Kế hoạch giáo dục nhà trường

2. Đội ngũ:

- Tổng số CBGV, CNV: 22 đồng chí.

- Tổng số đảng viên: 9 (Nữ: 02)

Chia ra:

+ Ban giám hiệu: 02; Giáo viên: 19

Trong đó: + Giáo viên chuyên: 6 ( Tiếng anh: 01; Thể dục: 02; Mỹ thuật: 01; Nhạc 01;BGH :1)

+ Giáo viên văn hóa: 14 (Theo từng bộ môn: Văn - Sử: 3; Địa: 2; Toán-Lý-Tin:4; Sinh -Hóa: 03 ; GDCD:1).

 * Giáo viên thừa: 1 ( Sinh hóa)

 * Giáo viên thiếu : 0

 * Nhân viên thiếu: Thiết bị: 01; Y tế: 01

3. Cơ sở vật chất

- Số phòng học hiện có: 12, trong đó: kiên cố 12, .

- Số phòng chức năng hiện có ( 01phòng học để làm phòng máy chiếu 01 phòng thực hành, thí nghiệm): thiếu 01 phòng hội đồng.

- Số phòng thư viện, phòng đọc hiện có: 0

- Số phòng khác : 0 phòng chức năng

- Số bộ bàn ghế HS: 137 bộ, đóng mới: 0

- Số chỗ ngồi HS: 274, Số bộ bàn ghế GV: 10

- Tình hình cung ứng SGK cho học sinh: Tương đối đầy đủ (Thiếu sách cục bộ ở một số bộ môn Như Tiếng Anh, Ngữ Văn)

- Số SGK hỗ trợ học sinh gia đình chính sách mượn: 178 bộ

4. Công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.

a) Phối hợp với công đoàn

Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm học có đánh giá sơ kết, tổng kết, xét duyệt khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

b) Phối hợp với Đoàn, Đội

- Giáo dục đạo đức tác phong cho đoàn viên và học sinh đồng thời xây dựng nề nếp tốt trong trường học, tạo môi trường trường học an toàn, thân thiện. Đề ra nhiều giải pháp tích cực để giáo dục tác phong đạo đức, nhân cách cho học sinh sống theo nề nếp, kĩ luật và rèn luện kỹ năng sống cho học sinh.

- Ngăn chặn kịp thời những hành vi sai trái của học sinh, đề xuất nhà trường có biện pháp xử lý học sinh vi phạm một cách kịp thời và phù hợp với từng đối tượng.

- Tích cực đi thực tế tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của mỗi học sinh để có thể chia sẻ, động viên học sinh và đưa ra các giải pháp giáo dục học sinh cá biệt phù hợp, có hiệu quả.

 

