Giáo án Công nghệ 10 - Tiết 12, 13: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

GIÁO ÁN CHUYÊN MÔN

Tuần 12,13. Tiết PPCT: 12,13. ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KĨ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG

I. Nội dung

 Nội dụng: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường.

II. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 Biết được đặc điểm, tính chất của một số loại phân bón thường dùng trong nông nghiệp

 Biết được kỹ thuật sử dụng của một số loại phân bón thường dùng trong nông nghiệp

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát phân tích, so sánh, tổng hợp.

3. Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất ở địa phương.

4. Định hướng phát triển năng lực

 Năng lực chung: tự học, quan sát, thu thập thông tin, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

 Năng lực chuyên biệt: sử dụng lược đồ và các hình vẽ trong SGK.

III. Phương pháp, kỹ thuật, hình thức tổ chức dạy học và thiết bị dạy học

 Phương pháp và và kĩ thuật dạy học : thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình

 Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, nhóm, lớp.

 Phương tiện thiết bị dạy học: sơ đồ và các hình vẽ trong SGK.

 

doc 3 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 302Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 10 - Tiết 12, 13: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN CHUYÊN MÔN
Ngày soạn: 08/11/2015
Tuần 12,13. Tiết PPCT: 12,13.
ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KĨ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG
I. Nội dung
Nội dụng: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường.
II. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
Biết được đặc điểm, tính chất của một số loại phân bón thường dùng trong nông nghiệp
Biết được kỹ thuật sử dụng của một số loại phân bón thường dùng trong nông nghiệp
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát phân tích, so sánh, tổng hợp.
3. Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất ở địa phương.
4. Định hướng phát triển năng lực
Năng lực chung: tự học, quan sát, thu thập thông tin, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
Năng lực chuyên biệt: sử dụng lược đồ và các hình vẽ trong SGK.
III. Phương pháp, kỹ thuật, hình thức tổ chức dạy học và thiết bị dạy học
Phương pháp và và kĩ thuật dạy học : thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình
Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, nhóm, lớp.
Phương tiện thiết bị dạy học: sơ đồ và các hình vẽ trong SGK.
IV . Mô tả mức độ nhận thức: 
1. Bảng mô tả 4 mức độ nhận thức:
 Cấp độ
Tên 
 chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KĨ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG
- Biết được đặc điểm, tính chất và kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường dùng trong nông lâm nghiệp.
- Kể tên, trình bày được đặc điểm, tính chất của một số loại phân bón thông thường dùng trong nông lâm nghiệp. Mô tả được cách sử dụng các loại phân bón.
- Phân biệt được các loại phân, tác dụng của các loại phân. 
- Giải thích được cơ sở khoa học của việc sử dụng phân bón.
- Khả năng vận dụng các loại phân, phương pháp bón phân hợp lý cho cây trồng, cải tạo đất.
- Khả năng vận dụng các loại phân, phương pháp bón phân hợp lý cho cây trồng, cải tạo đất.
2. Biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá.
a. Nhóm câu hỏi nhận biết
Câu 1. Loại phân bón nào dưới đây được dùng để bón lót?
A. Sunphat amôn.	B. Urê.	 C. Supe lân.	D. Kali clorua.
Câu 2. Loại phân bón nào dưới đây khi bón liên tục nhiều năm yhường gây chua cho đất 
A. Lân hữu cơ vi sinh. 	B. Phân đạm 	
C. Phân hỗn hợp NPK	 D. Azogin.
Câu 3. Các loại phân hoá học dễ tan gồm những loại nào? Bón cho cây như thế nào là hợp lý?
Câu 4. Sử dụng phân hỗn hợp NPK như thế nào?
Câu 5. Phân vi sinh vật được sử dụng như thế nào?
b. Nhóm câu hỏi thông hiểu
Câu 1. Tại sao các loại phân đạm ,lân ,kali ...được gọi là phân hoá học?
Câu 2. Vì sao không nên sử dụng phân hoá học quá nhiều?
c. Nhóm câu hỏi vận dụng thấp
