Giáo án Địa lý 7 - Ôn tập chương II, III, IV, V

1. MỤC TIấU:

1.1. Kiến thức:

- HS nắm vị trí địa lí,đặc điểm tự nhiên, các hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hũa.

 - Nắm được đặc điểm tự nhiên, hoạt động kinh tế cổ truyền, hiện đại của con người ở hoang mạc.

- Xác định vị trí môi trường hoang mạc

- Nắm được đặc điểm tự nhiên, hoạt động kinh tế cổ truyền, hiện đại của con người ở đới lạnh.

- Biết sự thay đổi thực vật theo độ cao và hướng sườn

1.2.Kỹ năng:

- HS thực hiện được: HS xác định được vị trí đới ôn hũa trờn bản đồ

- HS thực hiện thành thạo: Xác định vị trí môi trường đới lạnh.

1.3.Thái độ:

- Thúi quen: Bảo vệ những loài động vật quý hiếm như cá voi xanh.

- Tớnh cỏch: Yờu thớch học bộ mụn. Nghiờm tỳc trong học tập, hợp tỏc thảo luận.

2.NỘI DUNG HỌC TẬP:

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 992Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý 7 - Ôn tập chương II, III, IV, V", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 14 
Tieỏt CT 27
Ngaứy daùy: 
 ôn tập chương II, III, IV, V
1. MỤC TIấU:
1.1. Kiến thức:
- HS nắm vị trớ địa lớ,đặc điểm tự nhiờn, cỏc hoạt động kinh tế của con người ở đới ụn hũa.
 - Nắm được đặc điểm tự nhiờn, hoạt động kinh tế cổ truyền, hiện đại của con người ở hoang mạc.
- Xỏc định vị trớ mụi trường hoang mạc 
- Nắm được đặc điểm tự nhiờn, hoạt động kinh tế cổ truyền, hiện đại của con người ở đới lạnh.
- Biết sự thay đổi thực vật theo độ cao và hướng sườn
1.2.Kỹ năng:
- HS thực hiện được: HS xỏc định được vị trớ đới ụn hũa trờn bản đồ
- HS thực hiện thành thạo: Xỏc định vị trớ mụi trường đới lạnh.
1.3.Thỏi độ:
- Thúi quen: Bảo vệ những loài động vật quý hiếm như cỏ voi xanh.
- Tớnh cỏch: Yờu thớch học bộ mụn. Nghiờm tỳc trong học tập, hợp tỏc thảo luận.
2.NỘI DUNG HỌC TẬP:
- ễn tập .
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giaựo vieõn : Bieồu ủoà caực kieồu moõi trửụứng địa lớ
3.2. Hoùc sinh: Xem lại cỏc bài đó học 
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 4.1.OÅn ủũnh tổ chức và kiểm diện : 
 -Lớp 7ê1 
 -Lớp 7ê2 
 -Lớp 7ê3 
4.2. Kiểm tra miệng: Khụng
4.3. Tiến trỡnh bài học:
Giụựi thieọu sửù khaực bieọt giửừa caực kieồu moõi trửụứng
Hoaùt ủoọng cuỷa GV- HS 
Noọi dung bài học
CÂU HỎI ễN TẬP :
1) Đới ụn hũa nằm ở :
a) Giữa đới núng và đới lạnh .
b) trờn đới lạnh và dưới đới núng .
c)dưới đới lạnh trờn đới núng.
d) giữa đới núng và đới lạnh bỏn cầu Bắc .
2) Mụi trường đới ụn hũa đang bỏo động về nạn :
a) phỏ rừng bừa bói .
b) xúi mũn đất đai.
c) thiếu nước sinh hoạt .
d) ụ nhiễm nước và khụng khớ .
3) Nghị định thư Ki-ụ-tụ đó yờu cầu cỏc nước trờn thế giới chỳ ý tới việc :
a) hạn chế sử dụng vũ khớ hạt nhõn.
b) cắt giảm lượng khớ thải gõy ụ nhiễm .
c) bảo vệ cỏc loài động thực vật quý hiếm.
d) sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả .
4)Sự độc đỏo của thế giới thực, động vật ở đới hoang mạc là :
a) thớch nghi với sự lạnh giỏ.
b) thay đổi cảnh sắc theo mựa.
c) thay đổi nơi cư trỳ theo mựa.
d) cỏch thớch nghi với điều kiện khụ hạn .
5)Cõy cối cú sự thay đổi theo độ cao vỡ càng lờn cao :
a) nhiệt độ càng núng
b) nhiệt độ càng lạnh
c) tầng đất mựn càng dày 
d) càng nhiều loại đất .
6) Vỡ sao thời tiết ở đới ụn hũa thay đổi thất thường ?
7) Kể tờn những kiểu mụi trường trong đới ụn hũa ?
8) Nờu sự khỏc nhau về khớ hậu giữa hoang mạc ở đới núng và hoang mạc ở đới ụn hũa ?
GỢI í TRẢ LỜI :
1a.
2d
3b 
4d
5b
6) Khớ hậu mang tớnh chất trung gian giữa đới núng và đới lạnh, giữa hải dương và lục địa nờn thời tiết thay đổi thất thường .
7)Gồm :
- Mụi trường ụn đới hải dương
- Mụi trường ụn đới lục địa 
- Mụi trường địa trung hải 
- Mụi trường cận nhiệt đới giú mựa, cận nhiệt đới ẩm .
- Mụi trường hoang mạc ụn đới .
8) 
- Hoang mạc ở đới núng: Biờn độ nhiệt năm cao, cú mựa đụng ấm, mựa hạ rất núng .
- Hoang mạc ở đới ụn hũa: Biờn độ nhiệt năm rất cao, cú mựa đụng rất lạnh, mựa hạ khụng quỏ núng .
4. 4. Tổng kết :
1) Leõn baỷng xaực ủũnh moõi trửụứng ủụựi oõn hoứa, ủụựi laùnh, moõi trửụứng hoang maùc treõn lửụùc ủoà?
- Hoùc sinh leõn baỷng xaực ủũnh.
4. 5. Hửụựng daón hoùc tập : 
- Chuaồn bũ baứi : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG .
+ Phõn biệt sự khỏc nhau giữa lục địa và chõu lục ? Kể tờn cỏc lục địa và chõu lục đó học ?
+ Tại sao núi thế giới chỳng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng ?
+ Dựa vào đõu mà người ta chia ra nhúm nước phỏt triển và nhúm nước đang phỏt triển ?
+ Phõn tớch H 25.1/ SGK.
5. PHỤ LỤC:
*THAM KHẢO :
- Đổi mới phưong phỏp dạy học và những dài dạy minh họa Địa lớ 7
**********************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Dan_so.doc