doc 46 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 478Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giáo dục nhà trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kiểm tra giờ dạy trên lớp của GV đối chiếu với TKB; Kiểm tra việc soạn bài của GV theo các công văn đã quy định; Kiểm tra các thông tin trong số đầu bài; Theo dõi việc sử dụng thiết bị dạy học của GV
* Bảng phân công chuyên môn đợt 1 năm học 2016 – 2017
 Thực hiện từ tuần 1 (22/8/2016)
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG
KIÊM NHIỆM
TST
11
Nguyễn Thế Khanh
HT
Dạy hướng nghiệp 9AB
 2
Lường Văn Tân
P.HT
Phụ trách CM- Trưởng ban lao động- phụ trách phổ cập GD
dạy CN 8C
 3
Nguyễn Mạnh Cường
TT 
Sinh 7AB; Hóa 8ABC;TC hóa 8
T.Trưởng tổ KHTN
CN 7A
 18,5
 4
Lê Vũ Kiên Cường 
Tổ phó 
Toán 8ABC;Lý 6AB - TC toán 8 
18
 5
Vì Văn Dung
GV
Toán 6AB TC Toán 6
CN 6B
16,5
 6
Lê Văn Lượng
GV
Toán 9AB-TC Toán 9- CN 8AB
Thư ký hội đồng và phổ cập
18,5
 7
Trần Hùng
GV
Toán 7AB TC Toán 7AB ; Lý 9AB
CN9B
 17,5
 8
Ngần Ngọc Khánh 
GV
Hóa 9AB; Sinh 6AB; CN 9AB – TC Sinh 6
CN 9A
17,5
 9
Phan Thị Hòa 
GV
Sinh 8ABC; Sinh 9AB; TC sinh 9AB;CN 6A
16
 10
Nguyễn Văn Hẹn 
TT
Văn 9AB;Văn 6A
Tổ trưởng TKHXH
17
 11
Đinh Thị Huyền 
GV
Văn 8ABC; TC văn 8ABC
 14
 12
Sa Thị Hiền
GV
Văn 7AB; Văn 6B; Sử 9AB
14
 13
Vũ Minh Tuấn
GV
Địa 8ABC; Sử 8ABC; Địa 7AB-TC Địa 8
CĐ- CN 8B
19
 14
Lò Văn Soạn
GV
Địa 6AB; Địa 9AB; Sử 6AB; TC Địa 7AB
6A
16
 15
Lò Văn Bình
GV
Sử 7AB; GDCD 6;7;8;9
CN8A
17,5
 16
Bùi Xuân Kỳ
GV
TD k6;7;9- TC TD 6
TT tổ chuyên
16,5
 17
Lê Thúy Hà
GV
TD 8ABC; CN 7AB
CN8C
15,5
 18
Bùi Thị Tâm 
GV
Tiếng Anh 6;7;8;9
Tổ phó 
25
 19
Nguyễn Thị Hiền
GV
Họa 6;7;8;9 - CN 6B
7B- T tra
17,5
20
Trần Thị Liễu 
GV
Nhạc 6;7;8; TC nhạc 7
Tổng phụ trách đội
19
2 
2 
1.2.2. Hoạt động chủ nhiệm.
GVCN:
- Ổn định tổ chức lớp học, phân công vị trí chỗ ngồi, kiện toàn bộ máy cán bộ lớp; chép thời khóa biểu cho hs (18/8), kiểm tra dụng cụ học tập, SGK của hs
- Phân công trực nhật, vệ sinh, đóng mở cửa sổ lớp, kiểm tra các thiết bị của lớp trước khi HS ra về.
- Chỉ đạo hs lao động theo kế hoạch của ban lao động, trồng và chăm sóc vườn hoa được phân công.
- Nhận sổ đầu bài và hướng dẫn HS ghi đầy đủ các cột mục theo quy định.
- Kết hợp với đoàn TN, đội TN chỉ đạo hs tập văn nghệ, nghi thức chuẩn bị cho lễ khai giảng và lễ công nhận trường chuẩn 
1.3. Tổ chức thực hiện.
1.3.1. Ban chuyên môn
 Phối hợp với ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường chỉ đạo và thực hiện tốt nề nếp dạy và học
1.3.2. Tổ trưởng chuyên môn
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn triển khai cụ thể các nội dung về hồ sơ sổ sách, những thay đổi về chuyên môn đến từng đ/c giáo viên
 Giám sát, theo dõi việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của các thành viên trong tổ .
Chuẩn bị cho giáo viên trong tổ nhóm đăng ký thi đua ,đăng ký soạn giáo án bằng máy tính.
 1.3.3. Giáo viên.
 Thực hiện đúng các nhiệm vụ đã được phân công .
 Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất để chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy.
2. Kế hoạch bổ xung
.	
3. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng 8/2016:
3.1. Tồn tại, nguyên nhân.
- 1 số GVCN còn chưa quan tâm sát sao tới việc duy trì nề nếp 15 phút đầu giờ, chăm sóc bồn hoa của lớp. Công tác lao động vệ sinh chưa thực sự đảm bảo (Có cả lý do mưa nhiều). Khu cầu thang lớp học ; ở cuối một số lớp còn chưa thực sự đảm bảo vệ sinh.
 - Công tác thi lại chưa đúng kế hoạch do học sinh thi lại không đến đủ.
- Công tác sách thiết bị chưa đảm bảo : sách thiếu cho HS mượn- Thiết bị không dạy học hư hỏng nhiều .
 3.2 Đề xuất giải pháp, kiến nghị.
