Cách viết ngày tháng năm Trong tiếng Anh (Cho người mới học)

A.Giới thiệu: Chúng tôi thấy bài viết sau đây rất đầy đủ, xin chia sẻ với đồng nghiệp và học sinh.

1/- Ngày trong tuần (Days of week)

Monday: thứ Hai ; Tuesday: thứ Ba ; Wednesday: thứ Tư ; Thursday: thứ Năm ; Friday: thứ Sáu ; Saturday: thứ Bảy ; Sunday: Chủ nhật

*Chúng ta dùng giới từ "On" trước ngày trong tuần

Ex: on Monday, on Tuesday.

 

doc 6 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 26/10/2018 Lượt xem 338Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Cách viết ngày tháng năm Trong tiếng Anh (Cho người mới học)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cách viết ngày tháng năm Trong tiếng Anh
(Cho người mới học)
A.Giới thiệu: Chúng tôi thấy bài viết sau đây rất đầy đủ, xin chia sẻ với đồng nghiệp và học sinh.
1/- Ngày trong tuần (Days of week)
Monday: thứ Hai ; Tuesday: thứ Ba ; Wednesday: thứ Tư ; Thursday: thứ Năm ; Friday: thứ Sáu ; Saturday: thứ Bảy ; Sunday: Chủ nhật
*Chúng ta dùng giới từ "On" trước ngày trong tuần
Ex: on Monday, on Tuesday...
2/- Ngày trong tháng (Dates)
3/- Tháng trong năm (months of a year)
January: tháng 1; February: tháng 2 ; March: tháng 3 ; April: tháng 4 ; May: tháng 5 ; June: tháng 6 ; July: tháng 7 ; August: tháng 8 ; September: tháng 9 ; October: tháng 10 ; November: tháng 11 ; December: tháng 12
*Chúng ta dùng giới từ "In" trước các tháng. Nếu có cả ngày và tháng chúng ta dùng giới từ "On"
Ex: in January, in February... on December 3rd...
2/- Cách viết và đọc ngày tháng:
a. Cách viết: Thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm (A.E)
Ex: Wednesday, December 3rd, 2015
b/Thứ, ngày (số thứ tự) + tháng, năm (B.E)
Ex: Wednesday, 3rd December, 2015
c/Đôi lúc chúng ta thấy người Anh, Mỹ viết ngày tháng như sau:
Wednesday, December 3, 2015 (A.E)
Wednesday, 3 December, 2015 (B.E)
d/ Cách đọc: Thứ + tháng + ngày (số thứ tự) + năm 
 hoặc Thứ + ngày (số thứ tự) + of + tháng + năm.
Ex: 
-Wednesday, December 3rd, 2008 - đọc: Wednesday, December the third, two thousand and eight. 
hoặc: Wednesday, the third of December, two thousand and eight.
*Trong tiếng Anh, cách đọc và viết ngày tháng rất đa dạng và được áp dụng theo 2 văn phong: Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ. 
B/Quy tắc chung nhất về cách đọc và viết. 
1.Cách đọc viết ngày tháng theo Anh-Anh.
- Ngày luôn viết trước tháng và bạn có thể thêm số thứ tự vào phía sau (ví dụ: st, th...), đồng thời bỏ đi giới từ of ở vị trí trước tháng (month). Dấu phẩy có thể được sử dụng trước năm (year), tuy nhiên cách dùng này không phổ biến.
Ví dụ:
+ 6(th) (of) January(,) 2015 (Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2015)
+ 1(st) (of) June(,) 2015 (Ngày mùng 1 tháng 5 năm 2015)
- Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Anh, bạn sử dụng mạo từ the xác định trước ngày.
Ví dụ:
 + 2 March 2009 - the second March two thousand and nine
2. Cách đọc và viết theo Anh-Mỹ
- Nếu như viết ngày tháng theo văn phong Anh-Mỹ, tháng luôn viết trước ngày và có mạo từ đằng trước nó. Dấu phẩy thường được sử dụng trước năm.
