Phiếu kiểm tra cuối học kì I môn Toán - Lớp 5

Bài 3. Số bé nhất trong các số: 7,453; 7,345; 7,534; 7,435 (0,5đ) (M1)

A. 7,345 B. 7,435 C. 7,453 D. 7,534

Bài 4. Tìm chữ số x, biết: 7,5 x 8 > 7,578 (0,5đ) (M2)

A. 9 B. 7 C. 1 D. 0

Bài 5. 3kg 6g =.kg (0,5đ) (M2)

A. 3,06 B. 3,006 C. 3,6 D. 3006

Bài 6. 30m = . km.(0,5đ) (M2)

A. 0,03 km B. 0,3km C. 3km D. 30 000km

Bài 7. 627m2 = . ha (0,5đ) (M2)

A. 627ha B. 6,27 ha C. 0,627ha D. 0,0627ha

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 828Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu kiểm tra cuối học kì I môn Toán - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
Nhận xét
.............................................................................
.............................................................................
 PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
 Năm học 2017 - 2018
 Môn: Toán - Lớp 5
 Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên: .................................................................................................. Lớp: 5 .......... Trường: Tiểu học Hương Mai
PHẦN I . TRẮC NGHIỆM 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Bài 1. Chữ số 9 trong số 427,098 có giá trị là:(0,5đ) (M1)
A. B. C. D. 
Bài 2. Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 15m là:(1đ) (M2)
A. 80m2
B. 275m2
C. 357m2
D. 375m2
Bài 3. Số bé nhất trong các số: 7,453; 7,345; 7,534; 7,435 (0,5đ) (M1)
A. 7,345
B. 7,435
C. 7,453
D. 7,534
Bài 4. Tìm chữ số x, biết: 7,5 x 8 > 7,578 (0,5đ) (M2)
A. 9
B. 7
C. 1
D. 0
Bài 5. 3kg 6g =............kg (0,5đ) (M2)
A. 3,06
B. 3,006
C. 3,6
D. 3006
Bài 6. 30m = ....... km.(0,5đ) (M2)
A. 0,03 km
B. 0,3km
C. 3km
D. 30 000km
Bài 7. 627m2 = . ha (0,5đ) (M2)
A. 627ha
B. 6,27 ha
C. 0,627ha
D. 0,0627ha
Bài 8. Tỉ số phần trăm của hai số 16 và 50 là: (1đ) (M2)
A. 3,2 %
B. 32 %
C. 302%
D. 320%
PHẦN II. TỰ LUẬN 
Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2đ) (M2)
a. 57,648 + 35,37
..............................................
.................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
c. 7,826 x 4,5 ..............................................
.................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
b. 68,72 – 29,91 ..............................................
.................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
d. 91,08 : 3,6 ..............................................
.................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Bài 2.(2đ) (M3)
Một cửa hàng có 160kg gạo, trong đó có 35% là gạo tẻ, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?
Bài giải
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất (1đ) (M4) 
 1,234 x 2 + 1,234 x 3 + 1,234 x 5 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
Câu hỏi
Đáp án
 điểm
1
B
0,5
2
D
1
3
A
0,5
4
A
0,5
5
B
0,5
6
A
0,5
7
D
0,5
8
B
1
Phẩn tự luận
1
a. 93.018
b. 38.81
c. 35,217
d. 25,3
0,5
0,5
0,5
0,5
2
Cửa hàng đó có số ki – lô – gam gạo tẻ là:
160 : 100 x 35 = 56 (kg)
Cửa hàng đó số ki – lô – gam gạo nếp là:
160 – 56 = 104 (kg)
 Đáp số: 104 kg gạo nếp.
2
3
1,234 x 2 + 1,234 x 3 + 1,234 x 5 
= 1,234 x (2+3+5)
= 1,234 x 10
= 12,34
1
Tổng điểm
10
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KÌ I
Môn: Toán Lớp 5
Năm học: 2017 - 2018
Mạch kiến thức,
Kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
Số học
Số câu
2
1
1
1
2
Câu số
1,3
4
1
3
Số điểm
1
0,5
2
1
1,5
3
Đại lượng, đo đại lượng và tỉ số phần trăm 
Số câu
4
1
1
Câu số
5,6,7,8
2
Số điểm
2,5
2
1,5
2
Yếu tố hình học
Số câu
1
Câu số
2
Số điểm
1
2
Tổng
Số câu
2
6
1
1
1
8
3
Số điểm
1
4
2
2
1
5
5

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 5 KT cuoi HKI mon toan_12235758.doc