 - Từ tuần 3 thực hiện điều chỉnh phân công Đ/c Nguyễn Thảo nhóm Toán lý chuyển trường từ 01/9 nhà trường có bảng phân công lại và TKB mới. 
 - Đề nghị BGH nhà trường tham mưu với phòng GD & ĐT Vân Hồ phân bổ biên chế thư viện ; Thiết bị .
II. Tổ chức thực hiện kế hoạch tháng 9/2016
1. Kế hoạch
1.1. Mục đích, yêu cầu
 - Ổn định và duy trì các nề nếp dạy và học thực hiện nội dung chương trình của các tuần 2 đến tuần 6 (có kế hoạch bù đắp chương trình nếu chậm dù là nguyên nhân nào) 
 - Nghiên cứu và thực hiện công văn 1037/SGD – GDPT V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh .
 - Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách như sổ điểm lớp ;sổ đầu bài cho những HS thi lại. Ghi ký sổ đầu bài nghiêm túc đúng qui chế chuyên môn.
 - Hoàn thành việc đăng ký chỉ tiêu năm học 2016 - 2017.
1.2 Nội dung
 1.2.1. Hoạt động chuyên môn 
 - Duy trì các nề nếp dạy học chính khóa theo thời khóa biểu và phân phối chương trình đã lên. 
 - Tổ chức lê khai giảng năm học mới 5/9/2016.
- Tổ chức họp phụ huynh các lớp và đến nhà trường . 
- Hoàn thành chỉ tiêu thi đua theo tôt CM và nhà trường nhà trường.
- GVCN vận động học sinh bỏ học ra lớp (Khối 6 còn 1; Khối 8 có 2) 
 - Các bộ môn, GVCN đăng ký cam kết chất lượng 2 mặt giáo dục năm học 2016 – 2017 theo mẫu ban chuyên môn phát hành. 
 - Triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật giành cho học sinh THCS (Thi ý tưởng cấp trường từ 20/9 đến 23/9/2016)
- Tổ chuyên môn:
 + Kiểm kê thiết bị đầu năm theo nhóm chuyên môn nộp lại kết quả lại bộ phận chuyên môn của trường để tổng hợp. 
 + Tuần 2 sinh hoạt chuyên đề: Dự giờ, rút kinh nghiệm các tiết chủ đề, các tiết dạy theo PP tích cực....theo tổ nhóm
 + GV tiếp tục nghiên cứu và thực hiện công văn 1037/SGD – GDPT V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Các tổ hoàn thiện PPCT nộp về ban chuyên môn trước 20/9/2016)
 + Ổn định danh sách đội tuyển HSG theo các bộ môn (có danh sách hs kèm theo); lập kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém. 
 - Triển khai kế hoạch BDTX của nhà trường năm học 2016 – 2017 tới toàn thể GV.
- Tổ chức Tuần sinh hoạt tập thể với tinh thần học tập suốt đời.
- Ban chuyên môn kết hợp với tổ trưởng theo dõi việc thực hiện quy chế chuyên môn ; Theo dõi việc sử dụng thiết bị dạy học của GV; Có kế hoạch mua sắm thêm thiết bị dạy học.
1.2.2. Hoạt động chủ nhiệm.
GVCN:
- Quan tâm tới lớp chủ nhiệm về nề nếp đầu giờ, học sinh bỏ tiết, vệ sinh khu tự quản, chăm sóc bồn hoa ,quan tâm các hoàn cảnh gia đình riêng của học sinh.
- Chỉ đạo HS lao động theo kế hoạch của nhà trường. 
 - Kết hợp với đoàn TN, đội TN chỉ đạo học sinh tập văn nghệ, nghi thức
chuẩn bị cho lễ khai giảng . 
- Soạn giảng và lên đầy đủ các chủ đề HĐNGLL tuần 3;4 của tháng. 
- Kiểm tra các cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ học tập cho các em học sinh trong lớp từ quần áo đồng phục ,dầy dép ,cũng như các dụng cụ học tập ... 
1.3. Tổ chức thực hiện.
1.3.1. Ban chuyên môn
 - Phối hợp với ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường chỉ đạo và thực hiện tốt nề nếp dạy và học
 - Hoàn thiện bộ PPCT nộp về phòng GD&ĐT Vân Hồ (25/9/2016)
1.3.2. Tổ trưởng chuyên môn
 Tổ chức sinh hoạt chuyên môn đúng kế hoạch hoàn thành các báo cáo biểu bảng nộp về BGH .
 Tiếp tục chỉ đạo các thành viên trong tổ thực hiện tốt nề nếp chuyên môn,nộp các báo cáo đúng thời gian quy định.
Triển khai học tập thảo luận thống nhất thực hiện C/v1037 hoàn thành kế hoạch tổ CM - kế hoạch bộ phân phối chương trình của giáo viên 10% đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS...
1.3.3. Giáo viên.
