Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Giáo án Số học 6

• Học thuộc các dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

• Làm bài tập 103-106 (sgk) và bài 137-138 (sbt)

• .Nghiên cứu kỹ dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (tr 39-41 sgk)

 

ppt 20 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/01/2016 Lượt xem 689Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Giáo án Số học 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaứo mửứng caực Thaày Coõ kiểm tra bài cũTrong các tổng sau: 450 + 6; 450 + 9; 420 + 12; 170 + 3a) Tổng nào chia hết cho 3? b) Tổng nào không chia hết cho 3? c) Tổng nào chia hết cho 9? d) Tổng nào không chia hết cho 9? kiểm tra bài cũ Nhắc lại tính chất chia hết của một tổng Tính chất1:Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó a m và b m  (a+b) m (m 0 ) a m và b m  (a-b) m (m 0, a ≥ b)Tổng quát:	a m, b m, c m  ( a+ b + c) m (m 0 )kiểm tra bài cũTính chất2:Nếu chỉ có một số hạng của một tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết thì tổngkhông chia hết cho số đó a m và b m  (a+b) m (m 0 ) a m và b m  (a-b) m (m 0, a ≥ b)Tổng quát:	a m, b m, c m  ( a+ b + c) m (m 0 )kiểm tra bài cũTrong các tổng sau: 450 + 6; 450 + 9; 420 + 12; 170 + 3a) Tổng chia hết cho 3 là: 450 + 6; 450 + 9; 420 +12b) Tổng không chia hết cho 3 là: 170 + 3 c) Tổng chia hết cho 9 là: 450 + 9 và 420 + 12d) Tổng không chia hết cho 9 là: 450 + 6 và 170 + 3Nhận biết phép nhân ta làm có đúng không bằng cách nào?Gợi ý 1: Tìm mối quan hệ giữa các chữ số của số bị nhân với phép chia cho 9.Gợi ý 2: Tìm mối quan hệ giữa các chữ số của số nhân với phép chia cho 9.Gợi ý 3: quan hệ giữa số dư và phép chia cho 9Đố các bạntrả lời được câu hỏi này Bài học học hôm nay sẽ giúp chúng taDễ thôi !số học lớp 6 Tiết 22: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Các số thế nào thì chia hết cho 3, chia hết cho 9 ?Muốn biết ! Hãy xét các số sau: 378; 253; 17301. Nhận xét mở đầu:Nhận xét: 378 7.10+ 8 =3. 100+ = 3.99+3+7.9+7+8 =(3+7+8)+(3.11.9+7.9) = (tổng các chữ sô)+(số chia hết cho 9) * Mọi số đều có thể viết thành tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9 Ta thấy:Qua đây em có nhận xét gì ?dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9=3.(99+1)+7.(9+1)+8Vậy những số như thế nào thì chia hết cho 3?Vậy những số như thế nào thì chia hết cho 9?Vậy những số như thế nào thì không chia hết cho 3?Vậy những số như thế nào thì không chia hết cho 9 ?Hãy xét số n = 253* Thay dấu * bởi những chữ số nào thì n chia hết cho 3 ? Vì sao ? Thay dấu * bởi những chữ số nào thì n không chia hết cho 3 ? Vì sao ? Thay dấu * bởi những chữ số nào thì n chia hết cho 9 ? Vì sao ? Thay dấu * bởi những chữ số nào thì n không chia hết cho 9 ? Vì sao ?Nhóm 1Nhóm 2Nhóm3Nhóm 4Kết quả thảo luậndấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Kết luận 1. Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.Kết luận 2. Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.Kết luận 3. Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.Kết luận 4. Số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3.1. Nhận xét mở đầu:Các số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9dấu hiệu chia hết cho 3, cho 92. Dấu hiệu chia hết cho 9Kết luận 1. Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.Kết luận 2. Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.Tổng quát: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.Trong các số sau số nào chia hết cho 9, số nào không chia hết cho 9? 62112563541327dấu hiệu chia hết cho 3, cho 93. Dấu hiệu chia hết cho 3Tổng quát: Các số có tổng các chữ số chia hêt cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.Trong các số sau số nào chia hết cho 3, số nào không chia hết cho 3? 187251565341347Các số chia hết cho 3 là:Các số không chia hết cho 3 là:13476354187VàVà2515Kết luận 3. Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.Kết luận 4. Số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3.Xét các số 2031; 3415 có chia hết cho 3 không?1. Nhận xét mở đầu:Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó với một số chia hết cho 9dấu hiệu chia hết cho 3, cho 92. Dấu hiệu chia hết cho 9Tổng quát: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.3. Dấu hiệu chia hết cho 3Tổng quát: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.Điền chữ số vào dấu * để được số 157* chia hết cho 3?*  {2;5;8} thì chia hết cho 3; vì tổng các chữ số là 13Nhận biết phép nhân ta làm có đúng không bằng cách nào?Trong phép nhân a.b=c, gọi:m, n, r và d lần lượt là số dư khi chia a, b, tích m.n, và c cho 9 (Chú thích: một số có tổng các chữ số chia cho 9 (cho 3) dư m thì số đó chia cho 9 (cho 3) cũng dư m). Nếu r khác d thì chắc chắn phép nhân làm sai; nếu r = d thì nhiều khả năng phép nhân làm đúngEm hãy thử kiểm tra 78.48=3666 có đúng không? Ghi nhớ1. Các số có thể viết thành tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9 dấu hiệu chia hết cho 3, cho 92. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.3. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3. Bài tập áp dụng: 102 tr 41 SGKQua bài học hôm nay ta cần ghi nhớ được những điều gì ?Học thuộc các dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Làm bài tập 103-106 (sgk) và bài 137-138 (sbt).Nghiên cứu kỹ dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (tr 39-41 sgk)Về nhàXin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã về dự giờ học của lớp 6CChúc các thầy cô mạnh khoẻ, hạnh phúc, công tác tốt, chúc các em học sinh học tốt, rèn luyện tốt xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 12 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (23).ppt