Cách dùng một số động từ phổ biến trong tiếng Anh

1. Các động từ sau đây được theo sau bởi động từ nguyên mẫu không “to”:

-Động từ khuyết thiếu (Modal verbs), như: “can”, “may”, “must”, “shall”, “will”

-Động từ chỉ tri giác (Verbs of perception): “see”, “watch”, “perceive”, “observe”, “listen”,

-Các trợ động từ (Auxiliaries): “do”, “does”, “did”, “don’t”, “doesn’t”, “didn’t”

 

doc 7 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 30/10/2018 Lượt xem 107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Cách dùng một số động từ phổ biến trong tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁCH DÙNG MỘT SỐ ĐỘNG TỪ PHỔ BIẾN
TRONG TIẾNG ANH
1. Các động từ sau đây được theo sau bởi động từ nguyên mẫu không “to”:
-Động từ khuyết thiếu (Modal verbs), như: “can”, “may”, “must”, “shall”, “will”
-Động từ chỉ tri giác (Verbs of perception): “see”, “watch”, “perceive”, “observe”, “listen”, 
-Các trợ động từ (Auxiliaries): “do”, “does”, “did”, “don’t”, “doesn’t”, “didn’t”
Và các động dừ dưới đây:
	had better:   	nênthì hơn
	had rather:      	thích hơn
	would rather:  	thích hơn
	can but:              	đành phải
	do nothing but:  	chẳng làm gì nhưng chỉ
	make:             	bắt phải
	bid:                     	ra lệnh
	help:                       	giúp đỡ
	let:                           	để cho
	dare (khi dùng ở thể phủ định)          dám,
	need (khi dùng ở thể phủ định)          cần
2. Các động từ sau đây được theo sau bởi động từ nguyên mẫu có “to”:
advise:                                             khuyên
afford:                                              có đủ tiền
agree:                                              đồng ý
allow:                                               cho phép
appear:                                            dường như
arrange:                                           sắp xếp
ask:                                                  yêu cầu
attempt:                                           cố gắng
beg:                                                  van xin
care:                                                 quan tâm
cause:                                              khiến cho
challenge:                                        thách thức
claim:                                               đòi hỏi
consider (+ O):                                xem xét
dare:                                                dám
decide:                                             quyết định
demand:                                           đòi hỏi
deserve:                                           xứng đáng
desire:                                              khao khát
encourage:                                       khuyến khích
expect:                                             trông đợi
fail:                                                   thất bại
find:                                                  tìm thấy
forbid:                                              cấm
forget:                                              quên
happen:                                            tình cờ
hesitate:                                           do dự
hope:                                                hy vọng
in order:                                           cốt để
intend:                                              dự tính
manage:                                           quản lý
need:                                                cần phải
offer:                                                dành cho, đề nghị
persuade:                                         thuyết phục
plan:                                                 dự tính
prepare:                                           chuẩn bị
pretend:                                           giả vờ
promise:                                           hứa
prove:                                              chứng tỏ
refuse:                                             từ chối
refuse:                                             từ chối
remember:                                       nhớ
require:                                            đòi hỏi
seem:                                               dường như
so as:                                               để rồi
so/such as to + V                        để
strive:                                              phấn đấu
take:                                                sử dụng, đưa
tell:                                                   kể, bảo
tend:                                                 có khuynh hướng
think:                                               suy nghĩ
threaten:                                          đe dọa
urge:                                                thúc giục
used to:                                            đã từng          
want:                                                muốn
wish:                                                 ao ước
would hate:                                      ghét
would like:                                       muốn
would love:                                      thích
would prefer:                                   thích hơn
Ví dụ: 
-I want to play tennis. Tôi muốn chơi tennis
3. Các động từ sau đây được theo sau bởi động từ thêm “-ing” (gerund):
(be) + adj
admit:                                               nhận , chấp nhận
appreciate:                                    cảm kích
avoid:                                               tránh né
can’t bear:                                     không chịu được
can’t help:                                      không nhịn được
can’t stand:                                    không chịu được
cease:                                                 dừng, ngưng