 Lên lớp và tham gia giảng dạy đúng phân phối chương trình và TKB. Chấp hành tốt các qui chế chuyên môn của tổ của trường.
 Hoàn thành các đăng ký thi đua về chỉ tiêu giảng dạy ,về sỹ số học sinh về chỉ tiêu cá nhân ... 
Quan tâm rèn luyện ý thức học tập của học sinh . 
2. Kế hoạch bổ xung:
..............
3. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng
3.1. Tồn tại, nguyên nhân.
3.1.1: Tồn Tại :
 - Việc cập nhật công văn 1037 còn nhiều lúng túng từ BGH đến giáo viên khi hoàn thiện các loại hồ sơ còn chậm từ BGH đến giáo viên kéo theo các báo cáo nộp còn chậm.
 - Việc dạy thay Đ/c Lò Soạn đi học lớp Đảng viên mới chưa thực sự đảm bảo 
 - Việc cập nhật các loại sổ sách như sổ điểm lớp; lịch công tác ;sổ đầu bài .. một số giáo viên còn tẩy xóa nhiều.
3.1.2: Nguyên Nhân:
 Do một số ít giáo viên chưa thực sự trú trọng với nhiệm vụ chuyên môn. 
3.2 Đề xuất giải pháp, kiến nghị.
- BGH có kế hoạch đôn đóc sinh hoạt chuyên môn tổ trú trọng công văn 1037; 197 để tổ chức thực hiện có hiệu quả .
Có kế hoạch kiểm tra dự giờ đến các lớp toàn bộ giáo viên và học sinh.
 - Đề nghị Đ/c hiệu trưởng nhà trường tham mưu với các cấp chính quyền cho xây dựng cơ sổ vật chất phục vụ công tác chuyên môn như phòng thực hành tin; Phòng thư viện; Phòng thiết bị ; Phòng BGH; Các phòng chức năng khác như của các tổ chuyên môn.
- Nhà trường có kế hoạch thăm học tập trường chuẩn : Trường THCS Chiềng Khoa để học tập.
- Mua thêm một số tài liệu sách giáo viên,các thiết bị dạy học theo môn mà nhà trường đang thiếu .
PHẦN V.
CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO
Phụ lục 1: PPCT các môn thực hiện trong năm học 2016 - 2017
Phụ lục 2: Bảng đăng ký tên sáng kiến thực hiện trong năm học 2016 - 2017
Phụ lục 3: Bảng đăng ký các chủ đề thực hiện trong năm học 2016- 2017
Phụ lục 4: ..
III. Tổ chức thực hiện kế hoạch tháng 10/2016
1. Kế hoạch
 1.1. Mục đích, yêu cầu
 - Ổn định và duy trì các nề nếp dạy và học theo tiến độ của PPCT và khóa biểu của tháng 10/2016 mà nhà trường đã lên. 
 - Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện công văn 1037/SGD – Và công văn 197 của phòng GD huyện V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh .
 - Tập chung phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chuyên môn theo kế hoạch đã được duyệt mà nhà trường đã gửi đến các Đ/c cán bộ giáo viên.
Tập chung bồi dưỡng học sinh giỏi các khối theo môn.
1.2 Nội dung
 1.2.1. Hoạt động chuyên môn 
 - Duy trì các nề nếp dạy học chính khóa theo thời khóa biểu và phân phối chương trình đã lên.( Học buổi sáng 
- Thực hiện học tin cho các lớp 6;7 sau khi dồn lớp 8 thành 2 lớp.
 - Tổ chức dự giờ thăm lớp kiểm tra chuyên môn : Hình thức BGH cùng tổ chuyên môn cùng dự kiểm tra. 
- Tổ chức thăm các gia đình học sinh mỗi lớp thăm từ 3 đến 5 gia đình học sinh.
 - Tiếp tục triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật giành cho học sinh THCS.
- Tổ chuyên môn:
 + Tăng cường kiểm tra đôn đốc các nề nếp chuyen môn tổ Gồm : Tiếp tục chỉnh sửa lại PPCT và các nề nếp soạn giảng , lên lịch công tác , đôn đốc việc sử dụng thiết bị dạy học các môn có ..... 
 + Tuần 2 sinh hoạt chuyên đề: Dự giờ, rút kinh nghiệm các tiết chủ đề, các tiết dạy theo PP tích cực....theo tổ nhóm (Mỗi tổ từ 2 đến 3 tiết)
 + Ổn thi học sinh giỏi theo lịch các chiều , môn mà nhà trường đã lên 
 - Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo đơn vị tổ. 
 - Ban chuyên môn kết hợp với tổ trưởng theo dõi việc thực hiện quy chế chuyên môn ; Theo dõi việc sử dụng thiết bị dạy học của GV; Có kế hoạch mua sắm thêm thiết bị dạy học.
1.2.2. Hoạt động chủ nhiệm.
GVCN:
- Quan tâm tới lớp chủ nhiệm về nề nếp đầu giờ, học sinh bỏ tiết, vệ sinh khu tự quản, chăm sóc bồn hoa ,quan tâm các hoàn cảnh gia đình riêng của học sinh.
- Chỉ đạo HS lao động theo kế hoạch của nhà trường. 
- Soạn giảng và lên đầy đủ các chủ đề HĐNGLL tuần 3;4 của tháng. 
- Kiểm tra các cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ học tập cho các em học sinh trong lớp từ quần áo đồng phục ,dầy dép ,cũng như các dụng cụ học tập ... 
1.3. Tổ chức thực hiện.
 1.3.1. Ban chuyên môn
 - Phối hợp với ban giám hiệu – các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường chỉ đạo và thực hiện tốt nề nếp dạy và học. Trú trọng tập chung nâng cao chất lượng dạy học ở các môn các khối lớp.
Tăng cường đôn đốc kiểm tra dự giwof thăm lớp để chấn chỉnh các nề nếp chuyên môn.
- Tham mưu cùng Đ/c Hiệu trưởng mua sắm thêm các thiết bị tài liệu dạy học thiếu .
 - Hoàn thiện bộ PPCT nộp về phòng GD&ĐT Vân Hồ trước 07/10/2916.
1.3.2. Tổ trưởng chuyên môn
 Tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tổ theo kế hoạch của nhà trường . Đôn đốc các hoạt động dạy và học theo đơn vị tổ. 
 Tiếp tục chỉ đạo các thành viên trong tổ thực hiện tốt nề nếp chuyên môn,nộp các báo cáo đúng thời gian quy định.
Triển khai học tập thảo luận thống nhất thực hiện C/v1037 hoàn thành kế hoạch tổ CM - kế hoạch bộ phân phối chương trình của giáo viên 10% đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS...
1.3.3. Giáo viên.
 Lên lớp và tham gia giảng dạy đúng phân phối chương trình và TKB. Chấp hành tốt các qui chế chuyên môn của tổ của trường. Soạn giảng đúng thời gian lên lớp quan tâm đến học sinh , tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 
 Quan tâm đến sỹ số học sinh khi lên lớp . 
 Quan tâm rèn luyện ý thức học tập của học sinh . 
2. Kế hoạch bổ xung:
............
..............................................................................................................................
..............
..............................................................................................................................
3. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng
3.1. Tồn tại, nguyên nhân.
3.1.1: Tồn Tại :
 - Hiệu quả của nhiệm vụ dạy học theo mô hình trường học mới còn nhiều lúng túng. 
- Các tổ nhóm chuyên môn phần đăng ký các chủ đề dạy học theo môn theo hướng dẫn 23 của phòng GD Vân Hồ còn chậm.
- Việc ghi ký sổ đầu bài một số ít tiết chưa kịp thời còn lộn xộn tẩy xóa.
- Cập nhật điểm trong số điểm của lớp còn chậm.
3.1.2: Nguyên Nhân:
 Do một số ít giáo viên chưa thực sự trú trọng nhiệm vụ chuyên môn 
 Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu từ phòng máy chiếu đến các trang thiết bị dạy học khác .
 3.2 Đề xuất giải pháp, kiến nghị.
 - BGH tăng cường đôn đốc nhắc nhở những nhiệm vụ chuyên môn theo tổ nhóm lên hướng cùng giáo viên khắc phục những tồn tại vướng mắc trên .Cần thiết qui vào thi đua khen thưởng đê đôn đốc đến giáo viên. ......... ..
..............................................................................................................................
............ ..
..............................................................................................................................
...........  
IV. Tổ chức thực hiện kế hoạch tháng 11/2016
1. Kế hoạch
 1.1. Mục đích, yêu cầu
 - Ổn định và duy trì các nề nếp dạy và học theo tiến độ của PPCT và khóa biểu của tháng 11/2016. 
 - Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của công văn 1037/SGD – Và công văn 197 của phòng GD huyện. 
 - Tập chung phấn đấu thực hiện tốt đợt thi đua dạy tốt học tốt lấy thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2916. 
 - Tập chung bồi dưỡng học sinh giỏi các khối theo môn.