Câu 1. Phân hữu cơ sử dụng như thế nào là hợp lý? Vì sao?
d. Nhóm câu hỏi vận dụng cao
Câu 1. Qua kiến thức đã học chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường đất?
Câu 2. Hướng sử dụng phân bón có hiệu quả?
V. Thiết kế tiến trình dạy học 
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Khởi động: 
3. Dạy bài mới. 
 Hoạt động của GV và HS
 Nội dung kiến thức
1. Hoạt động 1. Tìm hiểu Một số loại phân bón thường dùng trong nông nghiệp 
- GV yêu cầu HS kể tên 1 số loại phân bón trong nông nghiệp theo 3 nhóm: hoá học, hữu cơ, vi sinh
- Hs thảo luận, lên bảng kể tên
- GV nhận xét và ghi tóm tắt các ý cơ bản. Sau đó cho HS quan sát 1 số bao bì mà HS đã chuẩn bị
2 Hoạt động 2 Tìm hiểu đặc điểm, tính chất của một số loại phân bón thường dùng trong nông lâm nghiệp 
- GV yêu cầu HS tục nghiên cứu SGK phần II và điền vào phiếu học tập.
Phiếu học tập
Tổ .Lớp.
(thời gian hoàn thành 7 phút)
Loại phân bón
Đặc điểm chính
Phân hoá học
Phân hữu cơ
Phân vi sinh
- Hs thảo luận, hoàn thành phiếu và cử đại diện nhóm trình bày
- GV nhận xét và ghi tóm tắt các ý cơ bản
3 Hoạt động 3 Tìm hiểu kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thường dùng trong nông lâm nghiệp
- GV yêu cầu HS tục nghiên cứu SGK phần III và điền vào phiếu học tập.
Phiếu học tập
Tổ .Lớp.
(thời gian hoàn thành 7 phút)
Loại phân bón
Cách sử dụng
Phân hoá học
Phân hữu cơ
Phân vi sinh
- Hs thảo luận, hoàn thành phiếu và cử đại diện nhóm trình bày
- GV nhận xét và ghi tóm tắt các ý cơ bản
I/ Một số loại phân bón thường dùng trong nông, lâm nghiệp:
1-Phân hóa học:
 -Là loại phân được sản xuất theo quy trình công nghiệp. 
 -Trong quá trình sản xuất có sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên hoặc tổng hợp.
 -Phân hóa học có thể là phân đơn, phân đa: phân đạm, lân, kali...
2-Phân hữu cơ:
 -Là loại phân được chế biến từ các chất thải của động vật, người, xác các loại thực vật và vi sinh vật .
 -Phân hữu cơ gồm: phân chuồng, phân xanh, phân bắc...
3-Phân vi sinh vật:
 Là loại phân có chứa các loại vi sinh vật cố định đạm, chuyển hóa lân hoặc vi sinh vật phân giải chất hữu cơ.
II /Đặc điểm ,tính chất của một số loại phân bón thường dùng trong nông, lâm nghiệp: 
1-Đặc điểm của phân hóa học:
 -Chứa ít nguyên tố dinh duỡng, nhưng tỉ lệ chất dinh dưỡng cao.
 -Dễ hòa tan( trừ phân lân) nên cây dễ hấp thụ và cho hiệu quả nhanh.
 -Bón nhiều và liên tục à đất hóa chua.
2-Đặc điểm của phân hữu cơ:
 -Chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng, nhưng thành phần và tỉ lệ không ổn định.
 -Những chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ cây không sử dụng được ngay mà phải qua quá trình khoáng hóa cây mới sử dụng được nên hiệu quả chậm.
 -Bón nhiều và liên tục không hại đất.
3-Đặc điểm của phân vi sinh vật 
 -Chứa nhiều vi sinh vật sống. Khả năng sống và tồn tại của vi sinh vật phụ thuộc điều kiện ngoại cảnh nên thời hạn sử dụng ngắn.
 -Mỗi loại phân bón chỉ thích hợp với một nhóm cây trồng nhất định.
 -Bón phân vi sinh vật liên tục nhiều năm không hại đất.
III/ Kỹ thuật sử dụng :
1-Sử dụng phân hóa học:
 -Bón thúc là chính.
 -Phân lân khó hòa tan nên dùng để bón lót. Phân đạm, lân có thể bón lót nhưng với lượng nhỏ.
 -Bón đạm, kali nhiều năm liên tục đất sẽ bị chua nên cần bón vôi để cải tạo.
 -Phân hỗn hợp NPK có thể dùng bón lót hoặc bón thúc.Tùy từng loại cây trồng mà bón từng loại NPK khác nhau.
Ví dụ: SGK.
 -Để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, hiện nay đang có xu hướng sản xuất phân phức hợp, phân nén, phân chậm tan...
2-Sử dụng phân hữu cơ:
 -Bón lót là chính.
 -Ủ cho hoai trước khi bón.
3-Sử dụng phân vi sinh vật :
 -Trộn hoặc tẩm vào hạt, rễ cây trước khi gieo trồng.
 -Phân vi sinh vật có thể bón trực tiếp vào đất để tăng số lượng vi sinh vật có ích cho đất.
4. Củng cố: 
HS đọc và nhờ phần tóm tắt in nghiêng trong khung ở cuối bài. 
Hoàn thành bài tập.
5. Bài tập về nhà: Hoàn thành các câu hỏi sau bài học trong SGK, SBT.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_12_Dac_diem_tinh_chat_ki_thuat_su_dung_mot_so_loai_phan_bon_thong_thuong.doc