Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết - Nguyễn Quang Sự

Vòng tuần hoàn lớn: Máu từ tâm thất trái, theo động mạch chủ trên và đmc dưới đến mao mạch của các cơ quan ( thải O2 và nhận CO2. Máu từ đỏ tươi chuyển sang đỏ thẩm) theo tĩnh mạch chủ trên và tmc dưới trở về tâm nhĩ phải.

 

ppt 23 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 03/01/2016 Lượt xem 11328Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết - Nguyễn Quang Sự", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTNGUYỄN QUANG SỰ*KIỂM TRA BÀI CŨCÂU 1: Đông máu là gì ? Cho biết cơ chế và vai trò của đông máu ?DateĐáp án câu 1: Đông máu là hiện tượng máu không ở thể lỏng vón lại thành cục. Cơ chế Máu chảy Tế bào máu Huyết tương Tiểu cầu vỡ Chất sinh tơ máu Giải phóng Enzim Ion Ca 2+ Tơ máu giữ các t b máu Khối máu đông Ý nghĩa : Giúp cơ thể tự bảo vệ chống mất máu khi bị thương DateCâu 2: Có mấy nhóm máu ở người? Vẽ sơ đồ truyền máu ? và cho biết các nguyên tắc truyền máu ? DateĐáp án câu 2: Ở người có 4 nhóm máu OOAABBABABSơ đồ truyền máu Nguyên tắc truyền máu Lựa chọn nhóm máu cho phù hợp Kiểm tra mầm bệnh trước khi truyền máu Truyền từ từ DateBài mới DateI. TUẦN HOÀN MÁU Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết a. Cấu tạo hệ tuần hoàn: Hãy quan sát hình 16.1 SGK sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máuXác đinh các thành phần của hệ tuần hoàn máu qua các chú thích từ (1) đến (12) trên hình sau :Date1244.51.Tâm thất phải 2. Động mạch phổi 3. Mao mạch phổi 3. Mao mạch phổi 33.4. Tĩnh mạch phổi 4. Tĩnh mạch phổi 5. Tâm nhĩ trái 67891011126. Tâm thất trái 7. Động mạch chủ8. Mao mạch phần trên cơ thể 9. Mao mạch phần dưới cơ thể 10. Tĩnh mạch chủ trên11. Tĩnh mạch chủ dưới12. Tâm nhĩ phảiDate Quan sát hình 16.1. Hãy cho biết Hệ tuần hoàn gồm những thành phần nào ? DateHệ tuần hoàn máu gồm hai thành phần chính là Tim và hệ mạch Tim có 4 ngăn :2 tâm thất, 2 tâm nhĩ Nửa trái chứa máu đỏ tươi Nửa phải chứa máu đỏ thẩmDateb. Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn và trong vòng tuần hoàn nhỏ ?DateDateVòng tuần hoàn nhỏ: Máu từ tâm thất phải, theo động mạch phổi đến mao mạch của 2 lá phổi ( thải CO2 và nhận O2. Máu từ đỏ thẩm chuyển sang đỏ tươi) theo tĩnh mạch phổi trở về tâm nhĩ trái.Vòng tuần hoàn lớn: Máu từ tâm thất trái, theo động mạch chủ trên và đmc dưới đến mao mạch của các cơ quan ( thải O2 và nhận CO2. Máu từ đỏ tươi chuyển sang đỏ thẩm) theo tĩnh mạch chủ trên và tmc dưới trở về tâm nhĩ phải.DatePhân biệt vai trò chủ yếu của tim và hệ mạch trong sự tuần hoàn máu ? Tim làm nhiêm vụ co bóp tạo lực đẩy, đẩy máu đi.Hệ mạch dẫn máu từ tim đến các tế bào và từ tế bào trở về tim Giúp máu lưu thông trong cơ thể, trao đổi khí O2 và CO2, thực hiện sự trao đổi chất Nhận xét về vai trò của hệ tuần hoàn máu ?DateKết luận:Hệ tuần hoàn máu gồm tim và hệ mạch, tạo thành vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua phổi, giúp máu trao đổi O2 và CO2. Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất.DateII. LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTQuan sát hình vẽ, hoàn thành bảng sau:THẢO LUẬN NHÓM HỆ BẠCH HUYẾT PHÂN HỆ NHỎ PHÂN HỆ LỚN ĐIỂM GIỐNG NHAU( đường đi của bạch huyết ? )( đường đi của bạch huyết ? ) ĐIỂM KHÁC NHAU( vai trò ? )( vai trò ? )DateII. LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT HỆ BẠCH HUYẾT PHÂN HỆ NHỎ PHÂN HỆ LỚN GIỐNG NHAU KHÁC NHAU Sự luân chuyển bạch huyết: Mao mạch bạch huyết Mạch bạch huyết nhỏ Hạch bạch huyết mạch bạch huyết lớn ống bạch huyết Tĩnh mạch máu Vai trò: Thu bạch huyết nửa trên bên phải cơ thể Vai trò : Thu bạch huyết nửa trên bên trái và nửa dưới cơ thểDate Như vậy hệ bạch huyết có vai trò như thế nào đối với cơ thể? Hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể. DateTổng kết: Hệ tuần hoàn máu gồm tim và hệ mạch, tạo thành vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua phổi, giúp máu trao đổi O2 và CO2. Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất. Hệ bạch huyết gồm phân hệ lớn và phân hệ nhỏ.Hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể. DateBài tập:Lựa chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:Câu 1: Vòng tuần hoàn lớn, máu bắt đầu đi và trở về từ:a/ Tâm thất phài, tâm nhĩ tráib/ Tâm thất trái, tâm nhĩ phảic/ Tâm nhĩ phải, tâm thất tráid/ Tâm nhĩ trái, tâm thất phảib/ Tâm thất trái, tâm nhĩ phảiDateLựa chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:Câu 2: Vòng tuần hoàn nhỏ, máu thực hiện trao đổi:a/ Nhận O2, thải CO2b/ Nhận CO2, thải O2c/ Nhận chất dinh dưỡng, thải chất không cần thiếtd/ Nhận chất không cần thiết, thải chất dinh dưỡnga/ Nhận O2, thải CO2DateLựa chọn thứ tự đường đi đúng nhất trong sự luân chuyển của bạch huyết trong mỗi phân hệa/ Mạch bạch huyết, mao mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mạch bạch huyết, ống bạch huyết, tĩnh mạchb/ Mao mạch bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mạch bạch huyết, ống bạch huyết, tĩnh mạchc/ Mạch bạch huyết, mao mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mạch bạch huyết, tĩnh mạch, ống bạch huyết.d/ Hạch bạch huyết, mạch bạch huyết, mao mạch bạch huyết, mạch bạch huyết, tĩnh mạch, ống bạch huyết.b/ Mao mạch bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mạch bạch huyết, ống bạch huyết, tĩnh mạchDateDẶN DÒ-Học bài trả lời các câu hỏi bài tập SGK trang 53- Đọc mục em có biết: Chứng xơ vữa động mạchChuẩn bị trước nội dung bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU.Kẻ bảng 17.1/54 và 17.2/ 57/ Sgk.Date

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 16. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết - Nguyễn Quang Sự - Trường THCS Huy Khiêm.ppt