx.
-GV NX đỏnh giỏ cỏc bài của HS.
-Động viờn khớch lệ những HS hũan thành bài vẽ.
IV. Phần rút kinh nghiệm tiết dạy:
__________________________________________
Thứ sỏu ngày 8 thỏng 12 năm 2017
Hoạt động ngoài giờ: Kĩ năng sống
RẩN LUYỆN KĨ NĂNG Xẫ DÁN TRANH
Mục đớch – yờu cầu:
Kiến thức:
Trẻ nhận biết một số loài hoa, loài cõy thường được trang trớ trong ngày tết.
Trẻ biết lợi ớch của cỏc loài hoa.
Kĩ năng:
Trẻ biết sử dụng cỏc kỹ năng xộ, dỏn đó học: xộ nột thẳng, nột cong, xộ vụn, dỏn theo vệt chấm hồ, bụi hồ vào mặt sau để dỏn.
Trẻ biết sử dụng phối hợp cỏc kỹ năng xộ để tạo thành một cành hoa hoàn chỉnh.
Biết sử dụng màu sắc phự hợp cho từng loại hoa và màu sắc thõn cành phự hợp.
Trẻ cú kỹ năng sỏng tạo trong từng bức tranh hoa của trẻ.
Thỏi độ:
Cú thỏi độ tớch cực trong việc tạo ra cỏi đẹp và yờu quý cỏi đẹp.
Biết yờu quý và bảo vệ cỏc loài hoa.
Chuẩn bị:
Khụng gian:
Trong lớp học thoỏng mỏt, rộng rói, đủ ỏnh sỏng.
Đồ dựng của cụ
Đĩa nhạc cú bài hỏt: “Mựa xuõn”- Hoàng Yến, “Bụng hoa mừng cụ”- Trần Thị Duyờn, “Màu hoa”- Hồng Đăng.
3 bức tranh hoa mựa xuõn:
Một tranh mẫu xộ dỏn cành hoa mai, bố cục ngang.
Một tranh xộ dỏn cành đào trong chậu, bố cục dọc.
Một tranh xộ dỏn hoa hướng dương.
Đồ dựng của trẻ
Hồ dỏn
Giấy màu , nhiều màu sắc.
Giấy A4 đủ cho từng trẻ.
Giấy nhỏ để lau bớt hồ.
Khăn lau tay.
Bỳt màu.
Tiến trỡnh hoạt động.
Ổn định, giới thiệu:
Cho trẻ hỏt bài hỏt “Mựa xuõn”.
Trong bài hỏt mựa xuõn ở đất trời phương Nam hoa mai vàng rực rỡ,phương Bắc tràn ngập hoa đào hồng tươi. Hoa xuõn khoe sắc màu, hương thơm ngỏt đất trời, mọi người thỡ đều vui khi mựa xuõn đến.
Cụ đàm thoại cựng trẻ:
Mựa xuõn thường cú rất nhiều gỡ cỏc con?
Trẻ trả lời.
Ở nhà thỡ khi mựa xuõn đến ba mẹ thường chuẩn bị gỡ để trang trớ cho ngụi nhà của mỡnh nào?
Trẻ trả lời.
Mựa xuõn thường cú rất nhiều thứ nào là bỏnh kẹo, nào là mức nhưng một thứ khụng thể thiếu để trang trớ cho ngụi nhà chỳng mỡnh đú là hoa đấy cỏc con.
Bõy giờ cỏc con cú muốn cựng cụ xộ dỏn những bức tranh hoa mựa xuõn thật đẹp để trang trớ ngụi nhà của mỡnh khụng nào?
Trẻ trả lời.
Hoạt động trọng tõm:
Quan sỏt mẫu, đàm thoại:
Cỏc con cho cụ biết màu xuõn thường cú hoa gỡ nào?
