Bài 29. Đặc điểm các khu vực địa hình

Địa hình nước ta được chia thành các khu vực : đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa. Đồi núi chiềm 3/4 diện tích đất liền, kéo dài liên tục từ bắc vào nam và được chia thành 4 vùng : Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích đất liền. Rộng nhất là đồng bằng sống Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Bờ biển dài 3260 km và có hai dạng chính là bờ biển bồi tụ đồng bằng và bờ biển mài mòn chân núi, hải đảo.