Giỏo án Lịch Sử 9 - Năm học 2009 – 2010

PHẦN I

 LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY

Chương I:

LIẤN XỄ VÀ CÁC NƯỚC ĐỄNG ÂU SAU CHIẾN TRANH

THẾ GIỚI THỨ HAI

BàI 1:

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX

TIẾT 1: I- LIẤN XỄ:

A- MỤC TIỜU BàI HỌC: Giúp học sinh nắm được:

 1/ Kiến thức:

 - Những thành tựu to lớn của nhõn dõn Liờn Xụ trong cụng cuộc hàn gắn cỏc vết thương chiến tranh, khụi phục nền kinh tế và sau đú tiếp tục xõy dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của CNXH.

 - Những thắng lợi cú ý nghĩa lịch sử của nhõn dõn cỏc nước Đông Âu sau 1945: Giành thắng lợi trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân, tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xó hội.

 - Sự hỡnh thành hệ thế XHCN thế giới.

 2/ Tư tưởng: - Hỡnh thành cho học sinh quỏ trỡnh hỡnh thành CNXH trờn thế giới. Tin tin tưởng vào con đường xây dựng CNXH ở nước ta

 3/ Rèn luyện : Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử.

 

doc 95 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 705Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giỏo án Lịch Sử 9 - Năm học 2009 – 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u kết với nhau để thống trị và búc lột Đụng Dương, làm cho nhõn dõn ta vụ cựng khốn khổ.
	 - Những nột chớnh về diễn biến của 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ và Đụ Lương, ý nghĩa lịch sử của 3 cuộc khởi nghĩa.
 2/ Tư tưởng: GD lũng căm thự CNPX, lũng kớnh yờu tinh thần dũng cảm của nd ta.
	 3/ Kỹ năng: Rốn kỹ năng sử dụng bản đồ và phõn tớch, tổng hợp, đỏnh giỏ cỏc sự kiện LS.
B- Phương tiện dạy - học: 
	 - Giỏo ỏn, SGK, SGV.
 - Lược đồ khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ và binh biến Đụ Lương.
C- Tiến trỡnh dạy - học: 
 1/ Ổn định tổ chức.
	 2/ Kiểm tra: 
 3/ Bài mới:
	 I- TèNH HèNH THẾ GIỚI VÀ ĐễNG DƯƠNG:
? Chiến tranh thế giới 2 bựng nổ vào thời gian nào ?
? Em hóy nờu những nột chớnh của tỡnh hỡnh thế giới sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bựng nổ ?
? Tại sao Nhật lại cho quõn tiến sỏt biờn gới Việt Trung ? (Nhật muốn nhảy vào Việt Nam).
? Lỳc này tớnh hỡnh Phỏp ở Đụng Dương ntn ?
? Trước tỡnh hỡnh P’ như vậy Nhật đó làm gỡ ?
? Sau khi vào Đụng Dương Nhật tiếp tục làm gỡ ?
? Mặc dự bị Nhật ức hiếp Phỏp đó làm gỡ để thu lợi nhuận cao ?
? Với những thủ đoạn của Phỏp đó làm cho VN đứng trước tỡnh trạng gỡ ? (Khan hiếm lương thực, đúi).
? Em cú nhận xột gỡ về Đ/snd Đụng Dương ta lỳc này? 
? Vỡ sao thực dõn Phỏp và phỏt xớt Nhật thoả hiệp với nhau để cựng thống trị Đụng Dương ?
1- Thế giới:
- Ngày 01/9/1939 chiến tranh thế giới 2 bựng nổ.
+ C.õu: Thỏng 6/1940 Đức tấn cụng nước Phỏp, chớnh phủ Phỏp nhanh chúng đầu hàng.
+ C.ỏ: Nhật xõm lược Trung Quốc và tiến sỏt biờn giới Việt Trung.
2- ĐễNG DƯƠNG:P’ đứng trước 2 con đường:
+ Cỏch mạng Đụng Dương bựng chỏy.
+ Nhật hất cẳng Phỏp.
- Từ ngày 22 -> 25/9/1940 Nhật vào Lạng Sơn quõn P’ thua chạy và đầu hàng.