1.2 Nội dung
 1.2.1. Hoạt động chuyên môn 
 - Duy trì các nề nếp dạy học chính khóa theo thời khóa biểu và phân phối chương trình.( Học chính khoa buổi sáng )
 - Tổ chức dự giờ thăm lớp kiểm tra chuyên môn : Hình thức thao giảng toàn trường kết hợp BGH cùng tổ chuyên môn thực hiện. 
 (Khách quan trung thực khi đánh giá giờ dạy)
- Tổ chức thăm các gia đình học sinh mỗi lớp thăm từ 3 đến 5 gia đình học sinh.
 - Tiếp tục triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật giành cho học sinh THCS.
- Tổ chuyên môn:
 + Tăng cường kiểm tra đôn đốc các nề nếp chuyen môn tổ Gồm : Duy trì dạy học theo PPCT đã chỉnh sửa & các nề nếp soạn giảng , lên lịch công tác , đôn đốc việc sử dụng thiết bị dạy học các môn có ..... 
 + Tuần 1- 2 hoàn thành thao giảng. 
 + Ổn thi học sinh giỏi theo lịch các chiều , môn mà nhà trường đã lên 
 - Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo đơn vị tổ. 
 - Ban chuyên môn kết hợp với tổ trưởng theo dõi việc thực hiện quy chế chuyên môn ; Theo dõi việc sử dụng thiết bị dạy học của GV; Có kế hoạch mua sắm thêm thiết bị dạy học.
1.2.2. Hoạt động chủ nhiệm.
GVCN:
- Đôn đốc các hoạt động thi đua chào mừng 20/11 của lớp. Quan tâm tới nề nếp đầu giờ, học sinh bỏ tiết, vệ sinh khu tự quản, chăm sóc bồn hoa ,quan tâm các hoàn cảnh gia đình riêng của học sinh.
- Chỉ đạo HS lao động theo kế hoạch của nhà trường. 
- Soạn giảng và lên đầy đủ các chủ đề HĐNGLL tuần 3;4 của tháng. 
- Kiểm tra các cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ học tập cho các em học sinh trong lớp từ quần áo đồng phục ,dầy dép ,cũng như các dụng cụ học tập ... 
1.3. Tổ chức thực hiện.
 1.3.1. Ban chuyên môn
 - Phối hợp với ban giám hiệu – các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường chỉ đạo và thực hiện tốt đợt thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam khách quan trung thực mang tính chất xây dựng cao. 
Tăng cường đôn đốc kiểm tra dự giờ thăm lớp ổn định nề nếp chuyên môn.
- Tham mưu cùng Đ/c Hiệu trưởng mua sắm thêm các thiết bị tài liệu dạy học cùng các thiết bị thiếu ,lắp bổ xung các bóng đèn cháy hỏng ở các lớp đảm bảo ánh sáng cho HS.
1.3.2. Tổ trưởng chuyên môn
 Lên kế hoạch và cùng BGH nhà trường dự giờ nghiêm túc chất lượng .Tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tổ theo kế hoạch của nhà trường 
 Tiếp tục chỉ đạo các thành viên trong tổ thực hiện tốt nề nếp chuyên môn,nộp các báo cáo đúng thời gian quy định.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ đề dạy học theo đơn vị tổ. 
1.3.3. Giáo viên.
 Lên lớp và tham gia giảng dạy đúng phân phối chương trình và TKB.
 Tham gia thi giáo viên dạy giỏi nghiêm túc ,nhiệt tình ,hiệu quả cao. 
 Tham gia và hoàn thành phần thi giảng có hiệu quả cao phần thi giảng của cá nhân. Dự giờ nghiêm túc các tiết của tổ nhóm mà nhà trường đã phân công. 
 Quan tâm đến sỹ số học sinh khi lên lớp. 
 Quan tâm rèn luyện ý thức học tập của học sinh. 
2. Kế hoạch bổ xung:
............
..............................................................................................................................
..............
..............................................................................................................................
3. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng
3.1. Tồn tại, nguyên nhân.
3.1.1: Tồn Tại :
 .. ...............................................................................................................
 ... ...............................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
3.1.2: Nguyên Nhân:
 ..................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................... 
