Đề thi học kì II môn Tin học 6 năm học: 2011 – 2012

Phần A : LÝ THUYẾT (5điểm)

I. Trắc nghiệm: (1điểm) (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)

Câu 1. Trong các chương trình dưới đây, chương trình nào là chương trình soạn thảo văn bản?

A.Microsoft Paint ; B. Microsoft Word

C.Notepad D.Internet Explorer

Câu 2: Để định dạng chữ “Quê hương” thành “Quê hương” ta sử dụng các nút lệnh nào sau đây?

 A. vaø B. vaø C. vaø D. vaø

Câu 3: Một bảng được tạo gồm có:

A.Nhiều cột, nhiều hàng B. Không được quá 10 cột

C. 5 hàng, 2 cột D. Hàng và cột tùy thuộc vào cách chọn

Câu 4 : Sau khi sử dụng lệnh Find trong bảng chọn Edit để tìm được một từ, muốn tìm từ tiếp theo, em thực hiện thao tác nào sau đây?

A.Nháy nút Find next B. Nhấn phím cách (Space)

C.Nhấn phím Enter D.Tất cả các thao tác trên đều đúng

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 510Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì II môn Tin học 6 năm học: 2011 – 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Tây Sơn 	ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC 6
Họ và tên: . . . . . . . . . . . 	Năm học : 2011 – 2012
Lớp : . . . . . 	 Thời gian: 60 phút
 Điểm
 Nhận xét của giáo viên
Đề :
Phần A : LÝ THUYẾT (5điểm)
I. Trắc nghiệm: (1điểm) (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)
Câu 1. Trong các chương trình dưới đây, chương trình nào là chương trình soạn thảo văn bản?
A.Microsoft Paint ; 	B. Microsoft Word 	
C.Notepad 	D.Internet Explorer
Câu 2: Để định dạng chữ “Quê hương” thành “Quê hương” ta sử dụng các nút lệnh nào sau đây?
	A. vaø 	B. vaø 	C. vaø 	D. vaø 
Câu 3: Một bảng được tạo gồm có:
A.Nhiều cột, nhiều hàng 	B. Không được quá 10 cột
C. 5 hàng, 2 cột 	D. Hàng và cột tùy thuộc vào cách chọn
Câu 4 : Sau khi sử dụng lệnh Find trong bảng chọn Edit để tìm được một từ, muốn tìm từ tiếp theo, em thực hiện thao tác nào sau đây?
A.Nháy nút Find next	 B. Nhấn phím cách (Space)
C.Nhấn phím Enter 	 D.Tất cả các thao tác trên đều đúng
II. Tự luận : (4điểm)
Câu 1: (1điểm)Nêu các thao tác để định dạng cở chữ của văn bản?
Câu 2: (1.5điểm)Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một một tệp đồ họa vào văn bản? 
Câu 3: (1.5điểm)Một văn bản đã được trình bày với trang nằm ngang. Em có thể đặt lại văn bản đó theo hướng trang đứng được không? Nếu được thì cần thực hiện những thao tác nào? 
Phần B: THỰC HÀNH(5điểm)
Câu 1: Soạn thảo văn bản sau:(Chú ý: Lưu tên bài là Tên học sinh -Tên lớp.Ví dụ: Dinh Van Bao-6A1 
HOA SEN
Trong đầm gì đẹp bằng sen.
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Câu 2: Tạo bảng
STT
Họ và Tên
Lớp
Địa chỉ
Môn học yêu thích
1
Yêu cầu:
Soạn thảo bài HOA SEN với nội dung như trên. (1điểm)
Chèn hình ảnh phù hợp và bố trí hợp lí. (1điểm)
Tạo bảng (5 cột, 2 hàng) và nhập nội dung như trên. (1điểm)