- Ngày 23/7/1941 “Hiệp ước phũng thủ chung Đụng Dương ” giữa P’ và Nhật được ký kết
+ Nhật lấn bước để biến Đụng Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh.
- Phỏp thực hiện những thủ đoạn gian xảo.
+ Thi hành chớnh sỏch kinh tế chỉ huy.
+ Tăng cỏc loại thuế.
+ Thu mua lương thực.
ị Nhõn dõn chịu 2 tầng ỏp bức Đ/s nd vụ cựng khổ cực.
	 	II- Những cuộc nổi dậy đầu tiờn:
? Khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra trong hoàn cảnh nào ?
? Cuộc khởi nghĩa đó diễn ra như thế nào ?
? KQ ntn ?
? Vỡ sao cuộc khởi nghĩa thất bại ?
? Khởi nghĩa Bắc Sơn cú ý nghĩa gỡ ?
? Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ diễn ra trong hoàn cảnh nào ?
? Cuộc KN diễn ra như thế nào ?
? Thực dõn Phỏp đàn ỏp đó dẫn tới hậu quả gỡ ?
? KQ ntn ?
? Vỡ sao cuộc khởi nghĩa thất bại ?
? Cuộc binh biến diễn ra trong hoàn cảnh nào ?
? Em hóy trỡnh bày lại diễn biến của cuộc binh biến ?
Giỏo viờn: Gọi học sinh trỡnh bày lại bằng lược đồ.
? KQ ntn ?
? Vỡ sao 2 cuộc khởi nghĩa & Binh biến Đụ Lương bị thất bại ?
? 2 cuộc khởi nghĩa & Binh biến Đụ Lương cú ý nghĩa gỡ ?
? Thụng qua cỏc cuộc khởi nghĩa và binh biến trờn ta cú thể rỳt ra được bài học gỡ ?
1- Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940):
- Hoàn cảnh: Phỏp thua chạy qua Bắc Sơn.
- Diễn biến:
+ Nhõn dõn tước khớ giới Phỏp trang bị cho mỡnh, giải tỏn chớnh quyền địch.
+ Ngày 27/9/1940 thành lập chớnh quyền cỏch mạng.
+ Nhật + Phỏp đàn ỏp, nhõn dõn kiờn quyết chống lại.
- Kết quả: + Cuộc KN bị T. bại.
 + Đội du kớch Bắc Sơn được T.lập.
- N. nhõn T.bại: Thời cơ mới chỉ xuất hiện tại một địa phương, địch cũn mạnh.
- í nghĩa: Khởi nghĩa đó duy trỡ một phần lực lượng trở thành lực lượng vũ trang nũng cốt của Đảng sau này.
2- Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940):
- Hoàn cảnh:
+ Phỏp thua trận ở chõu Âu yếu thế ở Đụng Dương, T.Lan đó khiờu khớch và gõy xung đột với P’ ở biờn giới Lào & CPC. 
+ TDP’ bắt lớnh VN sang Lào & CPC chết thay cho chỳng.
- Diễn biến:
+ Đờm ngày 22 rạng ngày 23/11/1940 khởi nghĩa bựng nổ hầu khắp cỏc tỉnh Nam Kỳ.
+ Chớnh quyền nhõn dõn và tũa ỏn cỏch mạng được thành lập ở nhiều vựng.
+ Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiờn xuất hiện.
+ TD Phỏp đàn ỏp ị gõy tổn thất nặng nề cho Đảng - Cỏch mạng.
- KQ: Cuộc KN bị T.bại.
* Nguyờn nhõn thất bại.
- Thời cơ chưa chớn muồi .
- Kế hoạch bị lộ, Phỏp chuẩn bị đối phú.
3- Binh biến Đụ Lương (13/01/1941):
- Binh lớnh bất bỡnh vỡ bị bắt sang Lào làm bia đỡ đạn.
- Ngày 13/01/1941: Dưới sự lónh đạo của Đội Cung binh lớnh Đồn Chợ Rạng nổi dậy chiếm Đồn Đụ Lương, định kộo lờn thành Vinh nhưngkế hoạch khụng thực hiện được.
- Thực dõn Phỏp đàn ỏp.
- KQ: Cuộc KN bị T.bại.
* NNT. bại chung: + Thời cơ chưa chớn muồi, LL địch cũn mạnh và LL chưa được t/c, chuẩn bị chưa đầy đủ.
* ý nghĩa: + Khẳng định tinh thần bất khuất của ndVN.
 + Giỏng 1 đũn phủ đầu vào TDP’ và cảnh cỏo PX Nhật.
 + Tiếng sỳng bỏo hiệu cho KN vũ trang trong toàn quốc.
* Bài học:
- Về khởi nghĩa vũ trang.
- Xõy dựng lực lượng vũ trang.
