Đề cương ôn tập học kì I Địa 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I ĐỊA 8

NĂM HỌC 2017-2018

I.TRẮC NGHIỆM

1. Hãy chọn ý đúng trong các câu sau

Câu 1. Quốc gia không thuộc khu vực Nam Á:

A.I-ran B. Bu-tan C.A-rập xê-út D.Nê-pan

Câu 2. Đặc điểm dân cư - xã hội châu Á:

A. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn. B. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao nhất trong các châu.

C. Đông dân nhất thế giới. D. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc lớn

Câu 3. Quốc gia thuộc khu vực Tây Nam Á:

A.Ô-man B. Bu-tan C.A-rập xê-út D. I-ran

Câu 4. Khu vực có mật độ dân số cao nhất châu Á là:

A. Tây Nam Á. B. Nam Á. C. Đông Nam Á. D. Đông Á.

Câu 5. Dầu mỏ có trữ lượng lớn nhất ở khu vực:

A. Nam Á B. Tây Nam Á. C. Đông Nam Á. D. Đông Á.

Câu 6. Nước có trình độ phát triển kinh tế – xã hội cao nhất ở châu Á là:

A. Xin-ga-po. B. Hàn Quốc. C.Ấn Độ D. Nhật Bản.

Câu 7 . Khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố chủ yếu ở khu vực nào?

A. Đông Á và Đông Nam Á C. Đông Á và Trung Á

B. Nam Á D. Đông Nam Á

Câu 8. Ở châu Á chủng tộc Ơ –rô-pê-ô-ít phân bố nhiều ở khu

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 512Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kì I Địa 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I ĐỊA 8
NĂM HỌC 2017-2018 
I.TRẮC NGHIỆM 
1. Hãy chọn ý đúng trong các câu sau 
Câu 1. Quốc gia không thuộc khu vực Nam Á:
A.I-ran 	B. Bu-tan	C.A-rập xê-út	D.Nê-pan
Câu 2. Đặc điểm dân cư - xã hội châu Á:
A. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn. B. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao nhất trong các châu.
C. Đông dân nhất thế giới.	 	 D. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc lớn
Câu 3. Quốc gia thuộc khu vực Tây Nam Á:
A.Ô-man	B. Bu-tan	C.A-rập xê-út	D. I-ran
Câu 4. Khu vực có mật độ dân số cao nhất châu Á là:
A. Tây Nam Á.	B. Nam Á. 	 C. Đông Nam Á. 	 	 D. Đông Á.
Câu 5. Dầu mỏ có trữ lượng lớn nhất ở khu vực:
A. Nam Á	 	B. Tây Nam Á. 	 C. Đông Nam Á. 	 D. Đông Á.
Câu 6. Nước có trình độ phát triển kinh tế – xã hội cao nhất ở châu Á là:
A. Xin-ga-po.	B. Hàn Quốc.	 C.Ấn Độ 	D. Nhật Bản.
Câu 7 . Khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố chủ yếu ở khu vực nào?
A. Đông Á và Đông Nam Á	C. Đông Á và Trung Á
B. Nam Á	D. Đông Nam Á
Câu 8. Ở châu Á chủng tộc Ơ –rô-pê-ô-ít phân bố nhiều ở khu vực:
A.Bắc Á	 	B. Tây Nam Á. 	 C. Đông Nam Á. 	 D. Đông Á.
Câu 9. Rừng nhiệt đới ẩm là cảnh quan chủ yếu ở khu vực:
A. Tây Nam Á.	B. Đông Á. 	 C. Đông Nam Á. 	 	 D. Nam Á. 
Câu 10. Sản phẩm nông nghiệp của khu vực châu Á gió mùa là:
A.Chà là, bông,cừu	 B.Lúa mì, bông, bò	
C. Lúa gạo,cao su,chè,lợn,bò,	 D.Bông,cừu,bò,lúa mì
Câu 11.Nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là:
A. Băng –la-đet.	 	 B. Ấn Độ.	 	 C.	Pa-ki-xtan. 	 D. Nê – pan.
Câu 12. Các sông lớn của châu Á bắt nguồn từ khu vực nào:
A.Bắc Á	B.Nam Á	 CTrung tâm châu Á 	 D. Đông Á 
2. Nối ý cột A với ý cột B cho đúng 
2.1
 A
 B
1.Sông ngòi Bắc Á là 
a. Sông ngòi kém phát triển
2.Sông ngòi Tây Nam Á và Trung Á là
b.Sông bị đóng băng vào mùa đông, mùa xuân băng tuyết tan, mực nước sông lên 
3.Sông ngòi Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á là
c.Sông có lượng nước lớn vào cuối hạ đầu thu, cạn nhất vào cuối đông đầu xuân
4. Tây Nam Á gồm các sông chính là 
d. Sông A-mua, sông Hoàng hà ...
e. Sông Ô-bi, sông Lê-na,.
g. Ti-grơ và Ơ-phrát
2.2
A
	B
1.Khu vực Bắc Á
a. Sông Ti-grơ, Ơ-phrát
2. Khu vực Tây Nam Á
b. Sông ngòi chảy từ Nam lên Bắc
3.Khu vực Nam Á 
c.Đại bộ phận thuộc khí hậu cận nhiệt
4. Khu vực Đông Á
d. Đại bộ phận thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa
đ. Khí hâu khô nóng, sông ngòi kém phát triển
2.3
A
B
1.Khu vực Bắc Á
a.Khí hậu nhiệt đới gió mùa
2. Khu vực Tây Nam Á
b.Rừng cận nhiệt 
3.Khu vực Đông Á
c. Khí hậu nhiệt đới khô
4. Khu vực Đông Nam Á
d. Cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc chiếm diện tích lớn
e. Khí hậu cận cực
f. Rừng lá kim
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu.
Câu 2. Chứng minh khí hậu châu Á phân hóa đa dạng? Giải thích nguyên nhân sự phân hóa đó.
Câu 3. Trình bày đặc điểm địa hình châu Á.
Câu 4. Nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á 
Câu 5. Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền. 
Câu 6. Hãy phân biệt sự khác nhau về khí hậu giữa các phần của khu vực Đông Á. Điều kiện khí hậu đó có ảnh hưởng đến cảnh quan như thế nào?
Câu 7. Nêu đặc điểm khí hậu khu vực nam Á. Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phân bố lượng mưa không đều ở Nam Á?
Câu 8
8.1. Cho bảng số liệu 
Cơ cấu GDP của Nê-pan và Hàn Quốc năm 2013 
	Đơn vị: %
Nông nghiệp 
Công nghiệp
Dịch vụ 
Nê-pan
35,1
15,7
49,2
Hàn Quốc 
2,3
38,6
59,1
Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Nê-pan và Hàn Quốc năm 2013
8.2. Cho bảng số liệu. 
Số dân của châu Á từ năm 1900 đến 2002
Năm
1900
1950
1970
1990
2002
Số dân
 (triệu người)
880
1402
2100
3100
3766
Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng dân số của châu Á trong thời gian trên .
8.3 Cho bảng số liệu
Cơ cấu GDP của Ấn Độ qua các năm(%)
2001
2013
Nông nghiêp 
25,0
18,0
Công nghiệp
27,0
30,7
Dịch vụ 
48,0
51,3
Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Ấn Độ trong thời gian trên

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-HỌC-KÌ-I-ĐỊA-8.doc