Chèn thêm hàng rồi nhập tên của các bạn (3 bạn) và các thông tin vào bảng (1điểm)
Định dạng bảng: Hàng 1 nền màu đỏ, chữ màu trắng. Hàng 3 nền màu xanh nhạt (1điểm)
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIN HỌC 6 HỌC KÌ II NĂM HỌC:2011-2012
Thời gian: 60phút
Phần A: LÝ THUYẾT(5điểm)
I.Trắc nghiệm (1đ)
Câu:
1
2
3
4
Đáp án:
B
A
D
A
Điểm:
0.25
0.25
0.25
0.25
	II.Tự luận(4đ)
Câu 1: (1điểm) Các thao tác để định dạng cở chữ là:
Chọn phần văn bản cần định dạng(0.5điểm)
Nháy chọn nút lệnh Font size(0.25điểm)
Chọn cở chữ cần thiết(0.25điểm)
Câu 2: (1.5điểm) Để chon hình ảnh vào văn bản , thực hiện các bước sau:
B1 : Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh (0.5điểm)
B2 : Chọn lệnh Insert -> picture -> From File - > xuất hiện hộp thoại Insert Picture(0.5điểm)
B3: Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert(0.5điểm)
Câu 2 (1.5điểm)
Có thể đặt lại văn bản đó theo hướng trang đứng (0.5điểm)
Thực hiện các bước :
 B1: File ® Page Setup(0.5điểm)
 B2: Chọn trang Margins à chọn Portrait(Trang đứng) (0.25điểm)
 B3: OK(0.25điểm)
	Phần B: THỰC HÀNH(5điểm)
HS đánh đúng văn bản không sai lỗi chính tả (1điểm)
Chèn hình ảnh đúng và bố trí hợp lí. (1điểm)
Tạo bảng (5 cột, 2 hàng) và nhập nội dung đúng như trên. (1điểm)
Chèn thêm hàng rồi nhập tên của các bạn (3 bạn tùy ý) và các thông tin vào bảng(1điểm)
STT
Họ và Tên
Lớp
Địa chỉ
Môn học yêu thích
1
Lê Văn A
6A1
Ấp 1- Tây Sơn
Nhạc
2
Nguyễn Đức B
6A2
Ấp 1- Tây Sơn
Toán
3
Nguyễn Hương C
6A3
Ấp 1- Tây Sơn
Anh Văn
Định dạng bảng: Hàng 1 nền màu đỏ, chữ màu trắng. Hàng 3 nền màu xanh nhạt (1điểm)
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
MA TRẬN ĐỀ THI TIN HỌC 6 HỌC KÌ II NĂM HỌC : 2011 -2012
Thiết lập bảng ma trận : 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Soạn thảo văn bản đơn giản
- Nêu được chương trình soạn thảo văn bản
- Vận dụng để đánh đúng văn bản không sai lỗi chính tả
Số câu hỏi
1(C1)
1(C1)
2
Số điểm
0.25
1(TH)
1.25(12,5%)
2.Định dạng văn bản
- Thực hiện định dạng được kiểu chữ
- Nêu các bước để định dạng được cở chữ
- Vận dụng chọn màu chữ, màu nền
Số câu hỏi
1(C2)
1(C1)
1(C5)
3
Số điểm
0.25
1
1(TH)
2.25 (22.5%)
3.Trình bày trang văn bản và in
- .Vận dụng để chọn được hướng trang in
Số câu hỏi
1(C3)
1
Số điểm
1.5
1.5 (15%)
4.Tìm kiếm và thay thế
- Vận dụng các bước tìm kiếm
Số câu hỏi
1(C4)
1
Số điểm
0.25
0,25 (2,5%)
5. Thêm hình ảnh để minh họa
- Nêu được các bước chèn hình ảnh
- Vận dụng để chèn được hình ảnh
Số câu hỏi
1(C2)
1(C2)
2
Số điểm
1.5
1(TH)
2.5 (25%)
6. Trình bày cô động bằng bảng
- Thực hiện tạo bảng chọn
- Vận dụng để tạo bảng
- Vận dụng để chèn thêm hàng, cột
Số câu hỏi
1(C3)
2(C3,C4)
2
Số điểm
0.25
2(TH)
2,25 (22,5%)
TS câu hỏi
2
3
6
11
TS điểm
0.5
2.75
6.75
10(100%)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HKII TIN 6 NAM 2012 (1).doc