- Chiến tranh du kớch.
 4. Củng cố: 1/ Em hóy trỡnh bày cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bằng lược đồ ?
2/ Y nghĩa ,nn T.bại của 2 cuộc khởi nghĩa & Binh biến Đụ Lương ? 
 5.Dặn dũ: Đọc bài 22 phần I/ SGK/86,87,88,89.
 Tuần: 23 Ngày soạn: 09/02/09
 Tiết: 26	 Ngày dạy: 13/02/09	 
 Bài: 22 CAO TRÀO CÁCH MẠNG
 TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
A- Mục tiờu bài học:
	Giỳp học sinh nắm được:
	- Hoàn cảnh dẫn tới việc Đảng ta chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh và sự phỏt triển của lực lượng cỏch mạng sau khi Việt Minh thành lập.
	- Giỏo dục: Lũng kớnh yờu Chủ tịch Hồ Chớ Minh và lũng tin vào Đảng.
	Rốn: Học tập phõn tớch, đỏnh giỏ sự kiện lịch sử.
B- Chuẩn bị: 
	 - Giỏo viờn: Nghiờn cứu soạn bài 
 - Tranh, lược đồ khu giải phúng Việt Bắc. Ảnh đội Việt Nam tuyờn truyền giải phúng quõn.
C- Tiến trỡnh: 
 - Ổn định tổ chức.
	- Kiểm tra (15’): Em hóy nờu tỡnh hỡnh Việt Nam trong chiến tranh thế giới lần 2 ?
- Bài mới:
	 I- MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941):
? Mặt trận Việt Minh ra đời trong tỡnh hỡnh thế giới như thế nào ?
? Đứng trước tỡnh hỡnh thế giới, tỡnh hỡnh trong nước như thế nào ?
? Trước tỡnh hỡnh thế giới và trong nước Bỏc đó làm gỡ ?
? Hội nghị đó cú chủ trương gỡ ?
? Mặt trận Việt Minh ? 
? Tại sao đến lỳc này Đảng ta lại thành lập Mặt trận Việt Minh ?
? Họat động chủ yếu của Mặt trận Việt Minh là gỡ ?
? Ở Cao Bằng và một số tỉnh phớa Bắc mặt trận Việt Minh đó cú ảnh hưởng ? (Đọc phần chữ nhỏ trang 87).
? Đầu thỏng 5/1944 Tổng bộ Việt Minh đó cú Chỉ thị gỡ ? (Chỉ thị “Sắm vũ khớ đuổi thự chung” )
Giỏo viờn: Hướng dẫn cho học sinh khai thỏc Hỡnh 37.
? Mặt trận Việt Minh đó xõy dựng lực lượng chớnh trị như thế nào ? (Học sinh đọc phần chữ nhỏ).
? Năm 1942 cơ sở của Hội Cứu quốc đó phỏt triển như thế nào ? (Khắp 9 chõu đều cú Hội Cứu quốc).
? Em hóy cho biết hoạt động chủ yếu của Mặt trận Việt Minh là gỡ ?
(Chuẩn bị lực lượng chớnh trị và lực lượng vũ trang cho cỏch mạng Thỏng 8 - 1945).
1- Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh:
* Thế giới: Thỏng 6/1941 Đức tấn cụng Liờn Xụ.
- TG chia làm 2 trận tuyến: + LL chống PX
 + CNP.xớt
* Trong nước:
+ Ngày 28/1/1941 Hồ Chớ Minh về nước trực tiếp lónh đạo cỏch mạng.
- Từ ngày 10 đến 19/5/1941 Hội nghị lần thứ VIII của BCH TW Đảng họp tại Pỏc Bú ( Cao Bằng ).
- ND: + XĐ kẻ thự: P’- Nhật
 + N.vụ & khẩu hiệu: Đỏnh đuổi P’ – Nhật. tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc việt gian chia cho dõn cày, giảm tụ, giảm thuế.
 + Mặt trận: T lập mặt trận việt minh.
+ PPCM: KN vũ trang.
=> Ngày 19/5/1941 thành lập Mặt trận Việt Minh.
2- Họat động của Mặt trận Việt Minh:
* Xõy dựng lực lượng vũ trang:
- Năm 1940 T.lập đội du kớch Bắc Sơn -> Năm 1941 chuyển thành Cứu quốc quõn.
- Ngày 22/12/1944 Đội Việt Nam tuyờn truyền giải phúng quõn ra đời.
- Thỏng 5/1944 Việt Minh ra Chỉ thị “Sắm vũ khớ đuổi thự chung”
* Xõy dựng lực lượng chớnh trị:
- Cao Bằng là nơi thớ điểm xõy dựng cỏc Hội Cứu quốc (Cơ sở của Mặt trận Việt Minh).
- Năm 1943 Uỷ ban Việt Minh Cao - Bắc Lạng thành lập.
- Đảng chỳ trọng xõy dựng lực lượng chớnh trị ởnong thụn & thành thị.
- Bỏo chớ của Đảng được lưu hành rộng rói.
	4. Củng cố: Em hóy trỡnh bày hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh ?
	5. Dặn dũ: Học sinh đọc + Tỡm hiều tiếp phần cũn lại.
 Tuần: 24 Ngày soạn: 21/02/09 
 Tiết: 27 Ngày dạy: 24/02/09
 Bài 22 : CAO TRÀO CÁCH MẠNG
 TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (Tiếp)
 II- CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945:
A- Mục tiờu bài học: H/s nắm được:
 1/ Kiến thức: -Những chủ trương của Đảng sau khi Nhật đảo chớnh Phỏp và diễn biến của cao trào khỏng Nhật, tiến tới tổng khởi nghĩa thỏng 8/1945.
 2/ Tư tưởng: Gdục: Lũng kớnh yờu Chủ tịch Hồ Chớ Minh và lũng tin vào Đảng.
	 3/ Kỹ năng: Rốn: Học tập phõn tớch, đỏnh giỏ sự kiện lịch sử.
B- Phương tiện dạy - học: 
 - G. ỏn, SGK, SGV.
 - Lược đồ khu giải phúng Việt Bắc.
C- Tiến trỡnh dạy - học: 
 1/ Ổn định tổ chức.
	 2/ Kiểm tra: Em hóy trỡnh bày hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh ? Họat động chủ yếu của Mặt trận Việt Minh là gỡ ?
	 3/ Bài mới:
Hoạt động 1
? Đảo chớnh cú nghĩa là gỡ ?
? Tại sao Nhật tiến hành đảo chớnh phỏp ?
? Đầu năm 1945 tỡnh hỡnh thế giới cú sự biến đổi gỡ ?
? Tỡnh hỡnh Đụng Dương ra sao ?
? Trước tỡnh hỡnh đú Nhật đó làm gỡ ?
? Nhật đảo chớnh Phỏp như thế nào ? Kết quả ra sao ?
? Sau khi độc chiếm Đụng Dương Nhật đó làm gỡ ? (Tăng cường búc lột, bắt nhổ lỳa trồng đay, tấn cụng căn cứ cỏch mạng ...)
? Trước bộ mặt phản động của Nhật, nhõn dõn ta cú thỏi độ như thế nào ? 
Hoạt động 1
? Sau khi Nhật đảo chớnh Phỏp, Đảng ta đó cú chủ trương gỡ ?
? Tại sao Đảng Ra Chỉ thị “Nhật - Phỏp bắn nhau và hành động của chỳng ta”? 
? Tại sao Đảng ta quyết định phỏt động caotrào “Khỏng Nhật cứu nước” ?
? Cao trào khỏng Nhật cứu nước đó diễn ra như thế nào ? 
? Ở vựng Thượng du và Trung du Bắc bộ ?
? Phong trào khỏng Nhật ở cỏc thành phố và thị xó ?
? Phong trào khỏng Nhật ở nụng thụn ntn ?
? Giữa lỳc cao trào khỏng Nhật đang dõng cao Đảng đó cú sự chuẩn bị ntn cho tổng KN T8.1945 ?
? Uỷ ban lõm thời Khu giải phúng Việt Bắc đó làm gỡ ? Mục đớch ?
GV lược đồ Hỡnh 38 Giới thiệu và núi 10 c/s của việt minh.
? Em cú nhận xột gỡ về cao trào khỏng Nhật cứu nước trước ngày tổng khởi nghĩa ?
1- Nhật đảo chớnh Phỏp (9/3/1945):
a- N.nhõn:
- Thế giới: - C.Âu : Đức bị thất bại liờn tiếp, nước Phỏp được giải phúng.
- C.ỏ - Thỏi Bỡnh Dương: Nhật khốn đốn trước cỏc đũn tấn cụng của Anh & Mĩ.
- Đụng Dương: Phỏp rỏo riết chuẩn bị chờ quõn đồng minh vào sẽ nổi dậy đỏnh Nhật.
-> Nhật đảo chớnh Phỏp để độc chiếm Đụng Dương.
b- Diễn biến:
- Đờm 9/3/1945 Nhật đảo chớnh Phỏp,
c. KQ: + Phỏp nhanh chúng đầu hàng.
 + T. Lập chớnh phủ bự nhỡn, tăng cường búc lột và tấn cụng căn cứ cỏch mạng.... 
2- Tiến tới tổng khởi nghĩa thỏng 8 năm 1945:
a/ Chủ trương của Đảng: Họp hội nghị ban thường vụ TW Đảng mở rộng.
 + XĐ kẻ thự: PX Nhật.
