Đề kiểm tra học kì I môn Địa 8

 Câu 1: Hãy cho biết tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp ở các nước Châu Á ? Tại sao các nước Châu Á phát triển sản xuất nông nghiệp ? ( 3 điểm )

Câu 2: Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan tự nhiên của khu vực Nam Á ? Liên hệ đặc điểm khí hậu, sông ngòi Việt Nam. ( 4 điểm )

Câu 3: Cho bảng số liệu sau :

Quốc gia Nhật Bản Hàn Quốc Trung Quốc Việt Nam

GDP/người 33 400 8 861 911 415

a/ Vẽ biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của các nước năm 2011. ( 2 điểm )

b/ So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của các nước đó. ( 1 điểm )

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 576Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Địa 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT LẬP MA TRẬN
Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Nội dung 1: Tình hình phát triển KT-XH ở các nước Châu Á
Trình bày được tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp ở các nước Châu Á. 
Giải thích được tại sao các nước Châu Á phát triển sản xuất nông nghiệp.
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ : 
1/2
2
1/2
1
1
3 
30%
Nội dung 2: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
Trình bày được đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan tự nhiên của khu vực Nam Á. 
Liên hệ đặc điểm khí hậu, sông ngòi Việt Nam.
Số câu: 
Số điểm; 
Tỉ lệ : 
1/2
3 
1/2
1 
1
4 
40%
Nội dung 3: Đặc điểm phát triển KT-XH của các nước Châu Á
So sánh và nhận xét được mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của các nước đó
Vẽ đươc biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của các nước năm 2011
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ : 
1/2
1
1/2
2
1
3
30%
Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ :
1
5
50%
1
2
20%
1
3
30%
3
10
100%
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Thời gian : 45 PHÚT ( Không kể thời gian giao đề ) 
MOÂN : ĐỊA 8
 Câu 1: Hãy cho biết tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp ở các nước Châu Á ? Tại sao các nước Châu Á phát triển sản xuất nông nghiệp ? ( 3 điểm ) 
Câu 2: Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan tự nhiên của khu vực Nam Á ? Liên hệ đặc điểm khí hậu, sông ngòi Việt Nam. ( 4 điểm ) 
Câu 3: Cho bảng số liệu sau :
Quốc gia
Nhật Bản
Hàn Quốc
Trung Quốc
Việt Nam
GDP/người
33 400
8 861
911
415
a/ Vẽ biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của các nước năm 2011. ( 2 điểm ) 
b/ So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của các nước đó. ( 1 điểm ) 
ĐÁP ÁN
Câu
Đáp án
Điểm
1
 * Tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp ở các nước Châu Á
-Có 2 khu vực có cây trồng, vật nuôi khác nhau: khu vực khí hậu gió mùa và khu vực khí hậu lục địa khô hạn.
-Sản lượng lương thực giữ vai trò quan trọng nhất: lúa gạo chiếm 93%, lúa mì chiếm 39% sản lượng thế giới.
-TQ, Ấn Độ là những nước sx nhiều lúa gạo. Thái lan, VN là những nước xuất khẩu nhiều lúa gạo.
- Các vật nuôi ở Châu Á rất đa dạng
* Các nước Châu Á phát triển sản xuất nông nghiệp vì: có khí hậu thuận lợi, địa hình đa dạng, nhiều loại đất thích hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau, nguồn lao động dồi dào
0,5
0,5
0,5
0,5
1
2
* Đặc điểm địa hình, khí hậu, cảnh quan tự nhiên của khu vực Nam Á
- Địa hình: chủ yếu núi và cao nguyên
- Khí hậu: + Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình
+ Do ảnh hưởng sâu sắc của địa hình nên lượng mưa phân bố không đều.
+ Gió mùa ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực
-Sông ngòi: Nam Á có nhiều sông lớn: Sông Ấn, Sông Hằng, sông Bra- ma- pút
- Các cảnh quan tự nhiên chính: rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh quan núi cao
*Liên hệ Việt Nam: 
- Khí hậu: Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có hai mùa rõ rệt.
- Sông ngòi: Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc và phân bố rộng khắp cả nước. Sông Hồng, Sông Cửu Long
0,5
0,75
0,75
0,5
0,5
 0,5
0,5
3
a/ Vẽ biểu đồ: hình cột
Yêu cầu vẽ đúng tỉ lệ, đẹp, chú thích
b/ So sánh và nhận xét: Nhật thuộc nhóm thu nhập cao, Hàn Quốc thuộc nhóm thu nhập trung bình trên, Trung Quốc thuộc nhóm thu nhập trung bình dưới, Việt Nam thu nhập thấp. Một số nước kinh tế phát triển cao, đời sống nhân dân được cải thiện, Việt nam kinh tế đang phát triền, thu nhập thấp.
2
1

Tài liệu đính kèm:

  • docxHKI_DIA.docx