...................................................................................................................
3.2 Đề xuất giải pháp, kiến nghị.
............
..............................................................................................................................
..............
..............................................................................................................................
.............
V. Tổ chức thực hiện kế hoạch tháng 12/2016
1. Kế hoạch
 1.1. Mục đích, yêu cầu
 - Ổn định và duy trì các nề nếp dạy và học theo tiến độ của PPCT và khóa biểu của tháng 12/2016. 
 - Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh . Lưu ý các tiết học có trong phân phối chương trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực tổ nhóm tổ chức dự giờ nghiêm túc.
 - Tập chung phấn đấu thực hiện tốt đợt thi đua dạy tốt học tốt lấy thành tích chào mừng ngày nhà giáo Quốc phòng toàn dân 22/12/2016. 
 - Tập chung bồi dưỡng học sinh giỏi các khối theo môn đã chọn Ngữ văn của Đinh Huyền ; Địa lý : Lò Soạn; Hóa học : Ngần Khánh.
1.2 Nội dung
 1.2.1. Hoạt động chuyên môn 
 - Duy trì các nề nếp dạy học chính khóa theo thời khóa biểu và phân phối chương trình. 
- Ôn tập và kiểm tra học kỳ I theo công văn kiểm tra của phòng. Hoàn thiện các báo cáo biểu bảng nộp theo kế hoạch cuare nhà trường
 - Tổ chức dự giờ thăm lớp theo nhóm chuyên môn.Tập chung nhóm Anh văn của Đc Huyền và Tâm . Nhóm Ngữ Văn cho Đc Sa Hiền dự. 
- Tổ chức thăm các gia đình học sinh mỗi lớp thăm từ 3 đến 5 gia đình học sinh. Tập chung cho các em học sinh có tư tưởng bỏ học.
 - Tiếp tục triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật giành cho học sinh THCS.
- Tổ chuyên môn:
 + Tăng cường kiểm tra đôn đốc các nề nếp chuyên môn tổ Gồm : Duy trì dạy học theo PPCT đã chỉnh sửa & các nề nếp soạn giảng , lên lịch công tác , đôn đốc việc sử dụng thiết bị dạy học các môn có ..... 
 + Ổn thi học sinh giỏi theo lịch các chiều , môn mà nhà trường đã lên 
 - Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo đơn vị tổ. 
 - Ban chuyên môn kết hợp với tổ trưởng theo dõi việc thực hiện quy chế chuyên môn ; Theo dõi việc sử dụng thiết bị dạy học của GV; Có kế hoạch mua sắm thêm thiết bị dạy học.
1.2.2. Hoạt động chủ nhiệm.
GVCN: - Đôn đốc các hoạt động thi đua chào mừng 22/12 của lớp. Quan tâm tới nề nếp đầu giờ, học sinh bỏ tiết, vệ sinh khu tự quản, chăm sóc bồn hoa ,quan tâm các hoàn cảnh gia đình riêng của học sinh.
- Chỉ đạo HS lao động theo kế hoạch của nhà trường. 
- Soạn giảng và lên đầy đủ các chủ đề HĐNGLL tuần 3;4 của tháng. Tổ chức chung cho các HĐ phân phối chương trình ngoài giờ lên lớp đã lên.
- Kiểm tra các cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ học tập cho các em học sinh trong lớp từ quần áo đồng phục ,dầy dép ,cũng như các dụng cụ học tập ... 
1.3. Tổ chức thực hiện.
 1.3.1. Ban chuyên môn
 - Phối hợp với ban giám hiệu – các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường chỉ đạo và thực hiện tốt đợt thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam khách quan trung thực mang tính chất xây dựng cao. 
Tăng cường đôn đốc kiểm tra dự giờ thăm lớp ổn định nề nếp chuyên môn.
- Tham mưu cùng Đ/c Hiệu trưởng mua sắm thêm các thiết bị tài liệu dạy học cùng các thiết bị thiếu ,lắp bổ xung các bóng đèn cháy hỏng ở các lớp đảm bảo ánh sáng cho HS.
- Hoàn thành cập nhật điểm các môn chưa vào như Ngữ Văn 7; Toán 7; Lý 9
1.3.2. Tổ trưởng chuyên môn
 Lên kế hoạch và cùng BGH nhà trường dự giờ nghiêm túc chất lượng .Tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Tài liệu đính kèm:

  • docKH chuyên môn 2016-2017.doc