 + Ra Chỉ thị “Nhật - Phỏp bắn nhau và hành động của chỳng ta”.
 + Phỏt động cao trào “Khỏng Nhật cứu nước”.
b/ D.biến cao trào:
- Phong trào khởi nghĩa từng phần xuất hiện ở Thượng du và trung du Bắc bộ đó giải phúng hàng loạt xó, chõu, huyện.
- Thành phố, thị xó: Việt Minh trừ khử bon tay sai 
- Nụng thụn: PT “Phỏ kho thúc, giải quyết nạn đúi”.
c/ Chuẩn bị:
- Ngày 15/4/1945 hội nghị quõn sự Bắc kỳ họp: 
 ND: + Thống nhất cỏc lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phúng quõn.
 + Phỏt triển LL vũ trang, nủa vx trang, mở trường đào tạo cỏn bộ.
- Thành lập: UB quõn sự Bắc kỳ.
- Ngày 4/6/1945 Khu giải phúng Việt Bắc ra đời.
=> NX: Diễn ra sụi nổi quyết liệt cao trào tiền khởi nghĩa đó làm tờ liệt bộ mỏy c/q bự nhỡn do Nhật giật dõy tạo nờn khớ thế sẵn sàng K/n trong cả nước.
	 4.Củng cố: Mặt trận Việt Minh ra đời đó cú tỏc động như thế nào đến cao trào khỏng Nhật cứu nước ? (Lónh đạo cao trào, tổ chức cỏc cuộc đấu tranh vũ trang khởi nghĩa từng phần ở cỏc địa phương cựng với nhiều hoạt động như phỏ kho thúc ... để tập dượt cho quần chỳng đấu tranh, giỏc ngộ quần chỳng xõy dựng căn cứ địa cỏch mạng làm nũng cốt trong việc xõy dựng lực lượng vũ trang cỏch mạng).
	 5. Dặn dũ: Học sinh học + Đọc theo Sỏch giỏo khoa.
 Tuần: 24 Ngày soạn: 21/02/09 
 Tiết: 28 Ngày dạy: 24/02/09
 Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945
 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
A- Mục tiờu bài học: Giỳp học sinh nắm được:
	1/ Kiến thức: 
 - Nhật tuyờn bố đầu hàng, tỡnh hỡnh thế giới cú lợi cho ta. Chủ tịch Hồ Chớ Minh quyết định phỏt động tổng khởi nghĩa giành chớnh quyền. Cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra nhanh chúng trong toàn quốc. Nước Việt Nam dõn chủ cộng hoà ra đời.
	 - í nghĩa lịch sử và nguyờn nhõn thắng lợi của cỏch mạng thỏng 8.
	 2/ Tư tưởng: GD Lũng kớnh yờu Đảng và lónh tụ.
	 3/ Kỹ năng: - Rốn kỹ năng sử dụng tranh ảnh, bản đồ lịch sử. 
 - Luyện kỹ năng phõn tớch, đỏnh giỏ sự kiện lịch sử.
B- Phương tiện dạy - học: 
- G. ỏn, SGK, SGV. 
	- Ảnh: Cuộc mớt tinh tại Nhà hỏt lớn Hà Nội (19/8/1945).
	- Ảnh: Hồ Chớ Minh đọc tuyờn ngụn độc lập (2/9/1945).
- Lược đồ: CMT8.
C- Tiến trỡnh dạy - học: 
 1/ Ổn định tổ chức.
	 2/ Kiểm tra: Em hóy trỡnh bày về cao trào khỏng Nhật cứu nước ?
 3/ Bài mới:
	 I- LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ:
? Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào ? (Thời cơ cỏch mạng đó xuất hiện).
? Trước tỡnh hỡnh đú Đảng đó làm gỡ ?
? Em cú suy nghĩ gỡ về chủ trương của Đảng ? (Sỏng suốt, kịp thời).
? Sau khi lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố Đảng ta đó làm gỡ để tiến tới tổng khởi nghĩa giành chớnh quyền ?
? Em hóy nờu nội dung của Đại hội ?
? Thực hiện lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa, quõn giải phúng đó làm gỡ ?
? Vỡ sao Đảng ta lại ban bố lệnh tổng khởi nghĩa (14/8/1945) ?
Gv: Nhật đầu hàng ị Nhật ở Đụng Dương hoang mang.
- LL quần chỳng đó chuẩn bị đầy đủ cao trào khỏng Nhật nổ ra rất quyết liệt.