Trẻ trả lời.(hoa mai, hoa đào, hoa cỳc, hoa hướng dương,)
Cho trẻ xem lần lược cỏc bức tranh xộ dỏn về hoa mựa xuõn và đàm thoại:
Đõy là hoa gỡ ?
Hoa gồm những bộ phận nào ?
Hoa được xộ từ những nột gỡ?
Hoa được xộ từ những màu gỡ?
Cụ nhận xột đắc trưng từng loài hoa
Hoa hướng dương cú màu vàng, nhiều cỏnh nhỏ, nhị hoa to. 
Hoa mai cú nhiều cành, cành màu nõu, cỏnh hoa mai nhỏ cú dạng hỡnh trũn, màu vàng. Mựa xuõn hoa mai thường nở ở miền Nam.
Hoa đào cú nhiều cành, cành màu nõu, cỏnh hoa mai cú màu hồng, cú dang hỡnh trũn, hơi nhọn ở đầu cỏnh hoa. Hoa đào nhiều cỏnh hơn hoa mai. Mựa xuõn hoa đào thường nở ở miền Bắc.
Hoa mai và hoa đào trong bức tranh xộ dỏn cú nhụy nhỏ nờn cỏc con cú thể dỏn cỏc cỏnh hoa xong , chỳng ta dựng bỳt màu vẽ them nhụy hoa cho hoa giống thật hơn nhộ. 
Hoa mựa xuõn cú nhiều loài và mỗi loài đều cú nột đẹp riờng nhưng tất cả đều làm cho mựa xuõn thờm tươi đẹp cỏc con phải biết yờu qỳy và bảo vệ chăm súc cỏc loài hoa khụng hỏi hoa, bẻ ành ở nơi cụng cộng.
Cụ hướng dẫn:
Cỏc con cú thớch xộ hoa mựa xuõn khụng nào?
Trẻ trả lời
Cụ hỏi ý định của trẻ: (hỏi 4-5 trẻ)
Con định xộ hoa gỡ nào? 
Xộ bằng đường nột gỡ?
Con chọn màu gỡ để xộ?
Để bức tranh thờm phần sinh động cỏc con cú thể xộ dỏn hoặc vẽ thờm những bụi cỏ dưới đấtvà ụng mặt trời, những đỏm mõy dỏn trờn bầu trời nhộ.
Vừa rồi cụ đó cho cỏc con quan sỏt rất nhiều bức tranh xộ hoa mựa xuõn như là hoa mai, hoa đào, hoa hướng dương
Cụ gợi ý cỏch xếp hỡnh trước khi dỏn: xếp hỡnh lờn giấy sao cho phự hợp rồi mới bụi hồ và dỏn. Sau khi dỏn, dựng giấy loại để đặt lờn hỡnh và thoa đều để cho bức tranh của mỡnh them đẹp và sạch hơn nhộ, cỏc con nhớ chưa nào?
Bõy giờ cỏc con hóy về vị trớ của mỡnh để bắt đầu xộ và dỏn những bức tranh thật đẹp về hoa mựa xuõn nhộ. 
Trẻ thực hiện:
Cụ đó chuẩn bị cho cỏc con rất nhiều đồ dựng cần thiết để cỏc con xộ dỏn hoa mựa xuõn cỏc con hóy dựng trớ tưởng tượng và bàn tay khộo lộo 
Trưng bày sản phẩm.
Giỏo dục: Hoa mựa xuõn cú nhiều loài và mỗi loài đều cú nột đẹp riờng nhưng tất cả đều làm cho mựa xuõn thờm tươi đẹp cỏc con phải biết yờu qỳy và bảo vệ chăm súc cỏc loài hoa khụng hỏi hoa, bẻ ành ở nơi cụng cộng.
Hoạt động kết thỳc:
Nhận xột, tuyờn dương trẻ.
Cho trẻ hỏt bài “Màu hoa” và rửa tay chuyển qua hoạt động khỏc.
IV. Phần rút kinh nghiệm tiết dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an Tuan 14 Lop 4_12210969.docx