consider:                                          xem
delay:                                                  trì hoãn
deny:                                                phủ nhận
detest:                                              ghét
dislike:                                             không thích
dread:                                              sợ hãi
enjoy:                                               thích
fancy:                                               tưởng tượng
find:                                                  phát hiện
finish:                                               hoàn thành
go:                                                    đi
hate:                                                căm ghét
how about?                                  thế còn thì sao?
imagine:                                           tưởng tượng
it is no good:                                 vô ích
it is:                                                  chính, đó là
keep:                                                vẫn, cứ
leave:                                               bỏ lại
like:                                                  thích
mind:                                                quan tâm
miss:                                                bỏ lỡ
necessitate:                                     đòi hỏi phải
neglect:                                            làm ngơ
postpone:                                         hoãn lại
practise:                                           luyện tập
prefer  (to.):                        thích hơn, thích (hơn)
give up:                                            từ bỏ
quit:                                                  từ bỏ
recall:                                               hồi tưởng
report:                                              thuật lại
resent:                                             căm phẩn
resist:                                               chống lại
resume:                                          nối lại
risk:                                                 liều mạng
suggest:                                           đề nghị
that is:                                              nghĩa là
there is no use:                             cũng vô ích
to be accustomed to                 quen thuộc với
to be busy:                                       bận rộn
to be used to:                                   quen với
to be worth:                                     xứng đáng
to feel like:                                      thấy thích
to get used to:                               trở nên quen với
to look forward to:                     mong mỏi
to object to:                                     phản đối
verbs of perception:                      động từ chỉ các giác quan
what about:                                  còn vềthì sao
Ví dụ:
- I enjoy playing tennis. Tôi thích chơi tennis
Ghi chú: Khi đứng sau giới từ (ngoại trừ giới từ “to”), động từ phải thêm “-ing”. Đối với giới từ “to”: có một vài trường hợp ngoại lệ ở mục 3.
 4. Một số động từ được theo sau bởi: “how to +V”: Làm thế nào để
Ví dụ:
teach:                                               dạy (cách làm gì)
learn:                                               học (cách làm gì)
know:                                               biết (cách làm gì)
understand:                                     hiểu (cách làm gì)
5. Các động từ sau đây có thể được theo sau bởi động từ nguyên mẫu có “to” hoặc động từ thêm “-ing” nhưng không có sự thay đổi về ý nghĩa của động từ theo sau.
begin:                                               bắt đầu
continue:                                       tiếp tục
love:                                                 yêu
prefer:                                              thích hơn
start:                                                bắt đầu
-Với động từ 'start', bạn có thể nói 'start to do' và 'start doing', chẳng hạn: 
-"Last year I started learning Chinese" 
hay -"Last year I started to learn Chinese."
Cả hai câu đều đúng và đều có nghĩa là: Năm ngoái tôi bắt đầu học tiếng Trung Quốc
 6. Các động từ sau đây nếu được theo sau bằng động từ nguyên mẫu có “to” thì có nghĩa khác, nếu được theo sau bằng động từ thêm “-ing” thì có nghĩa khác:
try               (+ to V: cố gắng);               (+V-ing: thử)
like            (+ to V: muốn);                   (+V-ing: thích)
stop            (+ to V: dừng lại để);        (+V-ing: chấm dứt)
remember  (+ to V: nhớ sẽ);                  (+V-ing: nhớ là đã)
forget          (+ to V: quên làm);             (+V-ing: quên là đã)
regret         (+ to V: thật tiết khi);         (+V-ing: thật tiết là đã)
propose      (+ to V: đề nghị);                (+V-ing: gợi ý)
mean           (+ to V: muốn nói, ngụ ý);    (+V-ing: cần phải)
manage       (+ to V: xoay sở);                   (+V-ing: quản lý)
*Chúng ta có hai ví dụ: "He stopped to have lunch" và "He stopped having lunch" và có thể thấy là hai câu này khác nhau hoàn toàn về nghĩa.
a/"He stopped having lunch "có nghĩa là anh ấy dừng lại không tiếp tục ăn trưa, hay anh ấy đã ăn xong và không ăn nữa. 
-"He stopped having lunch because a friend was on the telephone."
Anh ta dừng bữa trưa vì nghe điện thoại của bạn
-"He stopped to have lunch" có nghĩa là anh ấy dừng không làm một việc gì đó để ăn trưa.
-"After playing football for two hours he stopped to have lunch." Sau khi chơi bóng đá khoảng 2 giờ anh ta dừng lại để dùng cơm trưa.
- I shall now stop to have a cup of tea. Bây giờ, tôi sẽ dừng lại để uống cốc nước trà (no ice).
-Don’t stop writing to ......
-Don’t stop learning...
-Don’t stop loving...
Chúc bạn nhớ kỹ!

Tài liệu đính kèm:

  • docCach_dung_mot_so_dong_tu_pho_bien.doc