- Hoàn cảnh: 
+ TG: - C.õu: T5. 1945 PX Đức bị tiờu diệt.
 - C.ỏ: ngày 14.8.1945 PX nhật đầu hàng.
+ Trong nước: chủ trương của Đảng:
- Ngày 14 -> 15/8/1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tõn Trào (Tuyờn Quang ).
* ND: - Quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nước.
 + Thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc.
 + Ra quõn lệnh số 1.
- Ngày 16/8/1945 Quốc dõn Đại hội họp ở Tõn Trào.
 * ND: - Tỏn thành lệnh tổng khởi nghĩa.
 - Thụng qua 10 chớnh sỏch của Việt Minh.
 - Lập Uỷ ban dt giải phúng (CP lõm thời).
 - Thư kờu gọi của Chủ tịch.
- Chiều 16/8/1945 quõn giải phúng tấn cụng Nhật ở thị xó Thỏi Nguyờn.
	 II- GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI:
? Từ khi Nhật đảo chớnh Phỏp lực lượng cỏch mạng ở thủ đụ Hà Nội như thế nào ? ( Sụi động )
? Với khụng khớ sụi nổi như vậy nd HN đó làm gỡ ? 
? Khởi nghĩa giành chớnh quyền ở HN (19/8 ) diễn ra ntn ? 
 ? Học sinh xem H 39: Em cú nhận xột gỡ về cuộc mớt tinh trong ảnh ? (Khụng khớ sụi nổi, lỏ cờ đỏ sao vàng lớn làm nền cho cuộc mớt tinh và 1 là cờ khỏc đang được kộo lờn, ảnh - Rừng cờ, biển người tham gia cuộc mớt tinh).
? KQ ntn ? 
? Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội cú ý nghĩa gỡ ? 
- Khụng khớ cỏch mạng rất sụi nổi.
- Ngày 19/8/1945 quần chỳng kộo về quảng trường nhà hỏt lớn dự mớt tinh, chuyển thành biểu tỡnh chiếm cỏc cụng sở của chớnh quyền bự nhỡn.
- KQ: Khởi nghĩa thắng lợi.
- ý nghĩa: Cổ vũ cả nước, kẻ thự hoang mang, dao động
	 III- GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC:
? Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố nd cả nước cú thỏi độ ntn ?
? cuộc khởi nghĩa giành chớnh quyền trong cả nước diễn ra ntn ?
Gv: Vua Bảo Đại thoỏi vị 30/8.
? Em cú nhận xột gỡ về cuộc tổng khởi nghĩa ? (Lực lượng, diễn biến) 
ị Khởi nghĩa thành cụng nhanh chúng (15 ngày).
- Lực lượng: Toàn dõn xuống đường (Lực lượng chớnh trị (quần chỳng), lực lượng vũ trang).
Giỏo viờn: Giới thiệu Hỡnh 40 (SGK).
- ND cả nước sụi nổi & gấp rỳt chuẩn bị
- Ngày 18/8 cỏc tỉnh BắcGiang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Q.Nam đó giành chớnh quyền.
- Ngày 23/8, Huế giành được chớnh quyền.
- Ngày 25/8, Sài Gũn giành được chớnh quyền.
- Ngày 28/8 cỏc tỉnh cũn lại giành được chớnh quyền.
- Ngày 30/8 Vua Bảo Đại đọc lời thoỏI vị.
- Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chớ Minh đọc tuyờn ngụn độc lập.
 IV- í NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYấN NHÂN THÀNH CễNG CỦA CMTHÁNG 8:
GV cho h/s thảo luận
? Đối với dõn tộc Việt Nam cỏch mạng thỏng tỏm thành cụng cú ý nghĩa gỡ ?
? Nguyờn nhõn nào dẫn đến thắng lợi của cỏch mạng thỏng tỏm ?
(Học sinh học theo sỏch giỏo khoa) 
1- í nghĩa lịch sử:
a-Trong nước: - Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dõn tộc.
 - Đập tan 2 xiềng sớch nụ lệ Phỏp – Nhật. 
 - Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm.
 - Từ 1 nước thuộc địa trở thành 1 nước độc lập.
