Bài 9: Đề tài học tập (Tiếp theo)

1. MỤC TIÊU:

a) Kiến thức: Học sinh biết được nội dung đề tài.

 HS hiểu vẽ tranh đề tài học tập

b) Kỹ năng: Học sinh thực hiện được cch vẽ tranh đề tài học tập.

 Học sinh thực hiện thành thạo các bước vẽ tranh đề tài.

c) Thái độ : Học sinh cĩ thĩi quen thể hiện được ý thức học tập của bản thân qua tranh vẽ.

 HS có tính cách thể hiện hành động học tập cụ thể của mình.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

 Hiểu và thể hiện được nội dung đề tài học tập

3. CHUẨN BỊ:

a) Giáo viên :

- Tranh minh hoạ các bước vẽ.

- Bài vẽ của HS năm trước.

b) Học Sinh:

- Giấy, bút chì, màu

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 754Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 9: Đề tài học tập (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI HỌC TẬP
(TT)
Bài: 9
1. MỤC TIÊU:
a) Kiến thức: Học sinh biết được nội dung đề tài.
 HS hiểu vẽ tranh đề tài học tập
b) Kỹ năng: Học sinh thực hiện được cách vẽ tranh đề tài học tập.
 Học sinh thực hiện thành thạo các bước vẽ tranh đề tài.
c) Thái độ : Học sinh cĩ thĩi quen thể hiện được ý thức học tập của bản thân qua tranh vẽ.
 HS cĩ tính cách thể hiện hành động học tập cụ thể của mình.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
 Hiểu và thể hiện được nội dung đề tài học tập
3. CHUẨN BỊ:
a) Giáo viên : 
Tranh minh hoạ các bước vẽ.
Bài vẽ của HS năm trước.
b) Học Sinh:
Giấy, bút chì, màu
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức, kiểm diện
 6A1: 6A2: 6A3: 6A4:
 4.2. Kiểm tra miệng:
Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh
 4.3.Tiến trình bào học
Giới thiệu bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
* Hoạt động 3:(39p) Hướng dẫn học sinh làm bài
MT:HS biết thực hành bài vẽ theo hướng dẫn
HS hiểu yêu cầu cần đạt của bài vẽ tranh đề tài
GV quan sát HS làm bài và gợi ý hướng dẫn hs làm bài.
Chỉnh sửa bố cục, hình vẽ cho hs
Cách vẽ hình
Vẽ màu
HS làm bài
III. Bài Tập:
Vẽ một bức tranh “Đề tài học tập” trên giấy khổ A4.
4.4 TỔNG KẾT:
GV treo 3-4 bài vẽ của HS lên bảng
HS quan sát nhận xét:
Bố cục 
4.5 HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 Về vẽ hồn thiện bài
Chuẩn bị đồ dùng cho bài 6 :CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TRONG TRANG TRÍ
5.PHỤ LỤC
SGKmĩ thuật 6
SGVmĩ thuật 6

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Vẽ tranh - Đề tài Học tập (2).doc