Ví dụ:
+August (the) 9(th), 2007 (Ngày mùng 9 tháng 8 năm 2007)
- Bạn cũng có thể viết ngày, tháng, năm bằng các con số và đây cũng là cách thông dụng nhất.
Ví dụ:
 + 9/8/07 hoặc 9-8-07
Tuy nhiên nếu bạn sử dụng cách viết như trong ví dụ trên, sẽ rất dễ xảy ra nhầm lẫn bởi nếu hiểu theo văn phong Anh-Anh sẽ là ngày mồng 9 tháng 8 năm 2007 nhưng sẽ là mồng 8 tháng 9 năm 2007 theo văn phong Anh-Mỹ.
Như vậy bạn nên viết rõ ràng ngày tháng bằng chữ (October thay vì chỉ viết số 10) hoặc sử dụng cách viết tắt (Aug, Sept, Dec...) để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra
- Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Mỹ, bạn có thể bỏ mạo từ xác định:
Ví dụ:
 + March 2, 2009 - March second, two thousand and nine.
Lưu ý:
-Nếu bạn đọc ngày trước tháng thì bạn phải sử dụng mạo từ xác định trước ngày và giới từ of trước tháng.
Ví dụ:
+ 2 March 2009 - the second of March, two thousand and nine
+ 4 September 2001 - the fourth of September, two thousand and one
Viết tắt: CÁC NGÀY TRONG TUẦN
MONDAY = thứ hai , viết tắt = MON 
TUESDAY = thứ ba, viết tắt = TUE
WEDNESDAY = thứ tư, viết tắt = WED
THURSDAY = thứ năm, viết tắt = THU
FRIDAY = thứ sáu, viết tắt = FRI
SATURDAY = thứ bảy, viết tắt = SAT
SUNDAY = Chủ nhật, viết tắt = SUN
* Khi nói, vào thứ mấy, phải dùng giới từ ON đằng trước thứ.
VD: On Sunday, I stay at home. (Vào ngày chủ nhật. tôi ở nhà). 
Viết tắt: CÁC THÁNG TRONG NĂM
» 1. January ( viết tắt = Jan ) 
» 2. February ( viết tắt = Feb)
» 3. March ( viết tắt = Mar)
» 4. April ( viết tắt = Apr)
» 5. May ( 0 viết tắt )
» 6. June ( 0 viết tắt ) 
» 7. July ( 0 viết tắt ) 
» 8. August ( viết tắt = Aug )
» 9. September ( viết tắt = Sept )
» 10. October ( viết tắt = Oct )
» 11. November ( viết tắt = Nov )
» 12. December ( viết tắt = Dec ) 
*Khi nói, vào tháng mấy, phải dùng giới từ IN đằng trước tháng
VD: IN SEPTEMBER, STUDENTS GO BACK TO SCHOOL AFTER THEIR SUMMER VACATION. (Vào tháng chín, học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè) 
NÓI NGÀY TRONG THÁNG
* Khi nói ngày trong tháng, chỉ cần dùng số thứ tự tương ứng với ngày muốn nói, nhưng phải thêm THE trước nó. 
VD: September the second = ngày 2 tháng 9. Khi viết, có thể viết September 2nd 
* Nếu muốn nói ngày âm lịch, chỉ cần thêm cụm từ ON THE LUNAR CALENDAR đằng sau. 
VD: August 15th on the Lunar Calendar is the Middle-Autumn Festival. (15 tháng 8 âm lịch là ngày tết Trung Thu)
* Khi nói vào ngày nào trong tháng, phải dùng giới từ ON trước ngày.
VD: On the 4th of July, Americans celebrate their Independence Day. (Vào ngày 4 tháng 7, người Mỹ ăn mừng ngày Quốc Khánh của họ). 
C/ MÙA
-SPRING = Mùa xuân
-SUMMER = Mùa hè
-AUTUMN = Mùa thu (Người Mỹ dùng chữ FALL thay cho AUTUMN -"fall" có nghĩa là "rơi", mà mùa thu thì lá rụng nhiều!?)
-WINTER = Mùa đông 
* Khi nói vào mùa nào, ta dùng giới từ IN.
VD: IT ALWAYS SNOWS IN WINTER HERE = Ở đây luôn có tuyết rơi vào mùa đông. 
Sưu tầm

Tài liệu đính kèm:

  • docCach_viet_doc_ngay_thang_trong_tieng_Anh.doc