 - Người dõn: từ địa vị nụ lệ -> người làm chủ đất nước.
 - Mở ra kỷ nguyờn mới : Kỷ nguyờn độc lập tự do.
b Q.tế: - cổ vũ phong trào giải phúng dõn tộc trờn thế giới.
- 1 dõn tộc nhược tiểu ( nhỏ) tự giải phúng khỏi ỏch đế quốc thực dõn.
2/ NNT. lợi: - Truyền thống yờu nước của dt ta.
 - Tinh thần đoàn kết .
 - Sự lónh đạo tài tỡnh, sỏng xuốt của Đảng, Bỏc.
 - Nhờ cú hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.
	4. Củng cố: Sự lónh đạo sỏng suốt của Đảng cộng sản Đụng Dương và Chủ tịch Hồ Chớ Minh trong cỏch mạng thỏng tỏm thể hiện ở những điểm nào ?
5. Dặn dũ: Học + Đọc theo Sỏch giỏo khoa.
 Tuần: 25 Ngày soạn: 01/03/09 
 Tiết: 29 Ngày dạy: 03/03/09
 CHƯƠNG IV: VIấT NAM TỪ SAU CM THÁNG TÁM ĐẾN 
TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
 Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG 
 CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946)
A- Mục tiờu bài học: Giỳp học sinh nắm được:
	 1/ Kiến thức: 
 - Tỡnh hỡnh nước ta sau cỏch mạng thỏng tỏm.
	 - Dưới sự lónh đạo của Đảng và Hồ Chủ Tịch chỳng ta đó phỏt huy thắng lợi, khắc phục khú khăn giữ vững và củng cố chớnh quyền nhõn dõn.
	 - Sỏch lược chống ngoại xõm và nội phản để bảo vệ chớnh quyền.
 2/ Tư tưởng: GD:
 - Lũng yờu nước, tinh thần CM, tin vào sự lónh đạo của Đảng, lũng tự hào dõn tộc.
 - Biết vượt qua khú khăn -> thành cụng.
 3/ Kỹ năng: - sử dụng tranh ảnh & phõn tớch , so sỏnh, nhận định ,đỏnh giỏ.
B- Phương tiện dạy - học: 
	 	 - G.ỏn, SGK, SGV.
 - Cỏc tranh ảnh về giai đoạn lịch sử 1945-1946.
C- Tiến trỡnh dạy - học: 
 1/ Ổn định tổ chức.
	 2/ Kiểm tra: 15 phỳt.
	 Đề: Nờu thời gian thành lập và hoạt động của Mặt trõn Việt Minh ?
	 Đỏp ỏn: * Ngày 19/5/1941 Mặt trận Việt Minh thành lập ( 1 điểm).
 * Hoạt động của Mặt trận Việt Minh chủ yếu là XD LL vũ trang và LL chớnh trị (1 điểm).
	- Xõy dựng lực lượng vũ trang: (4 điểm).
	+ phỏt triển Đội du kớch Bắc Sơn thành Đội Cứu quốc quõn.
	+ Ngày 22/12/1944 Đội Việt Nam tuyờn truyền giải phúng quõn ra đời.
	- Xõy dựng lực lượng chớnh trị: (4 điểm)
	 + Xõy dựng cỏc Hội Cứu quốc (Cao Bằng thớ điểm).
	 + Năm 1942, 9 chõu (Cao Bằng đều cú Hội Cứu quốc).
	 + Năm 1943 Uỷ ban Việt Minh Cao - Bắc - Lạng thành lập.
	 + Chỳ trọng xõy dựng lưu hành bỏo chớ của Đảng.
 3/ Bài mới:
	 I- TèNH HèNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM:
? Sau cỏch mạng thỏng 8 nước ta gặp phải những khú khăn gỡ về C.trị, KT, tài chớnh, VH – xó hội ?
? Đứng trước nạn thự trong, giặc ngoài ị Tỡnh hỡnh chớnh trị nước ta như thế nào ?
? Bờn cạnh những khú khăn ấy ta cũn cú những thuận lợi nào ?
? Tại sao núi nước Việt Nam dõn chủ cộng hoà ngay sau khi thành lập đó ở tỡnh trạng ngàn cõn treo sợi túc ?
? Theo em đứng trước những khú khăn ấy ta phải làm gỡ ? (phải giải quyết cả 3 khú khăn khụng được xem nhẹ khú khăn nào).
? Để giải quyết cả 3 khú khăn trờn việc làm đầu tiờn của Đảng là gỡ ? Tại sao ?
1- Khú khăn:
- C.trị: + M.Bắc: 20 vạn quõn Tưởng và bọn “Việt quốc”, “Việt Cỏch” kộo vào nước ta.
