Bài giảng Công nghệ 8: Tổng kết và ôn tập chủ đề: Vẽ kỹ thuật

3. Có mấy loại phép chiếu? Thế nào là phép chiếu vuông góc? Phép chiếu vuông góc dùng để làm gì?

* Có 3 loại phép chiếu

- Phép chiếu xuyên tâm

- Phép chiếu song song

- Phép chiếu vuông góc

* Phép chiếu vuông góc là các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu

* Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc

 

pdf 25 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 550Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Công nghệ 8: Tổng kết và ôn tập chủ đề: Vẽ kỹ thuật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường 
THCS 
Mạc 
Đĩnh 
Chi Tổ : Lý–Hóa–Công nghệ 
Năm : 2015 - 2016 
1 
GVBM: 
CHÀO MỪNG 
QUÝ THẦY CÔ 
ĐẾN DỰ GIỜ 
THĂM LỚP 
2 
Tổng kết và Ôn tập 
Chủ đề: Vẽ Kỹ Thua ät 
3 
Nội dung phần Vẽ Kỹ Thuật được tóm tắt 
 bằng sơ đồ sau: 
Vẽ Kỹ 
Thuật 
Vai trò của bản vẽ 
Kỹ Thuật trong 
sản xuất và đời 
sống 
Bản vẽ 
các khối 
hình học 
Bản vẽ kỹ 
thuật 
Bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất 
Bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống 
Hình chiếu 
Bản vẽ các khối đa diện 
Bản vẽ các khối tròn xoay 
Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật 
Bản vẽ chi tiết 
Biểu diễn ren 
Bản vẽ lắp 
Bản vẽ nhà 
4 
1. Vì sao phải học vẽ kĩ thuật? 
 Học vẽ kĩ thuật để vận dụng vào cuộc 
sống,sản xuất vàđể học tốt các môn khoa học 
khác 
2. Các khối hình học thường gặp là khối gì? 
-Khối đa diện 
-Khối tròn xoay 
 Câu hỏi và bài tập 
Phần 1: Vẽ Kỹ Thuật 
  
5 
3. Có mấy loại phép chiếu? Thế nào là phép chiếu 
vuông góc? Phép chiếu vuông góc dùng để làm gì? 
Phần 1: Vẽ Kỹ Thuật 
6 
3. Có mấy loại phép chiếu? Thế nào là phép chiếu 
vuông góc? Phép chiếu vuông góc dùng để làm gì? 
Phép chiếu 
xuyên tâm 
Phép chiếu 
song song 
Phép chiếu 
vuông góc 
a b c 
Có 3 loại phép chiếu 
7 
* Phép chiếu vuông góc là các tia chiếu vuông 
góc với mặt phẳng chiếu 
* Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình 
chiếu vuông góc 
3. Có mấy loại phép chiếu? Thế nào là phép chiếu 
vuông góc? Phép chiếu vuông góc dùng để làm gì? 
- Phép chiếu xuyên tâm 
- Phép chiếu song song 
- Phép chiếu vuông góc 
* Có 3 loại phép chiếu 
Phần 1: Vẽ Kỹ Thuật 
4. Hãy nêu đặc điểm của khối đa diện? 
-Mỗi hình chiếu thể hiện 2 trong 3 kích thước, 
chiều dài , chiềâu rộng, chiều cao của khối đa 
diện. 
5. Khối tròn xoay thường được biểu diễn bằng 
các hình chiếu nào ? 
-Thường được biểu diễân bằng hình chiếu đứng 
và hình chiếu bằng. 
Phần 1: Vẽ Kỹ Thuật 
9 
 6. Thế nào là hình cắt, hình cắt dùng để làm gì ? 
- Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt 
phẳng cắt. 
- Hình cắt dùng để biểu diển rõ hơn hình dạng bên 
trong của vật thể. 
7. Kể một số loại ren thường dùng và công dụng 
của chúng ? 
- Ren trong ( ren lỗ) 
- Ren ngoài( ren trục) 
- Công dụng: Ren dùng để ghép nối hay để truyền lực 
Phần 1: Vẽ Kỹ Thuật 
10 
 1. Cho vật thể và bản vẽ 3 hình chiếu của nó. Hãy đánh dấu 
(X) vào bảng một để chỉ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D 
của vật thể với các hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5 của các mặt. 
Hình 2. Bản vẽ các hình chiếu 
A B C D 
1 
2 
3 
4 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
  
1 Phần 1: Vẽ Kỹ Thuật 
11 
2. Đọc bản vẽ các hình chiếu (h.4a và h. 4b), sau đó đánh dấu 
(X) vào bảng 3 và 4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các khối với 
hình chiếu của chúng. 
Phần 1: Vẽ Kỹ Thuật 
12 
Hình dạng khối A B C 
Hình trụ 
Hình chỏm cầu 
Hình nón cụt 
Hình dạng khối B C 
Hình trụ 
Hình chóp ụt 
Hình hộp 
Bảng 3 
X 
X 
X 
X 
X 
Bảng 4 
X 
 Phần 1: Vẽ Kỹ Thuật 
3. 
22 
 4. Hãy vẽ hình cắt ( ở vị trí hình chiếu đứng ) và hình chiếu 
bằng của các chi tiết A, B (h. 5) theo kích thước đã cho. 
Hình 5 Các chi tiết 
Phần 1: Vẽ Kỹ Thuật 
23 
 Chân thành cảm ơn quý thầy cô 
đã đến dự giờ thăm lớp!!! 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfVE_KY_THUAT.pdf