Đề kiểm tra học kỳ II - Năm học 2013 - 2014 môn: Địa lý 8

1. Vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ, vùng biển VN. Trình bày được đặc điểm lãnh thổ nước ta. Hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm vùng biển. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 575Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II - Năm học 2013 - 2014 môn: Địa lý 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
 MỸ CẨM 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: ĐỊA LÝ 8
Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ, vùng biển VN.
 Trình bày được đặc điểm lãnh thổ nước ta.
Hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm vùng biển. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.
Số câu: 2
Số điểm 6 Tỉ lệ 60 %
Số câu:1
Số điểm:3
Số câu: 1
Số điểm: 3
Số câu 2
6 điểm=60%
2. Các thành phần tự nhiên.
Nêu được các khu vực địa hình nước ta
So sánh điểm khác nhau 2 khu vực địa hình đồng bằng.
Số câu:2
Số điểm 2 Tỉ lệ 40 %
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số câu 2
4 điểm=40%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2
Số điểm: 5,0
50 %
Số câu: 1
Số điểm: 3,0
30%
Số câu: 1
Số điểm: 2
20%
Số câu: 4
Số điểm:10
100%
-----//-----
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
 MỸ CẨM 
 ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: ĐỊA LÝ 8
Thời gian làm bài: 60 phút	
NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1: (3điểm) Trình bày đặc điểm lãnh thổ Việt Nam?
Câu 2 : (2điểm) Địa hình nước ta chia làm mấy khu vực ? Đó là những khu vực nào ?
 Câu 3: (3điểm) Nguyên nhân nào làm ô nhiễm vùng biển nước ta? Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì?
Câu 4 : (2điểm) Đồng bằng châu thổ sông Hồng khác với đồng bằng châu thổ sông Cửu Long như thế nào ?
 ---------------------------
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
MỸ CẨM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: ĐỊA LÝ 8
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Câu 1: (3điểm)
Đặc điểm lãnh thổ Việt Nam:
-Kéo dài theo chiều Bắc-Nam (1650km), đường bờ biển hình chữ S dài 3260km. Đường biên giới trên đất liền dài trên 4600km. (1đ)
-Phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam, mở rộng về phía Đông và Đông Nam. (1đ)
-Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta. (1đ)
Câu 2 : (2điểm)
-Địa hình nước ta chia làm 3 khu vực, đó là : khu vực đồi núi, khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa.
Câu 3: (3điểm)
 - Nguyên nhân nào làm ô nhiễm vùng biển nước ta: chất thải dầu khí và chất thải sinh hoạt., (1đ)
 - Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần phải làm : Cần phải có kế hoạch khai thác hợp lí và bảo vệ tốt, khai thác cần chú ý bảo vệ môi trường biển. (2đ)
 Câu 4 : (2điểm)
 Đồng bằng châu thổ sông Hồng khác với đồng bằng châu thổ sông Cửu Long :
Đồng bằng châu thổ sông Hồng
Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long
-Diện tích nhỏ : 15 000km2.
-Có hệ thống đê chống lũ vững chắc.
-Nhiều ô trũng, thấp hơn nước sông, -Không được bồi đắp tự nhiên
-Diện tích rộng lớn : 40 000km2
-Không có đê ngăn lũ
-Nhiều vùng đất trũng bị ngập úng 
-Luôn dược phù sa bồi đắp hằng năm.

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi hki 2 dia 8 2013-2014.doc