 + M. Nam: quõn Anh dọn đường cho Phỏp XL trở lại, bọn phản động thõn P’ ngúc đầu dậy, quõn Nhật theo lệnh của quõn Anh chống lại CM.
-> Nền độc lập bị đe doạ.
- Kinh tế: (Giặc đúi).Nghốo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phỏ nặng nề.
 + NN: hạn hỏn, lụt lội...
 + CN: SX đỡnh đốn, hàng hoỏ khan hiếm.
-> Đ/s nd đúi khổ.
- Tài chớnh: Ngõn sỏch trống rỗng.
- VH-XH: (Nạn dốt)
 + VH: 90% dõn số khụng biết chữ.
 + XH: Cỏc tệ nạn xó hội lan tràn.
2/ Thuận lợi: - Đất nước : độc lập, ND: Tự do
 - PT gpdt trờn TG phỏt triển mạnh mẽ.
	 II- BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ MỚI:
? Để xõy dựng một chớnh quyền Nhà nước vững mạnh, cụng việc đầu tiờn nhõn dõn ta phải làm gỡ ? (Bầu cử những người đại diện vào cỏc cơ quan Nhà nước).
Gv: Giới thiệu Hỡnh 41.
? Em cú nhận xột gỡ về hỡnh ảnh cử tri Sài Gũn bỏ phiếu bầu Quốc hội khoỏ I. (Hăng hỏi, phấn khởi, vui vẻ, trật tự. ? Cuộc tổng tuyển cử thu được kết quả gỡ ? 
? Ở cỏc địa phương tiến hành làm gỡ ?
? Việc nhõn dõn tham gia bầu cử quốc hội (Trung ương) và Hội đồng nhõn dõn (địa phương) là đó thực hiện nhiệm vụ gỡ của mỡnh ? (Làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mỡnh, ).
? Để mở rộng khối đoàn kết dõn tộc chỳng ta đó làm gỡ ?
- Ngày 6/1/1946 tổng tuyển cử tự do trong cả nước (bầu Quốc hội).
- KQ: + Bầu 333 Đại biểu vào Quốc hội.
 + Ngày 02/3/1946, quốc hội họp phiờn đầu tiờn và bầu ra chớnh phủ chớnh thức (Chớnh phủ liờn hiệp khỏng chiến ).
 +lập ra Ban dự thảo Hiến phỏp
- Bắc - Trung bộ tiến hành bầu cử Hội đồng nhõn dõn cỏc cấp ( Huyện, Xó ).
=> Bộ mỏy chớnh quyền mới được xỏc lập từ Trung ương đến địa phương.
- Ngày 29/5/1946 Hội liờn Việt được thành lập.
	 III- DIỆT GIẶC ĐểI, GIẶC DỐT VÀ GIẢI QUYẾT KHể KHĂN VỀ TÀI CHÍNH:
? Nhiệm vụ cấp bỏch của chỳng ta sau CM là gỡ ?
? Đảng và Chớnh phủ đó lónh đạo nhõn dõn ta làm gỡ để diệt giặc đúi ?
? Chỳng ta đó thu được kết quả gỡ ?
? Để giải quyết giặc dốt, Đảng và Chớnh phủ ta đó cú những biện phỏp gỡ ?
? Chỳng ta đó thu được kết quả gỡ ?
? Để giải quyết khú khăn về tài chớnh, Chớnh phủ đó làm gỡ ?
? Những chớnh sỏch của Đảng và chớnh phủ cú ý nghĩa ntn ?
- nd ta vượt qua những khú khăn to lớn, củng cố và tăng cường sức mạnh của nhà nước làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh chống thự trong giặc ngoài.
- KQ tuy khụng lớn thể hiện tớnh ưu việt của chế độ mới.
- cổ vũ động viờn nhõn dõn quyết tõm bảo vệ c/q CM, bảo vệ độc lập tự do ta vừa giành được.
1. Giải quyết nạn đúi:
- Thực hiện lời kờu gọi của Hồ Chủ tịch. “ lập hũ gạo cứu đúi”, thực hiện “ngày đồng tõm ”.
- Tăng gia sản xuất, tiết kiệm.
- chia ruộng đất cụng cho nhõn dõn.
- Giảm tụ, xoỏ nợ, bói bỏ thuế thõn, và cỏc thứ thuế vụ lý khỏc.
- Kết quả: Nạn đúi đó được đầy lựi.
2.Giải quyết giặc dốt:
- Thành lập cơ quan bỡnh dõn học vụ.
- Kờu gọi toàn dõn tham gia xoỏ nạn mũ chữ.
- Kết quả: Cỏc cấp học đều phỏt triển mạnh.
3. Giải quyết khú khăn về tài chớnh:
- Chớnh phủ kờu gọi đúng gúp

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12293668.doc