Bài 13: Đề tài Bộ đội (Tiết 1)

1. MỤC TIÊU:

 a) Kiến thức: Học sinh biết được nội dung đề tài bộ đội.

 HS hiểu được cách vẽ tranh đề tài bộ đội.

 b) Kỹ năng: Học sinh vẽ được tranh đề tài bộ đội.

 HS vẽ thành thạo tranh đề tài.

 c) Thái độ : Học sinh thể hiện tình cảm yêu quí anh bộ đội qua tranh vẽ.

 HS có tính cách làm theo và học tập gương anh bộ đội cụ Hồ

2 NỘI DUNG HỌC TẬP

 Hs hiểu và thể hiện được nội dung đề tài bộ đội.

3. CHUẨN BỊ:

 3.1 Giáo viên :

- Tranh minh hoạ các bước vẽ.

- Bài vẽ của HS năm trước.

 3.2 Học Sinh:

- Giấy, bút chì, màu

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 966Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 13: Đề tài Bộ đội (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (tiết 1)
Bài 13: 
1. MỤC TIÊU:
 a) Kiến thức: Học sinh biết được nội dung đề tài bộ đội.
 HS hiểu được cách vẽ tranh đề tài bộ đội.
 b) Kỹ năng: Học sinh vẽ được tranh đề tài bộ đội.
 HS vẽ thành thạo tranh đề tài.
 c) Thái độ : Học sinh thể hiện tình cảm yêu quí anh bộ đội qua tranh vẽ.
 HS cĩ tính cách làm theo và học tập gương anh bộ đội cụ Hồ
2 NỘI DUNG HỌC TẬP 
 Hs hiểu và thể hiện được nội dung đề tài bộ đội. 
3. CHUẨN BỊ:
 3.1 Giáo viên : 
Tranh minh hoạ các bước vẽ.
Bài vẽ của HS năm trước.
 3.2 Học Sinh:
Giấy, bút chì, màu
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 
 6A1: 6A2: 6A3: 6A4:
 4.2. Kiểm tra miệng
Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh
 4.3. Tiến trình bài học 
Giới thiệu bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
* Hoạt động 1:7p. Hướng dẫn học sinh tìm và chọn nội dung đề tài
MT: Học sinh biết được nội dung đề tài bộ đội.
 HS hiểu được cách vẽ tranh đề tài bộ đội.
- GV cho học sinh xem tranh
? Vẽ về những hình ảnh gì (Bộ đội)
? Hình ảnh nào chính, hình ảnh nào phụ (chính: chú bộ đội; phụ: cây, mặt đất, bầu trời)
? Em hãy kể một số đề tài về chú bộ đội mà em biết (Bộ đội với thiếu nhi, bộ đội luyện tập ngoài thao trường )
- GV kết luận:
 + Hình ảnh “bộ đội cụ Hồ” là hình ảnh đẹp nhất, thân thương nhất, anh bộ đội là người bảo vệ đất nước, để cho đất nước được hoà bình và độc lập. 
* Hoạt động 2:32p. Hướng dẫn học sinh vẽ tranh
MT: HS Biết vẽ bài tranh đề tài bộ đội
SH hiểu yêu cầu cần đạt
GV yêu cầu HS nhắc lại các bước vẽ tranh đề tài
HS nhắc lại:
Xác định nội dung đề tài
Tìm bố cục
? Mảng chính là gì, mảng phụ là gì (chính là bộ đội, phụ là cảnh xung quanh)
Vẽ chi tiết
Vẽ màu
GV nhận xét bổ sung và minh họa các bước vẽ tranh
GV yêu cầu HS bám sát đề tài đã chọn và thể hiện rõ hình ảnh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
- Bộ đội với thiếu nhi
- Bộ đội luyện tập ngoài thao trường
- Bộ đội lao động giúp dân
- Chân dung anh bộ đội
II Cách vẽ tranh:
Xác định nội dung đề tài
Tìm bố cục
Vẽ chi tiết
Vẽ màu
4.4 TỔNG KẾT
? Nêu các bước vẽ tranh đề tài bộ đội.
Tìm Bố cục 
 Vẽ hình
Vẽ màu.
GV nhận xét bổ sung
4.5 Hướng dẫn học tập
Hoàn thành bài vẽ
Chuẩn bị bài “ ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI” (TT)
5. PHỤ LỤC:
SGK mỹ thuật lớp 6
SGV mỹ thuật lớp 6

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 13. Vẽ tranh - Đề tài Bộ đội (7).doc